Home / Events / LVB en grensoverschrijdend gedrag | Online middagsymposium
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Overheid & Justitie

LVB en grensoverschrijdend gedrag; met zorg naar de politie |

online middagsymposium

Donderdag 25 mei   | 13.00 – 16.00 uur

 

Medewerkers in de zorg voor mensen met een LVB worden met enige regelmaat geconfronteerd met delinquent gedrag van hun cliënten. De vraag hoe hier mee om te gaan, en met name de vraag wanneer het strafrecht hierbij te betrekken, leidt niet zelden tot moeilijke dilemma’s.

Voor jou als professional kan dit verschillende vragen oproepen. Moet je aangifte doen bij grensoverschrijdend gedrag, of moet er gekeken worden naar betere begeleiding? Wanneer is aangifte doen een optie, en hoe ga je om met praktische en morele bezwaren? Hoe gaat de politie om met kwetsbare cliënten?

 

Dit middagsymposium is bedoeld voor professionals in de zorg voor mensen met een LVB die te maken krijgen met cliënten die grensoverschrijdend of delinquent gedrag vertonen. We besteden aandacht aan de verschillende overwegingen die van belang zijn als je moet beslissen of je het strafrecht moet betrekken bij de begeleiding/aanpak van je cliënt.

 

Doelgroep

Begeleiders, gedragskundigen en andere professionals werkzaam met mensen met een lichte verstandelijke beperking

 

Programma

12:45Online ontvangst
13:00Met zorg naar de politie

Het lectoraat ‘lvb en risicovol gedrag’ van Hogeschool Leiden heeft samen met diverse woonlocaties onderzoek gedaan naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met dilemma’s rond aangifte doen en welke kennis en afwegingen nodig zijn om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Wanneer moeten we ons in de zorg verre houden van de strafrechtsketen, en wanneer kunnen we niet zonder?  Wat willen we eigenlijk bereiken met de inzet van de strafrechtketen bij deze doelgroep? Hoe kunnen we dat het beste doen?

Hendrien Kaal, lector ‘LVB en risicovol gedrag’ Hogeschool Leiden

 

13:50Pauze
14:00Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag kan onbedoeld zijn, of zonder dat iemand het door heeft. Wat kun je in de begeleiding doen om te zorgen dat dit niet resulteert in (herhaaldelijk) contact met de politie?

– Hoe ga je het gesprek aan?

– Wie kun je inschakelen voor hulp?

Wendy Langhout in samenwerking met Kyra Robbemond, orthopedagoog NVO en GZ-psycholoog bij Middin

14:50Pauze
15:00Met zorg naar de politie, een kijkje in de keuken

Welke afspraken en regels zijn er voor verhoor van kwetsbare personen?
– Waar moet en kun je rekening mee houden in je overweging om aangifte te doen?

Frank Klein Hofmeijer, landelijk coördinator Verhoor Kwetsbare Verdachten, Politie Nederland

16:00Einde online middagsymposium
Presentaties downloaden

€199,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

  • Dilemma's rond aangifte doen
  • Zorg en straf
  • Deskundige sprekers
25-05-2023
Online

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*

  • K&J/OG herregistratie                                          3 punten 
  • K&J/OG opleiding – behandeling                        1 punt
  • K&J/OG opleiding – overige taken                      0.5 punt

*SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

 


 

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 199,- excl. btw per persoon

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?