Home / Events / Geriatrische Revalidatiezorg | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg
Ziekenhuiszorg

Geriatrische Revalidatiezorg

10e Landelijke congres 

Dinsdag 6 december | 10.00 – 16.15 uur

Volgeboekt

Wegens succes bieden we dit congres ook aan op donderdag 16 maart, klik hier voor informatie en inschrijven.

Zet mij op de wachtlijst voor 6 december

 

Wat kenmerkt de geriatrische revalidatiezorg anno 2022, welke successen zijn er geboekt en waar is ruimte voor verbetering? Tijdens het 10e landelijk congres is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen en richtlijnen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals revalidatie na COVID-19, ambulante revalidatie, en het belang van een goede triage. Ook is er aandacht voor koppeling van vakkennis aan GRZ  en toepassing van e-health.

 

Je ontmoet

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

 

 

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter

-Kaders van de dag

-Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Marleen Goumans, Lector Samenhang in de Ouderenzorg en Directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

10:20Geriatrische Revalidatie, de stand van zaken (na COVID-19)

Hoe ging het met het herstel van post-COVID-patiënten tijdens en na opname in de GR? Aan de hand van ervaringen uit de praktijk, lopend (internationaal) onderzoek en de ervaringen omtrent behandeladvies en richtlijnontwikkeling wordt de stand van zaken in de GR besproken. Zowel de kracht als de zwaktes zijn blootgelegd, en de vraag is nu: zijn we sterker uit de corona-crisis gekomen?
prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC en specialist ouderengeneeskunde bij Topaz. Daarnaast is hij voorzitter van het Behandeladvies geriatrische revalidatie COVID-19, en vice-voorzitter van de Richtlijn Revalidatie Covid-19

11:05Vragen
11:10Ochtendpauze
11:40Triage, steeds actueel

Sinds Geriatrische Revalidatiezorg ingevoerd werd in 2013 is het belang van zorgvuldige indicatiestelling benadrukt. De centrale vraag daarbij is ‘of en hoe kwetsbare of oudere patiënten zullen herstellen. Kunnen zij profiteren van een revalidatie-traject?’ Er is geen triagerichtlijn of zorg standaard en triage-effectiviteit wordt niet vaak geëvalueerd. Inmiddels is het eerstelijnsverblijf (ELV) een alternatieve vorm van herstelzorg geworden naast geriatrische revalidatie en ook is instroom vanuit de thuissituatie mogelijk geworden. Daarom is het nog steeds belangrijk om indicatiestelling ‘aan de poort’ goed te regelen. Transferverpleegkundigen, SEH-artsen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken als professionals samen bij triage. Wat gaat al goed en welke nieuwe kennis kan ons helpen om triage verder te verbeteren?
Deelnemers kunnen vooraf hun vragen voor de spreker indienen.

Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Zorggroep & docent en onderzoeker Amsterdam UMC

12:25Vragen
12:30Lunchpauze
MIDDAGPROGRAMMA
13:30Wat is de rol van de GRZ in de Parkinsonzorg?

Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson neemt fors toe. Sommigen spreken zelfs over een Parkinson-pandemie. Wat hier vaak niet bij gezegd wordt is dat mensen met Parkinson ook steeds langer leven en vaker een gevorderd stadium meemaken en kwetsbaar kunnen worden. De GRZ komt in beeld bij complicaties van de ziekte van Parkinson, zoals fracturen of pneumonieën. Ook lijken mensen baat te hebben van GRZ als ze door de ziekte van Parkinson afhankelijker worden en multidisciplinaire kortdurende revalidatie nodig hebben. Dit vraagt een grotere deskundigheid over deze ziekte, ook binnen de GRZ. We verkennen in deze bijdrage de meerwaarde van de GRZ bij deze patiëntgroep.
Danny Hommel, specialist ouderengeneeskunde Groenhuysen

 

14:10Vragen
14:15Korte pauze
14:30Ambulante Geriatrische Revalidatie

Bijdrage over betere toegankelijkheid van ambulant revalideren voor kwetsbare ouderen, onder andere door financiering en de ontwikkeling van GRZ-net ambulant.
Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Zorggroep in Naarden Daarnaast is zij kaderarts geriatrische revalidatie en stafdocent bij Gerion/VUmc en voorzitter van de raad van toezicht van Verenso. 

15:10Vragen
15:15Korte pauze
15:30Blended Care: Doorontwikkeling (ambulante) revalidatie i.c.m. e-health

Ambulante revalidatie met inzet van blended care krijgt steeds meer aandacht. Thuisrevalidatie is bovendien gunstig voor het herstelproces. Het gaat om het leveren van topzorg door inzet van e-health en het meten en verbeteren van kwaliteit, waarbij de revalidant centraal staat. Wat zijn de laatste lessen, bevindingen en resultaten?

Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde

16:10Vragen
16:15Afsluiting programma

Laatste vragen, discussie en samenvatting door de dagvoorzitter. Om uiterlijk 16.30 uur eindigt het programma en kun je napraten tijdens een borrel

Presentaties downloaden

€ 355,-p.p. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

  • Met topsprekers uit de GRZ
  • Actuele informatie uit onderzoek en praktijk
  • Ruimte voor jouw vragen
  • Ontmoet collega's uit verschillende disciplines
06-12-2022
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1)*: 5 punten

ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici): 4,5 punt

-Scholing Ergotherapeuten

-Scholing Oefentherapeuten

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 6 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

-Scholing Revalidatie

-Scholing Geriatrie-Gerontologie

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):  5 punten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 

 

Inschrijven

Je investering

€ 355,-p.p. excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?