Home / Events / Mentale problemen bij meisjes | Middagsymposium
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

Mentale problemen bij meisjes | Middagsymposium

Donderdag 28 maart  | 12.30 – 16.45 uur

 

Uit onderzoek is gebleken dat veel jongeren te maken hebben met mentale problemen. Zeker onder meisjes in het voortgezet onderwijs zijn er in de afgelopen paar jaar aanzienlijk meer meldingen gemaakt van emotionele problemen. Meisjes geven bijvoorbeeld aan dat ze bang of somber zijn, zich zenuwachtig voelen en dat ze zich minder goed kunnen concentreren. Ook blijkt er vaker sprake te zijn van gedragsproblemen en hyperactiviteit in vergelijking met eerdere jaren. Wat is er precies met de jeugd aan de hand?

Op basis van onderzoek en recente ontwikkelingen bespreken we met welke problemen meisjes te maken hebben, welke factoren hun mentale welzijn kunnen beïnvloeden, en waar professionals in de zorg en in het onderwijs op kunnen letten. We vertellen je meer over co-rumineren onder meisjes en introduceren een preventieprogramma om overmatig co-rumineren te voorkomen. Verder zullen we dieper ingaan op angst- en depressieve symptomen bij meisjes en nemen we je mee in de STORM-aanpak. Ten slotte zullen jongeren hun ervaringen delen, waarbij je de mogelijkheid hebt om het gesprek aan te gaan.

Tijdens deze middag zul je kennis en praktische handvatten krijgen, zodat jij als zorg- of onderwijsprofessional beter ingespeeld bent op het gedrag van adolescente meisjes.

 

Doelgroep

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, schoolmaatschappelijk werkers, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, POH-ggz en andere geïnteresseerden in het onderwerp mentale problemen bij meisjes.

Programma

12:00Ontvangst en registratie
12:30Opening dagvoorzitter
 • Kader van de middag, kennismaking en inventarisatie
 • Achtergrond en recente ontwikkelingen (trends in mentale gezondheid n.a.v. het HBSC-onderzoek)

Gonneke Stevens, hoogleraar Adolescent Health and Wellbeing, Universiteit Utrecht

 

12:55Risico- en beschermende factoren

De kwaliteit van relaties met ouders en vrienden hangt nauw samen met de mentale gezondheid (welzijn en internaliserende problemen) van jongeren. Dit blijkt uit het proefschrift van universitair docent Chantie Luijten. Haar onderzoek brengt risico- en beschermende factoren van mentale gezondheid van adolescenten in kaart vanuit een psychosociaal perspectief en toont verschillen tussen jongens en meisjes. Zo blijkt frequenter gebruik van sociale media alleen voor de mentale gezondheid van meisjes een risicofactor te zijn. Het proefschrift richt zich op het beter begrijpen van enerzijds potentiële risicofactoren en anderzijds potentiële beschermende factoren van de mentale gezondheid van adolescenten, zowel op individueel als sociaalcontextueel niveau.

Dr. Chantie Luijten, onderzoeker en universitair docent Erasmus School of Health Policy & Management, Universiteit van Rotterdam / GGD GHOR Nederland

13:35De Happy Friends, Positive Minds studie: Onderzoek naar een eMental Health schoolgericht preventieprogramma gericht op het terugdringen van excessief co-rumineren onder meisjes

De Happy Friends, Positive Minds studie: Onderzoek naar een eMental Health schoolgericht preventieprogramma gericht op het terugdringen van excessief co-rumineren onder meisjes

In het najaar van 2022 openden alle landelijke dagbladen de voorpagina met het alarmerende nieuws dat de mentale gezondheid van meisjes de afgelopen vier jaar explosief is verslechterd. We weten dat ernstige mentale problemen op jonge leeftijd voorspellend zijn voor ernstige korte en lange-termijn gezondheidsklachten. Co-rumineren, oftewel samen excessief piekeren, vormt een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van mentale klachten bij meisjes. Tijdens deze voordracht presenteren we een nieuw eMental Health, mindfulness preventieprogramma waarmee middelbare scholen, in samenwerking met zorgprofessionals, kunnen werken aan de preventie van excessief co-rumineren en gerelateerde mentale klachten onder meisjes.

Patricia Vuijk, lector Meisjes en mentaal welbevinden Hogeschool Rotterdam

14:15Korte pauze
14:30In gesprek met ervaringsdeskundigen

Jongere zullen hun ervaringen rondom mentale problemen delen (verwant aan ADHD/ASS/misdiagnose), waarbij je het gesprek aan kunt gaan en er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Jongeren van het panel NJR Hoofdzaken

15:10Angst en depressie bij meisjes

Op 15-jarige leeftijd hebben meisjes een twee keer zo grote kans als jongens om depressief te raken. Daarnaast hebben meisjes gedurende de adolescentie een grotere kans op het ontwikkelen van een angststoornis dan jongens.

In deze presentatie zal worden stilgestaan bij de oorzaken voor deze verschillen in prevalentiecijfers tussen jongens en meisjes. Er zal worden ingegaan op het  ontstaan en beloop van deze klachten bij meisjes  en op de uitingsvormen waarin angst en depressie zich bij meisjes presenteren. Tot slot zal een brug worden geslagen naar specifieke aandachtspunten voor de behandeling van deze klachten bij meisjes, waarbij zowel individuele factoren als systemische factoren zullen worden meegenomen.

Hanneke Niels, klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut NVRG en promovendus Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant

15:50Korte pauze
16:05STORM: Depressie- en suïcidepreventie voor adolescenten in een netwerk van zorg en onderwijs

Ondanks dat het bekend is dat symptomen als angst en depressie toenemen gedurende de adolescentie, is het moeilijk om de problematiek te signaleren. Vroegsignalering en preventie is noodzakelijk. STORM is een netwerkinterventie waarin onderwijs, GGD, jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz samenwerken. STORM bestaat uit verschillende componenten: 1) universele preventie om stigma te verminderen en hulpzoekend gedrag te bevorderen, 2) creëren van een veiligheidsnet door docenten en mentoren te trainen als gatekeeper, 3) vroegsignalering van depressieve symptomen en suïcidale gedachten en gedrag door de GGD, en 4) geïndiceerde preventie voor jongeren met verhoogde symptomen. Een intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg is noodzakelijk om mentale gezondheid te bevorderen.

Sanne Rasing, senior onderzoeker Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant

16:45Einde prgramma
Presentaties downloaden
Inschrijven

€ 300,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

 • Aandacht voor mentaal welzijn
 • Uitgelicht: adolescente meisjes
 • Recente ontwikkelingen
 • Ervaringsdeskundige aan het woord
28-03-2024
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*

 • K&J/OG herregistratie                                      3 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling                   1 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek                    0.5 punt

Kwaliteitsregister  V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 3 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing SPV

Landelijke vereniging POH-GGZ: 4 punten

*SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 325,- excl. btw per persoon

Vroegboekkorting

t/m 8 januari € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?