Home / Events / Cultuursensitieve Ouderenzorg
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg
Eerstelijnszorg

Cultuursensitieve Ouderenzorg

 3e Landelijke studiedag

 

Nederland vergrijst waardoor de vraag naar ouderenzorg zal toenemen. Ook de migranten die in de jaren ’60 naar Nederland zijn gekomen zullen een beroep gaan doen op zorg. Er zullen dus steeds meer ouderen met een andere culturele achtergrond behoefte hebben aan zorg. Dit betekent dat de zorgsector zich moet instellen op cultuursensitief werken.
Tijdens deze studiedag worden er, aan de hand van wetenschappelijke inzichten en initiatieven uit de praktijk, handvatten geboden om cultuursensitief te werken.

 

Je ontmoet

(wijk-) Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in cultuursensitieve ouderenzorg.

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag
 • Inventarisatie van de deelnemers

Diana Codfried, eigenaar, coach/trainer en adviseur culturele diversiteit bij Bilan coaching & training

10:30Ouder worden, dementie en zorg: De perspectieven van migrantenouderen, mantelzorgers en professionals

De visie op ouder worden, dementie en zorg verschilt tussen culturen. Ook bij ouderen zelf.

 • Hoe kijken oudere migranten aan tegen ouder worden en zorg? Welke invloed heeft dit op hun zorgvraag en zorggebruik?
 • Casus dementie: Hoe gaat de samenwerking tussen familie en de professional? Wat kan de samenwerking verbeteren?

Carolien Smits, strategisch adviseur Programma Ouderen en Gezondheid bij Pharos

11:15Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
11:35Tal van initiatieven

Er is in Nederland een groeiend aantal van woonzorg- initiatieven van en voor oudere migranten. Waar gaat het goed en waar kan het beter?

 • Lessons learned en tips voor het verbeteren van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan oudere migranten.

Yvonne Witter, adviseur ZorgSaamWonen

12:20Vragen en discussie

Is er een onderwerp waarover je meer wilt horen/het gesprek wilt aangaan met de sprekers en je collega’s uit het land? Dat kan! Je kan je inbreng indienen via: info@leidscongresbureau.nl

12:45Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:30In gesprek met migrantenouderen en hun naasten: het Culturele Interview

Zorgprofessionals die met migrantenouderen werken kunnen te maken krijgen met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen van ouderen, kinderen en kleinkinderen anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.
In deze workshop wordt besproken welke invloed migratie, cultuur en levensbeschouwing hebben op de zorg. Ook wordt met het Culturele Interview geoefend. Hiermee leert de zorgverlener de voorliggende problemen te begrijpen vanuit de belevingswereld van de oudere en zijn/haar naasten.
Cor Hoffer, socioloog en antropoloog, zelfstandig trainer en onderzoeker

14:45Middagpauze met frisdrank en iets lekkers
15:10Keuzeronde. U kunt kiezen uit sessie I of II
I. Gedrag duiden aan de hand van het levensverhaal

In deze workshop bespreken we met elkaar het belang van het beschrijven van het levensverhaal in de dagelijkse praktijk bij bewoners met complex gedrag en het belang van kennis over en het aansluiten op een culturele achtergrond. Je krijgt handvaten aangereikt hoe je met aandacht voor de culturele achtergrond het levensverhaal uitvraagt, voorbij de informatie uit de heteroanamnese. Hoe benader je familie of andere betrokkenen en welke vragen je kunt stellen? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende doorvraagt en belangrijke informatie naar boven haalt? Vervolgens leer je hoe je met het levensverhaal in de hand een link met probleemgedrag legt en daar interventies op bepaalt en in kunt zetten.
Priscilla de Graaf, CCE consulent, coach, opleider en trainer in complexe zorgsituaties

 

II. Uw referentiekader bepaalt

We besteden veel aandacht en tijd aan het ophalen van informatie over het referentiekader van de cliënt. We zijn daarin sensitief, voelen daarvoor tijd en ruimte, maar hebben vaak weinig aandacht voor ons eigen referentiekader. Dit is één van de conclusies van het praktijkonderzoek van Stichting Schakelring.
Aan de hand van het praktijkonderzoek en praktische werkvormen staan we in deze workshop stil bij uw referentiekader en oefent u hiermee.
Chayenna van de Pol, casemanager dementie Zorgnetwerk Midden- Brabant en Stichting Schakelring en adviseur cluster ‘thuis’ Stichting Schakelring
Marijke Tummers, casemanager dementie Zorgnetwerk Midden-Brabant en Stichting Schakelring.

16:15Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Presentaties downloaden
Inschrijven
 • Deskundige sprekers
 • Ruimte voor je vragen
 • In één dag op de hoogte
 • Uitgebreid lunchbuffet
24-09-2020
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1))*: 5 punten

 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie-Gerontologie
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Praktijkverpleegkunde
 • Register Zorgprofessionals
 • Wijkverpleegkunde
 • Zorgprofessionals – Praktijkondersteuners huisartsen somatiek

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Dementieverpleegkunde
 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Scholing Praktijkverpleegkunde (MW)
 • Scholing Wijkverpleegkunde

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?