Home / Events / Dementie bij Migranten | Middagsymposium
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg
Eerstelijnszorg
Ziekenhuiszorg

Dementie bij Migranten

Online middagsymposium

dinsdag 28 juni | 13.00 – 16.15 uur
Het aantal migranten met dementie stijgt 2 keer sneller dan het aantal autochtonen met dementie. Tijdig signaleren en goede diagnostiek is complex. Oudere migranten zijn nog weinig bekend met de ziekte dementie en wijzen symptomen vaak toe aan andere oorzaken. Daarnaast sluit het reguliere aanbod van zorg en ondersteuning vaak niet goed aan op behoeften van migrantenouderen.

 

Hoog tijd dus voor meer kennis over dementie bij migranten, ook in jouw zorgpraktijk!

 

Tijdens deze middag geven deskundige sprekers inzicht in de ontwikkeling van dementie bij deze doelgroep en in zaken die je moet weten over interpretatie van klachten. Ook krijg je handvatten voor aansluiting en communicatie.

 

Je ontmoet

Doelgroep: huisartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen in zowel ziekenhuis, V&V als in de thuiszorg. Overige geïnteresseerden in dit thema zijn uiteraard ook van harte welkom.

 

Programma

12:45Digitale ontvangst
13:00Welkom
13:05Opening door de voorzitter

– Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers
Leontine Groen-van de Ven, hoofddocent en senior onderzoeker binnen het lectoraat Goed Leven met Dementie aan Hogeschool Windesheim en projectleider van het project ‘Op Weg’

13:15Herkennen en signaleren dementie bij niet-westerse migranten

– Herkennen zorgprofessionals de (juiste) zorgvraag van migrantenouderen? Welke factoren spelen daarbij een rol en hoe kunnen zij hiermee omgaan?
– Signaleren en diagnose stellen

– Ervaringen met Cross-Culturele Dementiescreening
Miriam Goudsmit, klinisch psycholoog OLVG en winnaar Descartes prijs voor haar onderzoek naar de detectie van dementie bij laagopgeleide ouderen met een migratieachtergrond, i.s.m. Jos van Campen, klinisch geriater OLVG

 

14:05Vragen en kennisuitwisseling

Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg uw vragen en dilemma’s voor aan de spreker en uw collega’s

14:15Pauze
14:25Project ‘Onbegrepen gedrag van thuiswonende migranten met dementie: onderzoek naar een verpleegkundige aanpak’

Onderzoek naar onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in de thuissituatie. Ontwikkeling tool voor verpleegkundigen.
Leontine Groen-van de Ven, hoofddocent en senior onderzoeker binnen het lectoraat Goed Leven met Dementie aan Hogeschool Windesheim en projectleider van het project ‘Op Weg’

14:45Vragen en kennisuitwisseling
14:50Pauze
15:00Cultuursensitieve communicatie in de dementiezorg

De praktijk leert dat zorgverleners de communicatie met migrantenouderen (die aan dementie lijden) en hun naasten soms als problematisch ervaren. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn: onbekendheid met en onzekerheid over de invloed van cultuur en levensbeschouwing op

casuïstiek en schroom om hierover in gesprek te gaan met ouders, familie en andere betrokkenen. Het gevolg is dat zowel diagnostiek als behandeling en begeleiding moeizaam verlopen. Daardoor is de geboden zorg minder effectief en kunnen zorgverleners en cliënten gefrustreerd raken.

In zijn lezing reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief zorgverleners enkele handvatten aan, waarmee zij hun werk kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie.

Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog

16:00Laatste vragenronde
16:10Afronding programma
Presentaties downloaden

€ 199,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

  • Handvatten voor signaleren en interpretatie
  • Tips voor goede communicatie
  • Aansluiting zorg en hulpverlening
28-06-2022
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)):*  3 punten

  • Nascholing Cluster 1

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)*: 3 punten

•   Nascholing Geriatrie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN) 3 punten

  • Scholing Dementieverpleegkunde
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
  • Scholing Praktijkverpleegkunde
  • Scholing Wijkverpleegkunde

Verpleegkundig Specialisten Register 3 punten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 199,- excl. btw per persoon

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?