Home / Events / Tijdelijke opname thuiswonende ouderen
Eerstelijnszorg
Ouderenzorg
Ziekenhuiszorg

Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

Landelijke studiedag

 

Vanwege corona-maatregelen moeten wij het programma mogelijk iets aanpassen. Je vindt de meest recente informatie hier op deze website.

 

Waarom deze studiedag?

Goede coördinatie is een van de sleutels voor juiste zorg op de juiste plek, voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Professionals (artsen, verpleegkundigen) ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is soms onvermijdelijk. Dit alles gaat nogal eens gepaard met zorgen en frustratie voor alle partijen.

 

We bespreken zaken die nauw luisteren bij een goede organisatie van tijdelijke voorzieningen voor ouderen: passende indicatie, triage, afstemming specialist-huisarts, financiering en beschikbaarheid van bedden. We bespreken randvoorwaarden, ideeën en werkzame principes en valkuilen van bestaande vormen.

 

Je ontmoet

Specialisten ouderengeneeskunde, transferverpleegkundigen, (kader)huisartsen, geriaters, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers coördinatiepunten, zorgverzekeraars en overige betrokken instellingen/professionals.

Voorlopig Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en thee
10:00Opening door de dagvoorzitter
  • Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers
  • Ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk
  • Kaders kortdurende zorg; ontwikkelingen op landelijk niveau
  • Onderscheid tussen indicatiestelling en toelating GRZ, ELV en WMO

Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige bij Topaz (Leiden e.o.) en gasthoogleraar aan de universiteit van Bergen, Noorwegen

10:40Presentatie onderzoek naar inzet/gebruik ELV en verleende zorg

Judith van den Besselaar, promovendus

10:45Vragenronde, aansluitend ochtendpauze
11:20Praktijkervaring: Transferafdeling Zonnehuisgroep Amstelland

De kracht van de transferafdeling van Zonnehuisgroep Amstelland is de samenwerking met de eerste lijn. Het concept was in principe een succes maar de praktijk blijkt weerbarstig. Wat zijn de lessons learned en welke innovatieve ideeën staan nog op stapel?
Monique Nio, specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Amstelland

12:00Panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter

Reflectie vanuit verschillende disciplines op de huidige ontwikkelingen.
Wat zijn struikelblokken, wat zijn kansen en wat zijn geleerde lessen?
Panelleden: Bianca Buurman (AMC), Monique Nio (Zonnehuisgroep), Aafke de Groot (Vivium)

12:30Lunchpauze
14:10Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

In de regio Zuid Kennemerland is een centraal aanmeldpunt opgericht voor cliënten die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum nodig hebben. CAZHEM biedt artsen 24 uur per dag een actueel overzicht van beschikbare plaatsen. Samen met de triagist kan de arts bepalen welke plek het beste past bij de patiënt. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd. Goede zorg en het bieden van een veilige plek zijn altijd het uitgangspunt.
Dora van der Berg, strategisch adviseur zorg en Niek Jonkheer, verpleegkundige Zorgbalans

14:50Vragenronde, aansluitend middagpauze met frisdrank
15:20Triage en Toegang Tijdelijke Zorg: Grijze Gebieden

Na krap vijf jaar ervaring met triage voor Geriatrische Revalidatie (GRZ) werd in 2017 het Eerstelijnsverblijf (ELV) ingevoerd. De zorgbehoeften van deze cliënten kunnen sterk op elkaar lijken en het blijkt lastig om een haarscherp onderscheid te maken tussen de indicatie voor ELV (hoog complex) en GRZ. In deze bijdrage wordt verkend of het mogelijk is aan het begin de juiste zorg te indiceren.
Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem, docent en onderzoeker Amsterdam UMC, afdeling Huisarts en Ouderengeneeskunde

16:00Napraten met een drankje
Inschrijven
  • Deskundige sprekers
  • Ruimte voor jouw vragen
  • In één dag op de hoogte
  • Altijd verse koffie en fruit
10-02-2021
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 4 punten


Kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals: 4 punten

Scholing Geriatrie-Gerontologie

Scholing Revalidatie

Scholing Transferverpleegkundige

Scholing Wijkverpleegkundige

 

Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat je vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 375,- excl. btw

Collegakorting
€ 35,- Indien jij en je collega op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede
(en elke volgende) persoon deze korting. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving.
Download hier  het groepsregistratieformulier.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?