Home / Events / Geriatrische Revalidatiezorg
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg
Ziekenhuiszorg

Geriatrische Revalidatiezorg

9e Landelijke studiedag 

Online studiedag

 

Geriatrische revalidatiezorg vergt een grote mate van flexibiliteit en samenwerking binnen multidisciplinaire teams waarbij een helicopterview van jou als zorgprofessional gewenst is. Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek is daarbij niet altijd makkelijk. Als je goed op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden kun je de revalidatiezorg bieden waar jouw patiënt mee geholpen is.

 

Wat kenmerkt de geriatrische revalidatiezorg anno 2021, welke successen zijn er geboekt en waar is ruimte voor verbetering? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen en richtlijnen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals revalidatie na COVID-19, de inzet van zorgpaden voor kwaliteitsverbetering, ontwikkelingen in ambulante revalidatie, en het belang van een goede triage.

 

Onze sprekers hebben veel ervaring en weten als geen ander hoe complex geriatrische revalidatiezorg kan zijn. Juist door hun eigen praktijkervaring reiken zij jou zowel theoretische kennis als praktische handvatten aan waar je direct mee aan de slag kunt!

 

Je ontmoet

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters, ergotherapeuten, verpleegkundigen (-specialisten), paramedici, managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Programma

09:30Digitale registratie en informele ontmoeting / netwerkcarrousel (optioneel)
10:00Opening door de dagvoorzitter

– Kaders van de dag

– Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Marleen Goumans, Lector Samenhang in de Ouderenzorg en Directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

10:15Geriatrische Revalidatie, de stand van zaken

Wat heeft de COVID-19 crisis ons in de GR opgeleverd? Aan de hand van ervaringen uit de praktijk, lopend (internationaal) onderzoek en  de ervaringen omtrent behandeladvies en richtlijnontwikkeling wordt de stand van zaken in de GR besproken. Zowel de kracht als de zwaktes zijn blootgelegd, en de vraag is nu: zijn we sterker uit de corona-crisis gekomen?

prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC en specialist ouderengeneeskunde bij Topaz. Daarnaast is hij voorzitter van het Behandeladvies geriatrische revalidatie COVID-19, en vice-voorzitter van de Richtlijn Revalidatie Covid-19

11:15Ochtendpauze
11:30Triage kan nog beter

Sinds Geriatrische Revalidatiezorg (GR) ingevoerd werd in 2013 is het belang van zorgvuldige triage vanuit de ziekenhuizen benadrukt. De centrale vraag bij triage is ‘of en hoe kwetsbare of oudere patiënten zullen kunnen herstellen’. Er is geen triagerichtlijn of professionele standaard en triage-effectiviteit wordt niet vaak geëvalueerd. Inmiddels is het eerstelijnsverblijf (ELV) al jaren een alternatieve vorm van herstelzorg naast Geriatrische Revalidatie en ook is instroom vanuit de thuissituatie mogelijk geworden. Daarom is het nog belangrijker geworden om triage ‘aan de poort’ goed te regelen. Transferverpleegkundigen, SEH artsen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken samen bij triage. Wat gaat al goed en welke kennis kan ons helpen om triage verder te verbeteren? Deelnemers kunnen vooraf hun vragen voor de spreker indienen.

Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem & docent en onderzoeker Amsterdam UMC

12:30Lunchpauze met informele ontmoeting / netwerkcarrousel (optioneel)
13:20Leren met en van zorgpaden

In deze lezing nemen de sprekers je mee in de opgedane kennis en ervaring met de invoering van zorgpaden. Na een uitleg over zorgpaden als methode voor kwaliteitsverbetering delen zij een aantal geleerde lessen op het gebied van implementatie van zorgpaden. Aansluitend gaan ze met jou verkennen hoe zorgpaden kunnen worden gebruikt als middel om teamleren vorm te geven. Leren is meer dan het opdoen van kennis. Het is ook – en vooral – het toepassen van kennis en vaardigheden. Uiteindelijk gaat het erom wat je met de kennis (in dit geval nieuwe kennis over de invoering van zorgpaden) kunt doen. De praktijk staat hierbij altijd centraal, maar ook aspecten zoals ‘samen leren’ en ‘plezier maken’ zijn zeer belangrijk.

Ruben van Zelm is gepromoveerd op het onderwerp Implementatie van zorgpaden. Hij heeft ervaring met ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, waaronder de GRZ. Noortje Molenaar is senior consultant en heeft gewerkt voor GRZ organisaties door het hele land. Zij is gespecialiseerd in de wijze waarop individuen en teams leren.

Dr. Ruben van Zelm, docent-onderzoeker, Hogeschool Utrecht, Post-doctoraal onderzoeker, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg Beleid, KU Leuven & Noortje Molenaar, Msc, Q-Consult

14:05Korte pauze
14:15Integratie GRZ en MSR: een voorbeeld

Om de beste zorg te kunnen bieden voor de meest kwetsbare amputatie patiënten is het nodig de kennis en kunde van MSR en GRZ te combineren. We zien dat ons gezamenlijk value based healthcare traject heeft bijgedragen aan verbetering van de relatie, een gezamenlijke visie, verschillende inhoudelijke en praktische verbeteringen en uiteindelijk daadwerkelijke integratie van beide teams. Door het meten van uitkomstmaten hopen we vroegtijdig de juiste zorg te kunnen inzetten en onze zorgprocessen verder te optimaliseren.

Bart Vonken, specialist ouderengeneeskunde bij Land van Horne Weert & Willemijn van Rooij, revalidatiearts Libra Revalidatie & Audiologie locatie Weert

15:00Middagpauze
15:15Aanbeveling ambulante revalidatie COFIT+ na COVID-19

GRZPLUS  ontwikkelde en implementeerde het praktijkgerichte revalidatieprogramma COFIT+ voor klinische, ambulante en eerstelijnsrevalidatie op basis van de landelijke aanbeveling van Verenso (voor klinische revalidatie na COVID-19).  Het ambulante revalidatieprogramma van GRZPLUS heeft vervolgens als basis gediend voor de landelijke aanbeveling van Verenso voor ambulante revalidatie na COVID-19. Tijdens de eCOFIT studie is onderzocht wat de ervaringen van revalidanten en zorgprofessionals is met de inzet van activiteitenmonitoring binnen het COFIT+ revalidatieprogramma.

Wat houdt de aanbeveling ambulante revalidatie na COVID-19 in, wat zijn de bevindingen uit de praktijk en hoe zorg je voor een goede implementatie? Wat zijn de ervaringen met het inzetten van ehealth binnen het COFIT+ revalidatieprogramma, resultaten uit de eCOFIT studie.

Marije Holstege, PhD in geriatrische revalidatie, senior onderzoeker GRZPLUS (Omring en Zorgcirkel), wetenschappelijk strategisch bestuursadviseur Omring, zelfstandig wetenschappelijk adviseur Science2care en Joyce Tauladan, Specialist Ouderengeneeskunde GRZPLUS (Zorgcirkel).

16:00Afsluiting door de dagvoorzitter
Presentaties downloaden

 

 

  • Met topsprekers uit de GRZ
  • Ruimte voor jouw vragen
  • In één dag op de hoogte
  • Vanaf jouw locatie te volgen
26-05-2021
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1))*: 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG): 5 punten

  • Nascholing Geriatrie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing Revalidatie

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 5 punten

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici): 5 punten

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA): 5 punten

NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants): 5 punten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?