Home / Events / Ouderenpsychiatrie | Congres
Ouderenzorg
(O)GGZ

Ouderenpsychiatrie

Donderdag 26 september 2024 | 10.00 – 16.00 uur

 

Ruim een kwart tot een derde van de ouderen kampt met psychische problemen. Door de toenemende vergrijzing in de komende jaren zal ook het aantal ouderen met psychische problemen toe gaan nemen. Hiermee neemt ook de noodzaak toe om deze problemen bij ouderen tijdig te herkennen en signaleren. Psychische problematiek kan namelijk van negatieve invloed zijn op het welzijn en de kwaliteit van leven van de oudere. Maar hoe ga je als professional in de ouderenzorg om met deze problematiek? Hoe kun jij ouderen met psychische problemen helpen?

 

Tijdens dit congres nemen verschillende deskundige sprekers je mee in de wereld van de ouderenpsychiatrie. We belichten het vakgebied vanuit onderzoek en praktijk en gaan dieper in op psychotische problematiek, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen. Je kunt deelnemen aan een interactieve workshop, waarbij je leert om breed, meervoudig en specifiek te kijken in de ouderenzorg, óf je kunt aan de slag gaan met het inventariseren van organisatiedynamieken die mogelijk bijdragen aan het vastlopen van situaties rondom probleemgedrag. Kortom, een leerzame en interactieve dag, met tips en handvatten voor jou als professional in de zorg voor ouderen.

 

Doelgroep

Zorgprofessionals in de langdurende en klinische ouderenzorg.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter | Henriette Ettema
  • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
  • Korte inleiding op het thema

Henriette Ettema, programmaleider VVT bij het CCE

10:30Ouderen met persoonlijkheidsstoornissen | Dr. Silvia van Dijk

Ongeveer 1 op de 10 ouderen lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, die de kwaliteit van leven en welzijn verlaagt en de medische consumptie van zowel somatische als geestelijke gezondheidszorg verhoogt. De literatuur toont aan dat verschillende vormen van persoonlijkheidsgerichte psychotherapie psychische problemen (kosten)effectief verminderen en onaangepast persoonlijkheidsfunctioneren verbeteren ook bij ouderen die kampen met persoonlijkheidsstoornissen in vergelijking met de gebruikelijke zorg. In deze presentatie gaan we dieper in op persoonlijkheidsproblematiek; hoe herken je deze, hoe stel je de diagnose en wat zijn de consequenties zijn voor de begeleiding en behandeling. Hierbij zal worden ingezoomd op schematherapie wat integratieve psychotherapie is die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de behandeling van chronische psychiatrische stoornissen, maar nu ook frequent wordt toegepast bij ouderen met persoonlijkheidsproblematiek. De presentatie zal aangevuld worden met enkele casussen en een interactieve discussie met het publiek.

Dr. Silvia van Dijk, klinisch psycholoog & psychotherapeut, post-doc, UMCG

11:30Ochtendpauze
12:00Psychosen bij (kwetsbare) ouderen | Dr. Martin Kat

Psychisch kwetsbare ouderen kunnen naast dementieziekten, depressie, hardnekkige angsten of persoonlijkheidsproblematiek ook lijden aan een psychose. Psychotische klachten en symptomen komen bij ouderen relatief veel voor. Visuele hallucinaties zien we bij een delier maar kunnen ook een symptoom zijn van een oudere met staar. Wanen of waanachtige belevingen kunnen we bij depressies zien maar ook bij een oudere met hardnekkige wanen, een waanstoornis of b.v. schizofrenie. In de voordracht gaan we dieper in op deze problematiek en ook op wat de consequenties zijn voor de begeleiding en behandeling.

Dr. Martin G. Kat, (ouderen)psychiater-psychotherapeut in eigen praktijk en bij het CCE

13:00Lunchpauze
13:45Ronde met keuzesessies

Sessie A: “Als je vastloopt moet je iets nieuws proberen.”

Soms lijken situaties rondom probleemgedrag in de ouderenzorg vast te zitten. Wat je ook probeert en hoe hard alle betrokkenen zich ook inzetten; het gedrag verandert niet écht. Oplossingen vanuit het team, artsen en psychologen brengen tijdelijk verbetering in de situatie, maar het probleemgedrag blijft een terugkerend iets. Het leidt tot gevoelens van frustratie, onmacht en handelingsverlegenheid, en ondertussen wijst iedereen een andere oorzaak aan. “Er komt maar geen verbetering door het trauma van mevrouw Overbeek”, “haar onderliggende somatische problematiek is de boosdoener” of “het ligt aan het verloop van de professionals om mevrouw Overbeek heen”. Waar ligt de sleutel en waar begin je met zoeken?

Daar waar zorgverleners dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoekt CCE samen met betrokkenen naar nieuw perspectief. Samen met zorgverleners en naasten wordt er breed, meervoudig en specifiek gekeken naar alle factoren die mogelijk van invloed zijn op het probleemgedrag. Deze vormen tezamen de context. Daartoe behoren de omgeving (sociaal, fysiek en organisatorisch), maar ook hoe de mensen in die omgeving met elkaar omgaan en zich tot elkaar verhouden en cliëntfactoren, zoals bijvoorbeeld trauma of onderliggende somatiek. In die zin kunnen alle professionals rondom mevrouw Overbeek gelijk hebben. Maar omdat het meestal niet een van de factoren zelf is wat leidt tot probleemgedrag, maar de interactie daartussen, verschillende feiten en waarheden, belevingen, betekenissen, belangen, normen en waarden, is het vaak lastig om de situatie te verbeteren.

Maar het kan wel! Tijdens de workshop gaan we aan de hand van een casus aan de slag met het breed, meervoudig en specifiek kijken naar probleemgedrag: hoe kom je interdisciplinair tot een integraal beeld en krijg je zicht op elkaars perspectieven? In die gezamenlijk kun je namelijk nieuw perspectief vinden en komt de situatie in beweging.

Dr. Angèle Jonker, coördinator bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

 

Sessie B: “Het zit in de muren”

Vastlopende situaties in de ouderenzorg: in de eerste plaats voor de cliënt zelf, maar ook de effecten op de professionals zijn groot. En als iedereen dan tevergeefs probeert de situatie te verbeteren, maar de vraag waar het gedrag vandaan komt onbeantwoord blijft, dan loopt de samenwerking rondom en met de cliënt logischerwijs vaak kleine scheurtjes op. Door stress of het gevoel van onmacht, is een negatieve spiraal op handen en wordt het verbeteren van de situatie alsmaar ingewikkelder. Het leidt tot uitspraken als “hij hoort hier niet”, “jij hebt niet gedaan wat we afspraken en door jou heb ik nu een escalatie”, “die familie doet zo moeilijk”, “kom hier zelf maar eens op de groep staan”.

Ziektesymptomen van de cliënt lijken een logisch vertrekpunt om te zoeken naar ‘de’ oplossing. Maar uit onderzoek weten we dat een bredere, meer abstracte context van invloed is op het gedrag van cliënten. Het gaat er daarbij vooral ook om hoe de onderlinge dynamieken in die bredere context zijn. Die dynamieken zijn soms zelfs kenmerkend voor de organisatie. Dit met als gevolg dat ze vaker van invloed zijn en naar voren komen in meerdere cliëntsituaties. Men verzucht dan wel eens: “Het zit hier in de muren!”

In zo’n vastgelopen situatie kan een consultatie van CCE helpend zijn. Er wordt breed, meervoudig en specifiek gekeken naar een vastgelopen situatie en het probleemgedrag.  Alle factoren die van invloed kunnen zijn worden in kaart gebracht. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn patronen in de organisatiecontext.

Tijdens de workshop gaan we aan de hand van een casus aan de slag met het herkennen van organisatiedynamieken die mogelijk bijdragen aan het vastlopen van de situatie. Want uit onderzoek weten we dat bewustwording van deze dynamieken helpend is om vastgelopen situaties weer in beweging te krijgen. Zo halen we het ‘uit de muren te halen’ en brengen we het weer ‘tussen de mensen’!

Ditty van der Zaag, coördinator bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

14:45Middagpauze
15:00Verslavingsproblematiek bij ouderen

Het aantal ouderen met een verslaving neemt steeds meer toe, wat nadelig is voor de gezondheid. Tijdens deze lezing duiken we dieper in de verslavingsproblematiek bij ouderen. Hoe herken je een verslaving bij ouderen en wat kun je eraan doen?

Nynke Sopers & Roelina Salomons, preventiefunctionarissen bij Verslavingszorg Noord Nederland

16:00Einde programma, afsluiting met drankje
Inschrijven

€ 350,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Deskundige sprekers
  • Interactieve workshop
  • Laatste ontwikkelingen
  • Onderzoek en praktijk
26-09-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN):  5 punten

  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing Wijkverpleegkunde

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)*: 4 punten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw p.p.

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?