Home / Events / Praktische juridische kennis in de langdurende zorg
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Eerstelijnszorg
Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg

Praktische juridische kennis in de langdurende zorg

Landelijke studiedag

 

Als zorgprofessional heb je in de dagelijkse praktijk van de langdurende zorg te maken met wettelijke kaders. Wat is er voor jou veranderd door de invoering van de Wzd en hoe dienen we om te gaan met privacy en beroepsgeheim in verschillende soorten situaties? En wat doe je als je cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens?

Onze sprekers zijn experts, kennen de problematiek en bieden je de kennis en praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Tijdens deze studiedag leer je welke juridische basiskennis en vaardigheden je nodig hebt, is er ruim gelegenheid voor vragen én ga je aan de slag met cases uit de praktijk.

 

Je ontmoet

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, artsen verstandelijke gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers
10:00Privacy en beroepsgeheim

Het uitwisselen van cliëntgegevens is vaak een voorwaarde voor een goede samenwerking in de langdurende zorg. Je loopt daarbij tegen vragen aan als: wat betekent privacy van de cliënt of patiënt? Wat mag je wel en niet delen met uw collega’s binnen en buiten je organisatie? En wat zijn de opties wanneer niet alle professionals gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim? Tijdens deze lezing hoor je hoe je de privacywetgeving toepast in je dagelijkse praktijk.

 • Wanneer mag je welke gegevens delen met professionals binnen en buiten je organisatie?
 • Welke gegevens mogen gemeenten opvragen om de zorg voor je cliënt te regelen?
 • Wat houdt het toestemmingsvereiste in de AVG in, en wat betekent dat voor de praktijk?

Mw. mr. Jolanda J.A. van Boven, jurist en directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

11:00Gelegenheid voor vragen
11:15Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
11:45Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht en vervangt de Wet Bopz. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische stoornis of mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen als zij zichzelf of een ander ernstig benadelen, ongeacht of zij opgenomen zijn of thuis wonen. Tijdens deze lezing krijg je een kort overzicht van de wet en leer je in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de langdurende zorgverlening. Belangrijke onderdelen zijn de evaluatie en de besluitvormingsprocedure. De laatste waarborgt dat zorgvuldig wordt onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg, want alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies

12:45Gelegenheid voor vragen, inleiding middagprogramma
13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A: Zeggenschap en vertegenwoordiging in de ouderenzorg

Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. In de workshop bekijken we wat die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek van de deelnemers uit de ouderenzorg. We bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger? Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Wat doe je als de cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens?
 • Mag een vertegenwoordiger beslissen dat de cliënt niet alleen naar buiten gaat?
 • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger, de zorgprofessional en van de cliënt zelf?

Loes den Dulk, oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten

 

B: De Wet zorg en dwang in de gehandicaptenzorg

Wat speelt er in de zorgverlening in de gehandicaptenzorg nu de wet een paar maanden in werking is? Waar loop je tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren?
Aan de hand van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet.
Hilde Willems, Gedragsdeskundige en Beleidsadviseur Wet zorg en dwang VGZ, Cordaan

14:45Middagpauze met frisdrank en iets lekkers
15:00Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C: Zeggenschap en vertegenwoordiging in de gehandicaptenzorg

 • Wat doe je als de cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens?
 • Mag een vertegenwoordiger beslissen dat de cliënt niet alleen naar buiten gaat?
 • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger, de zorgprofessional en van de cliënt zelf?

Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten in de gehandicaptenzorg: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. We leren wat die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek van de deelnemers en bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger.
Loes den Dulk, oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten

 

D: De Wet zorg en dwang in de ouderenzorg

Aan de hand van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet. Wat speelt er in de zorgverlening in de ouderenzorg nu de wet een paar maanden in werking is? Waar loop je tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren?
Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies

16:00Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Presentaties downloaden
 • Deskundige sprekers
 • Ruimte voor jouw vragen
 • In één dag op de hoogte
 • Uitgebreid lunchbuffet
15-09-2020
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1))*: 5 punten

 • Nascholing Cluster 1

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Dementieverpleegkunde
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verpleegkundige Specialisten Register (VSR): 5 punten

 • Scholing Verpleegkundig Specialisten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?