Home / Events / Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ziekenhuiszorg
Eerstelijnszorg
Ouderenzorg

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

Deze studiedag vindt ONLINE plaats

 

Corona-update

Sommige ziekenhuizen hebben momenteel het beleid dat medewerkers niet naar fysieke nascholing mogen gaan. Omdat we iedereen de gelegenheid willen geven om deel te nemen aan de studiedag, vindt deze geheel online plaats. Dit zal gebeuren via Zoom. De pauzes zijn aangepast waardoor het programma is verkort.
U ontvangt een dag van te voren de deelnamelink.

 

8e Landelijke studiedag

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor. Het is van belang dat ziekenhuizen preventief inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten. Een belangrijke factor hierbij is continuïteit van zorg.
Na deze online studiedag ben je helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en van goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

 

Doelgroep

Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg.

Programma

10:00Opening door de dagvoorzitter

Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc

10:30Ziekenhuisopname: zorg voor een goede ‘oudfit’!

“Buurman, kunt u mij even helpen. Ik ben al weer een aantal weken terug uit het ziekenhuis. De problemen met mijn darmen zijn goed verholpen. Maar na het ontslag lukt het mij al wekenlang niet meer de trap op te lopen. Ik heb mijn nu mijn paspoort nodig en dat ligt boven. Kunt u dat even voor mij halen?”
In een ziekenhuis wordt je weer ‘beter’. Dat klopt in de meeste gevallen voor de ziekte waarvoor je naar het ziekenhuis komt. Maar daarnaast gaat de opname bij kwetsbare ouderen gepaard met een functionele gezondheidsschade die zelfs bij een kort verblijf al groot is, veel groter dan vaak wordt gedacht. Voor deze groep is de ziekenhuisopname een ‘major life event’ met meer impact op de zelfredzaamheid dan de geleidelijke achteruitgang van de fysieke fitheid waarover veel is geschreven. In veel gevallen gaat het om vermijdbare en dus verwijtbare gezondheidsschade. Daarom is het zaak ouderen te informeren en te adviseren over een ‘oudfit’ die hen goed door een ziekenhuisopname heen helpt.
Jaap Dronkers, senior onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van beweegzorg aan de Hogeschool Utrecht

11:30Koffiepauze
11:45Farmaca-team op de SEH

Het JBZ gestart met een Farmaca-team, oftewel het F-team. Het F-team kijkt bij ouderen die via de SEH zijn binnengekomen of de opname is veroorzaakt door medicijnbijwerkingen of verkeerd gebruik.

  • Vervolgonderzoek medicatieveiligheid: wat zijn de uitkomsten en wat kan je ermee?
  • Hoe zit het met de samenwerking met de eerstelijn en hoe zorgen we er samen voor dat de focus komt op de oorzaak in plaats van gevolg?

Rob van Marum, bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam

12:30Lunchpauze
13:00Complexiteit in de ouderenzorg: wat kun je doen?

Ouderenzorg is complex! Je leest het vaak en overal. Maar wat is complex? En wat maakt de zorg voor kwetsbare ouderen dan complex? Maar nog belangrijker: hoe kun je als zorgprofessional omgaan met die complexiteit?
Dieneke van Asselt, klinisch geriater Radboudumc

14:00Middagpauze
14:15Van interprofessioneel onderwijs naar praktijk? Of beter andersom?

De toenemende complexiteit van zorgvragen van patiënten vraagt om professionals die over grenzen van hun eigen professie heen kunnen handelen en aankomend professionals die hiertoe opgeleid zijn. We delen graag onze kennis en ervaring over de uitgangspunten en de wijze waarop we Interprofessioneel leren in de onderwijsprogramma’s binnen de Radboudumc Health Academy vormgeven. Ook gaan we dieper in op de manier waarop het interprofessioneel samenwerken en leren binnen de afdeling Geriatrie vorm krijgt. Uniek zijn hier het startpunt en de werkwijze: het beter willen begrijpen en verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling is leidend. Schotten tussen beroepsgroepen verdwijnen en uiteraard profiteren studenten mee. Geïnteresseerd? We gaan graag met u in gesprek.
Dieneke van Asselt klinisch geriater Radboudumc en Marjon Breteler, kwartiermaker Interprofessioneel Leren Radboudumc Health Academy

15:15Einde
Presentaties downloaden

De video’s uit de presentatie van Marjon en Dieneke zijn via deze link in de presentatie te bekijken.

  • Deskundige sprekers
  • Ruimte voor je vragen
  • In één dag op de hoogte
  • Veilig samenkomen via Zoom
29-10-2020
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau cluster 1 (ABC1)*: 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

  • Scholing Dementieverpleegkunde
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)*: 5 punten

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)*: 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?