Home / Events / Hoarding | Online Middagsymposium
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Overheid & Justitie

Hoarding

Dit middagsymposium vindt ONLINE plaats

 

Middagsymposium

Overvolle woningen en tuinen vol spullen, dusdanig veel en vies dat het een gevaar is voor de bewoner en zijn omgeving. Zowel de fysieke als psychische gezondheid kunnen bedreigd worden, maar ook brand vormt een groot risico. Elke gemeente heeft ermee te maken en heeft de plicht zorg te bieden, ook als daar niet om gevraagd wordt. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor hoarding, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Wat zijn de mogelijkheden nu hoarding is opgenomen in de DSM-5? Wat zijn de rechten van de gemeente, woningcorporatie en bewoner? Om goede grip te krijgen op het complexe probleem, is een multidisciplinaire aanpak nodig: hoe organiseer je die?

 

Dit middagsymposium gaat in op bovenstaande vragen en biedt ruimte om dieper in te gaan op de problematiek en het uitwisselen van kennis.

 

Je ontmoet

Zorgprofessionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties.
Interessant voor: Professional organizers, therapeuten, thuisbegeleiders, psychologen, psychiaters, WMO-medewerkers, SPV-ers en nog veel meer.

Programma

12:50Inloggen en ontvangst online bijeenkomst
13:00Opening door de dagvoorzitter
 • Korte introductie op het programma, met een blik op aanpak van de problematiek door contact vanuit presentie en eigen regievoering
 • Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers

Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige BuurtzorgT-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

13:30Hoarding: diagnostiek en behandeling

De meeste mensen worden niet geboren als hoarder. Een veel voorkomende oorzaak van hoarding kan worden gevonden in een traumatische geschiedenis. Wat is het verband tussen een traumatische geschiedenis en hoarding? Welke hulp is er voor hoarders en welke interventies en behandelingen zijn mogelijk en hebben het meest effect? Wat betekent het voor de hulpverlening dat hoarding is opgenomen in de DSM-5?

Nienke Vulink, psychiater en hoofd polikliniek Psychiatrie AMC

14:15Vragen en kennisuitwisseling

Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg je vragen en dilemma’s voor aan de spreker en je collega’s

14:30Pauze
14:45Juridische aspecten

Welke juridische instrumenten kunnen er vanuit een menselijk perspectief worden ingezet bij hoarding? Wat zijn de (wettelijke) gronden, voordelen en nadelen van deze instrumenten? En hoe verhouden die middelen zich met de Wet verplichte ggz?

Michel Vols, hoogleraar Openbare-orderecht Rijksuniversiteit Groningen

15:30Vragen en kennisuitwisseling

Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg je vragen en dilemma’s voor aan de spreker en je collega’s.

15:45HardT – een protocol voor samenwerking en uitvoering

Hardt met ‘dt’, oftewel een harDe aanpak die met harT voor de betrokkenen wordt uitgevoerd. Een lezing over samenwerking in beleidsvorming én vooral uitvoering van de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling. Het uitgangspunt hierbij is altijd het creëren van een blijvend gezonde en veilige omgeving voor de betrokken personen. Hoe organiseer je dat? Wie trekt die kar? Je gaat naar huis met gereedschappen voor in de praktijk.

Fleuranne de Groot en Douwe Oosterveen zijn als juristen verbonden aan hun eigen kantoor Oosterveen & de Groot en begeleiden overheden en instanties bij de uitvoering van de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling.

16:30Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter
17:00Einde
Presentaties downloaden
 • Deskundige sprekers
 • Ruimte voor je vragen
 • In één middag op de hoogte
07-04-2021
Online

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing SPV
 • Scholing Wijkverpleegkundige

Registerplein: 4 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten

 • Scholing Verpleegkundig specialisten

 


Staat je vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 235,- excl. btw

Collegakorting
€ 25,- Indien jij en jouw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede
(en elke volgende) persoon deze korting. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving.
Download hier het groepsregistratieformulier.

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?