Home / Events / Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
(O)GGZ
Eerstelijnszorg

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

4e Landelijke congres

Donderdag 8 februari, 10.00-16.15 uur

 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kent verschillende oorzaken en kan leiden tot blijvende en ingrijpende gevolgen. Deze gevolgen kunnen zichtbaar zijn, we hebben het dan over lichamelijke gevolgen, maar NAH leidt veelal ook tot onzichtbare gevolgen op het gebied van bijvoorbeeld (sociale)cognitie, gedrag en emotie.

 

Onze deskundige en ervaren sprekers delen de laatste inzichten en ervaringen over NAH. Wat is nu precies overprikkeling bij NAH en hoe is het meetbaar in de praktijk? En kan meten bijdragen aan herstel? Welke interventies zijn er als de patiënt een beperkt ziekte-inzicht heeft en houdt? Verder gaan we in op cognitieve problemen na een reanimatie en kijken we hoe we mensen met prikkelproblematiek na NAH beter kunnen begeleiden bij eten en drinken. Voor jongeren met NAH is motivatie een bepalende succesfactor in de revalidatie, hoe ga jij hen helpen die motivatie te bereiken? En kun je iemand met NAH en agressieproblematiek nog reguleren?

 

Tijdens dit congres krijg je onder meer antwoord op bovenstaande vragen, kun je leren van ervaringen en word je voorzien van tips en handvatten waarmee jij als professional aan de slag kunt met de behandeling en zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

 

Doelgroep

Behandelaren en begeleiders en ieder die werkt met mensen met NAH, zoals gedragskundigen, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, AVG’s, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en (ambulant) begeleiders.

 

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
 • Korte inleiding op het thema

Irene Huenges Wajer, Klinisch neuropsycholoog & assistent professor, UMCU en Universiteit Utrecht 

10:30Overprikkeling na hersenletsel: kunnen we het meten?

Overprikkeling is een veelvoorkomende klacht na niet- aangeboren hersenletsel. Het gaat daarbij vaak om problemen in het omgaan met de intensiteit van en hoeveelheid aan zintuigelijke prikkels. Een eenduidige definitie van overprikkeling is er dus (nog) niet. Wetenschappelijke kennis over deze oorzaken en goede meetinstrumenten om overprikkeling te meten ontbreken momenteel in de klinische praktijk. Patiënten met niet aangeboren hersenletsel die last hebben van overprikkeling vallen hierdoor vaak tussen wal en schip. Nathan van der Stoep doet onderzoek naar overprikkeling bij NAH vanuit cognitief neuropsychologisch perspectief, kijkt wat mogelijke oorzaken van overprikkeling zijn, hoe we dit kunnen meten, en of we er wat aan kunnen doen om de prikkellast van deze patiënt te verlagen.

Dr. Nathan van der Stoep – Universitair Docent/Onderzoeker, afdeling Psychologische Functieleer Universiteit Utrecht, hoofd Multisensory Space Lab

11:15Ochtendpauze
11:45Inzichtproblemen bij mensen met hersenletsel

Tijdens het vorige congres over NAH heb ik uiteengezet hoe je een inschatting kan maken van de mate van inzicht van een cliënt met NAH. In deze lezing ga ik over op de praktijk: als je weet wat de mate van inzicht is, welke interventies kun je dan toepassen en hoe ziet dat erbij een casus uit. Casuïstiek uit de zaal is welkom!

Arno Prinsen, neuropsycholoog bij Dendriet, schrijver en trainer op het gebied van hersenletsel

12:30Hersenschorsing

Tijdens een theatervoorstelling kwam actrice Margôt Ros in januari 2018 hard in botsing met een decorstuk. De huisarts constateerde een ‘lichte hersenschudding’. Met extra rust overdag maakte Margôt de serie theatervoorstellingen toch af. Ze kreeg in de loop van de tijd echter steeds meer last van de gevolgen van haar hersenschudding. Haar hoofdpijn ging niet meer weg en ze was vaak erg duizelig. Na een paar weken werd ze ook overgevoelig voor licht en geluid. Zelfs in huis begon ze een zonnebril te dragen en het simpele geluid van een waterkoker of de wasmachine kon haar helemaal gek maken.

 

Na twee maanden kreeg Margôt van de neuroloog de diagnose postcommotioneel syndroom (PCS). Deze diagnose krijgen patiënten als de gevolgen van een hersenschudding langer dan zes weken aanhouden. Na een noodgedwongen thuisquarantaine kon ze een halfjaar later eindelijk gaan revalideren en begon het herstel. Margôt heeft veel baat gehad bij de oefeningen waarmee ze thuis haar hersenen kon trainen. Ze deed daarbij ook dubbeltaken, bijvoorbeeld taal- en rekenspelletjes doen terwijl ze op een trampoline stond. Ze gebruikte meditatie om haar brein een paar keer per dag echt tot rust te laten komen.

 

Anderhalf jaar na haar ongeval begon Margôt weer met werken. De eerste grote klus waren de opnames voor het zevende en laatste seizoen van haar eigen comedyserie Toren C. Ze nam tijdens de opnames meer rust dan normaal en liet een aantal typetjes door andere actrices spelen. Daarna heeft ze langzamerhand ook andere klussen weer opgepakt. Hoewel haar overgevoeligheid voor prikkels duidelijk is afgenomen, is ze zeker nog niet helemaal de oude. Het is nog elke week zoeken naar de juiste balans om niet overbelast te raken.

 

Over haar maandenlange isolatie, revalidatie en herstel schreef ze samen met journalist Jeroen Kleijne het boek ‘Hersenschorsing’ (2020, Nijgh & Van Ditmar).

 

Margôt Ros, actrice (o.a. Toren C), regisseuse, auteur van het boek Hersenschorsing

13:15Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
14:00Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A. Hersenletsel na reanimatie

Jaarlijks vinden er ongeveer 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis plaats waarbij 1840 mensen (23%) succesvol wordt gereanimeerd. Deze groep kan te maken krijgen met lichte tot milde cognitieve klachten. Omdat de gemiddelde leeftijd van een hartstilstand rond de 67 jaar is, betreft het vaak ook mensen die nog volop deelnemen aan het leven. Leven met lichte tot milde cognitieve klachten hoeft geen belemmering te zijn mits je weet waar je rekening mee moet houden. Daarom is het belangrijk om na een succesvolle reanimatie de juiste zorg aan te bieden. Deze richt zich naast fysiek herstel en eventuele psychische problemen ook op cognitieve klachten. Liesbeth van der Wal, werkzaam bij de Hartstichting, vertelt graag over haar promotieonderzoek (revalidatiecentrum Basalt; 2019) hoe je de zorg goed kan inrichten voor deze groep patiënten.

Liesbeth van der Wal, Beleidsadviseur Hartstichting, Phd Revalidatie na reanimatie

 

B. NAH en prikkels tijdens eet- en drinkmomenten

Welke zintuigen worden geprikkeld als je voedsel verwerkt? Wat is het verschil daarbij tussen het eten van een cracker en het eten van een kom tomatensoep? Welke prikkels krijg je vanuit de mensen om je heen, de gedekte tafel en de inrichting van de ruimte? Waarom kan iemand met NAH de ene keer prima de avondmaaltijd ‘aan’ en een andere dag niet? En hoe kun je dit alles aanpassen op maat voor mensen met NAH? Deze sessie brengt de deelnemers bewustwording en geeft ervaringsoefeningen en praktische tips mee.

Yvonne Verstappen,  Logopedist, taalwetenschapper en en SI-therapeut, Amarant / ZZP’er

15:00Middagpauze, wisseling van sessies
15:15Keuzesessie: Ronde 2

Keuze uit sessie C of D

C. Revalideren is motiveren: de rol van motivatie in de jongerenrevalidatie

Het Daan Theeuwis Centrum (DTC) begeleidt jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij hun revalidatie. Herstellen van NAH is een lang en uitdagend traject, zeker voor jongeren die ineens hun toekomstplannen moeten bijstellen.

Motivatie is een belangrijke factor in het succes van de revalidatie. Het DTC zet dit daarom in als speerpunt van de behandeling. Aan de hand van de ervaringen van een patiënt wil het DTC met deze aanpak jongeren laten zien dat herstellen van of leren leven met NAH mogelijk is. Door bewust te werken aan motivatie, kunnen jongeren hun doelen bereiken en een waardevol leven leiden.

Merel Hermans, Neuropsycholoog Daan Theeuwes Centrum

 

D. Agressie en NAH

Bang

Blij

Bedroefd

Beschaamd

Boos

 

De 5 basisemoties, die bij een getroffene met NAH vaak fors ontregeld kunnen zijn. BOOS: overprikkeling, sneller gefrustreerd raken en zich agressief uiten, maakt het omgaan met agressie bij NAH moeilijk voor getroffene zelf, maar ook voor diens omgeving (mantelzorgers, verzorgenden, verpleegkundigen, etc.). Maar hoe reageer je hierop? Kun je iemand met NAH en agressieproblematiek nog reguleren? Kun je de-escalerend optreden? Hoe dan? In deze korte en zeer interactieve workshop, zal er op deze vragen verder worden ingegaan.

Een workshop specifiek voor zorgmedewerkers, die NAH-cliënten begeleiden, waarbij er sprake is van agressieregulatie-problematiek ten gevolge van NAH.

Frank Wintraecken, zelfstandig Trainer GGZ en NAH+ en Lobke Willems trainingsacteur/spreker

16:15Napraten met een drankje
Presentaties downloaden
Inschrijven

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Deskundige sprekers
 • Wetenschap en praktijk
 • Ruimte voor jouw vragen
 • Ontmoeting met collega's
08-02-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1)*: 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Neuro
 • Scholing Revalidatie
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici): 5 punten

 • Ergotherapeuten – Scholing
 • Oefentherapeuten – Scholing

Registerplein: 4.75 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Clientondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal werker

FGzPt: 4 punten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?