Home / Events / Psychiatrie bij LVB | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
(O)GGZ

Psychiatrie bij LVB

7e Landelijke congres

Dinsdag 18 juni 2024 | 10.00-16.00 uur

 

Psychische problemen komen relatief vaker voor bij mensen met een LVB. Voor goede, passende zorg is het belangrijk om psychische problemen bij mensen met een LVB te herkennen zodat je de communicatie/bejegening hierop aan kan passen maar ook specialistische hulp voor deze problemen in gang gezet kan worden.

Dit congres combineert theorie en praktijk en biedt handvatten voor jouw dagelijkse werk.

 

Doelgroep

Begeleiders, verpleegkundigen, gedragsdeskundigen en sociaal professionals werkzaam met mensen met een LVB en psychische problematiek.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door dagvoorzitter | Dr. Jolien Schölvinck

Blik op de dag en recente ontwikkelingen.

Dr. Jolien Schölvinck, psychiater bij Mentrum Trace, transmuraal centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie

10:15Emotionele ontwikkeling en psychische problematiek | Drs. Angelique Peters

Wat is er bekend over de emotionele ontwikkeling van mensen met een LVB en hoe kunnen we ‘lastig’ gedrag daaraan relateren? Wat gebeurt er als je basale emotionele behoeften niet vervuld worden en hoe kan dit leiden tot psychische problematiek? Hoe kun je behoeften (h)erkennen en hoe draagt vervulling van deze behoeften bij aan psychisch welbevinden? Hebben mensen met een LVB andere emotionele behoeften dan mensen met een ernstiger verstandelijke beperking of juist gemiddelde of hogere begaafdheid?

In vogelvlucht wordt het belang van aansluiten op de draagkracht – gebaseerd op het emotionele ontwikkelingsniveau – verhelderd.

Drs. Angelique Peters, zelfstandig werkend orthopedagoog generalist met ruim ervaring binnen zowel de zorg voor mensen met (L)VB en psychiatrie, hoofdopleider van OG-ZON en CCE-consulent

11:00Ochtendpauze
11:30Herkennen van problematiek | Sammy Roording

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico om op enig moment in hun leven een psychische stoornis te ontwikkelen. Ze worden geconfronteerd met toenemende complexiteit in de maatschappij, die hoge eisen stelt aan hun cognitieve en aanpassingsvaardigheden. Wanneer er ook nog eens onvoldoende ondersteuning is vanuit hun eigen sociale netwerk, neemt het risico op het ontwikkelen van een stoornis toe. Deze jongeren zijn oververtegenwoordigd in sectoren zoals de (forensische) psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. In deze domeinen wordt de licht verstandelijke beperking vaak niet of te laat herkend, en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de implicaties ervan in de benadering en behandeling. Het is daarom van belang om te begrijpen welke psychische problemen frequent voorkomen bij mensen met een LVB, hoe men dergelijke problematiek kan identificeren, en welke aanpassingen nodig zijn in de begeleiding en behandeling.

Sammy Roording, Klinisch neuropsycholoog bij Karakter

12:15Als een passende plek niet meer past | Centrum2020

Soms past een plek voor een cliënt niet meer. Dat kan zijn door acute psychiatrie maar ook langzaam gaan waarbij de emmer op een gegeven moment vol is. Misschien past de cliënt voor 80% wel maar is die 20% toch zo bepalend dat het niet goed gaat. Wat kun je dan doen? En nog belangrijker, wat is er hiervoor te doen zodat een plek misschien toch passend kan blijven?

Je krijgt handvatten en tips van experts die veel met teams in crisissituaties werken. Wat valt hen op, welke mogelijkheden zijn er en welke rol heb je binnen de gehandicaptenzorg wanneer een cliënt hulp van de GGZ krijgt?

Anthony Djadoenath, psychiater gespecialiseerd in LVB problematiek bij Centrum2020 & Ted Broeren, initiatiefnemer Centrum2020 & Roel Bluijs, verpleegkundige en senior sociotherapeut bij Centrum2020

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie ronde I

Sessie A: Depressie bij LVB

Deze interactieve presentatie geeft de deelnemer inzicht in het herkennen en erkennen van een depressie bij de doelgroep LVB. Dit zowel op het gebied van symptomatologie als ook hoe zich dit uit in de dagelijkse klinische presentatie bij deze doelgroep.

Esther Moonen, verpleegkundig specialist GGZ

 

Sessie B: Triple problematiek

Wat weten we over middelengebruik en psychiatrische problemen bij mensen met een LVB? Hoe beïnvloeden deze elkaar en wat is belangrijk in de begeleiding van een cliënt die middelen gebruikt en psychische klachten ervaart?

Dr. Marion Kiewik – de Vries MBA, senior gedragsdeskundige bij De Twentse Zorgscentra

14:45Korte pauze
15:00Keuzesessie ronde II | Sessie C is volgeboekt

Sessie C: Motiveren tot verandering (max. 30 deelnemers) | Volgeboekt

Tijdens deze interactieve workshop kom je meer te weten over wat motiverende gespreksviering precies is en wanneer je dit in kan zetten. We gaan nader in op het toepassen van deze vorm van gespreksvoering bij cliënten met een LVB, waarbij ook gelegenheid is voor oefening. Verschillende aspecten van motiverende gespreksvoering zullen gedurende deze workshop aan bod komen, zoals de spirit, gesprekstechnieken en de vier processen van MGV.

Arjan Dijks, trainer bij Tactus Centrum Verslaving en LVB

 

Sessie D: Suïcide

Bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) is suïcidaal gedrag een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Er zijn weinig studies die suïcidaliteit bij mensen met een verstandelijke beperking onderzoeken. Uit de  dagelijkse praktijk weten we echter dat mensen met een verstandelijke beperking wel degelijk in staat zijn om een intentie tot zelfmoord te vormen én  uit te voeren. Zelfmoordgedachten komen mogelijk zelfs vaker voor bij personen met een verstandelijke beperking dan bij de algemene bevolking. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is kennis uit zowel de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als de geestelijke gezondheidszorg essentieel.

In deze presentatie bespreken we het onderwerp suïcidaal gedrag en suïcidepreventie bij mensen met een verstandelijke beperking aan de hand van 10 tips.  Welke tip neemt u mee naar huis?

Dr. Jannelien Wieland, kinder- en jeugdpsychiater LUMC Curium, psychiater Poli+

16:00Einde programma, napraten met een drankje
Presentaties downloaden

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Inspirerende sprekers
 • Wetenschap en praktijk
 • Accreditatiepunten
18-06-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing SPV
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*: 

 • K&J/OG herregistratie               5 punten
 • KJ opleiding – behandeling        1 punt
 • KJ opleiding – diagnostiek         1 punt
 • KJ opleiding – overig taken        0.5 punt

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?