Home / Events / Kinderen met SOLK
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ziekenhuiszorg
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

Kinderen met SOLK | Studiedag

8e landelijke studiedag

Deze studiedag vindt online plaats

 

Kinderen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hebben vaak al een lange weg in de zorg achter de rug. Om deze groep goed te kunnen helpen is het bijhouden van de ontwikkelingen en vakkennis van groot belang. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de benadering en behandeling van chronische pijn bij kinderen en gaan we in op onderzoek naar de effecten van stress door COVID-19 op chronisch zieke kinderen. Daarnaast kijken we wat dieper naar vermoeidheid bij deze groep en horen we welke ontwikkelingen er zijn in de benadering van (chronische) hoofdpijn. En, hoe heeft een goede communicatie zijn uitwerking op het welbevinden van het kind of de jongere met SOLK?

 

Je ontmoet

Deze studiedag wordt bezocht door kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Ook interessant voor professionals uit (speciaal) onderwijs, zorgadviesteams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk.

Programma

09:45Digitale inloop en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie achtergronden en verwachtingen deelnemers
 • Korte inleiding op het thema

Elise van de Putte, hoogleraar Kindergeneeskunde UMC Utrecht en kinderarts Sociale Pediatrie bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis

10:15Stress en SOLK bij kinderen en jongeren in relatie tot COVID-19

COVID-19 heeft een onvoorstelbare impact op de Nederlandse maatschappij en gezondheid en leidt ook mondiaal tot een ongekende periode van sociaal isolement.

Het onderzoeksteam vanuit UMCU heeft verschillende COVID-studies opgezet gericht op het meten van de psychosociale impact van de coronamaatregelen op kinderen en adolescenten, en of dat verschilt tussen chronisch zieke kinderen t.o.v. hun gezonde leeftijdsgenoten. De uitkomsten ten tijde van de crisis worden vergeleken met het psychosociaal functioneren t.o.v. voor de COVID-crisis. Met deze data kunnen vragen beantwoord worden als ‘Wat zijn de effecten van de stress t.g.v. van de coronapandemie op het welbevinden van (chronisch zieke) kinderen?’ en ‘Welke groepen zijn extra kwetsbaar tijdens COVID-19?

Sanne Nijhof, Kinderarts, fellow sociale pediatrie en associate professor kindergeneeskunde

11:00Chronische pijn bij kinderen

Bij het ontstaan van chronische pijn spelen meerdere factoren een rol. Welke factoren zijn dit precies en hoe kunnen deze factoren aanknopingspunten bieden voor behandeling? Als er sprake is van pijn zonder somatisch substraat, hoe beïnvloedt dit dan de behandeling van de chronische pijnklachten?

Millie Langemeijer, werkzaam als kinderanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, met als aandachtsgebied chronische pijn bij kinderen.

11:45Ochtendpauze
12:15Netwerkzorg voor kinderen en adolescenten met SOLK

In regio Haaglanden is een zorgnetwerk opgericht rondom kinderen en adolescenten met SOLK. Het doel van dit netwerk is om psychosociale problemen beter te signaleren en vlot een passend behandeladvies op te stellen. De behandeling vindt buiten het ziekenhuis plaatst, zo dicht mogelijk bij huis, in de 1ste lijn als het kan, en alleen in de 2e lijn als het nodig is.

Een multidisciplinair spreekuur door kinderarts en psycholoog, en goede samenwerking met jeugdartsen zijn belangrijke onderdelen van de Haagse aanpak.

Dr. Maartje van den Berg, kinderarts Haaglanden Medisch Centrum

13:00Lunchpauze
13:45Vermoeidheid bij chronisch zieke kinderen

Vermoeidheid komt veel voor, ook bij kinderen met een chronische ziekte. Deze vermoeidheid wordt niet altijd verklaard door (alleen) ziektespecifieke factoren. Waar hangt deze vermoeidheid wel mee samen? Wat zijn mogelijk aangrijpingspunten voor behandeling? Hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan? En hoe kunnen we jongeren de regie terug geven over hun klachten en participatie? Een overview over kwantitatief, kwalitatief en eHealth onderzoek naar vermoeidheid en participatie bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Merel Nap-van der Vlist, arts-onderzoeker UMC Utrecht

14:30In gesprek met jongeren over hun gezondheid

Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede behandeling. Een dialoog voeren met jongeren en hun ouders over gezondheid is echter in de praktijk nog wel eens lastig.

De sprekers hebben hun ervaringen en kennis over communicatie met jongeren over hun gezondheid gebundeld in een boek. Deze lezing n.a.v. dat boek biedt een praktische handleiding met gesprekstools, ontwikkeld voor (aankomende) professionals binnen zorg en onderwijs. Naast enige theorie worden er praktische tips gegeven die direct toe te passen zijn in de praktijk.

Linda Goldsteen & Ester van den Hul, ambulant begeleiders en Re-Fit trainers bij Onderwijscentrum De Twijn

15:15Middagpauze
15:30Nieuwe ontwikkelingen in de benadering van hoofdpijn bij kinderen

Recente ontwikkelingen in therapeutische interventie en de rol van de fysiotherapeut in de samenwerking met andere disciplines rondom de zorg van het kind met hoofdpijn aan de hand van een systematic review en meta-analyse.

De fysiotherapeut richt zich op het fysiek functioneren van het kind. Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun activiteiten en in hun participatie op school en in de sociale context. Fysieke inspanning is hierbij veelal een uitlokkende/in standhoudende factor. Een fysiotherapeut zoekt samen met kind en ouders naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. De interventie is erop gericht dat de fysieke fitheid en weerbaarheid een helpende factor worden. Hoe fysiotherapeuten dat doen zal worden besproken tijdens deze lezing.’

Monique Bot, gnatholoog en manueel- en kinderfysiotherapeut, Radboud UMC

16:15Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter
Presentaties downloaden
Inschrijven
 • Deskundige sprekers
 • In één dag op de hoogte
 • Ruimte voor jouw vragen
 • Vanaf jouw locatie te volgen
18-03-2021
Online

Accreditatie

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing SPV

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

 

NB: Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
Deelname online: € 295,- excl. btw per persoon

 

Collegakorting
€ 25,- Indien jij en je collega op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede
(en elke volgende) persoon deze korting. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

 

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving.
Download hier het groepsregistratieformulier.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?