Home / Events / LVB in de psychiatrie | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
(O)GGZ

LVB in de psychiatrie

6e Landelijke congres

Woensdag 31 januari 2024 | 10.00 – 16.15 uur

 

Waarom dit congres?

Naar schatting heeft 40% van de patiënten in de GGZ een licht verstandelijke beperking. Hoe lager het niveau van functioneren, hoe groter de kans op een atypische presentatie van een psychische stoornis. Voor goede, passende zorg binnen de GGZ is het dus belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling en communicatie/bejegening hierop aan te passen.

 

Tijdens dit congres besteden we aandacht aan zorg voor cliënten met een LVB in combinatie met psychiatrische en soms ook verslavingsproblematiek. Naast diagnostiek en screening praten we over inzichten in psychopathologie, interventies en het inrichten van de zorg.

 

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor artsen, behandelaren en verpleegkundig specialisten in de ambulante en residentiële GGZ en/of gehandicaptenzorg. Als je werkzaam bent als begeleider in de gehandicaptenzorg of als verpleegkundige op een groep in de GGZ ben je van harte welkom om deel te nemen aan het congres Psychiatrie bij LVB.

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter | Jolien Schölvinck
 • Inleiding op het programma
 • Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers

Jolien Schölvinck, psychiater bij Mentrum Trace, transmuraal centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie

10:25LVB in de psychiatrie | Jeanet Nieuwenhuis
 • Het belang van (h)erkenning van en afstemming op een LVB: hoe maken we de GGZ LVB-minded en ‘LVB-proof’?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en domeinoverstijgende initiatieven?

Jeanet Nieuwenhuis, psychiater, PhD en senior onderzoeker VGGNet

11:00Vragen
11:10Ochtendpauze
11:40Suïcidaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking | Jannelien Wieland

Bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) is suïcidaal gedrag een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Er zijn weinig studies die suïcidaliteit bij mensen met een verstandelijke beperking onderzoeken. Uit de  dagelijkse praktijk weten we echter dat mensen met een verstandelijke beperking wel degelijk in staat zijn om een intentie tot zelfmoord te vormen én  uit te voeren. Zelfmoordgedachten komen mogelijk zelfs vaker voor bij personen met een verstandelijke beperking dan bij de algemene bevolking. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is kennis uit zowel de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als de geestelijke gezondheidszorg essentieel.

In deze presentatie bespreken we het onderwerp suïcidaal gedrag en suïcidepreventie bij mensen met een verstandelijke beperking aan de hand van 10 tips.  Welke tip neemt u mee naar huis?

Jannelien Wieland, kinder- en jeugdpsychiater LUMC Curium, psychiater Poli+

12:15Transitiezorg; overgang van 18- naar 18+ | Agnies van Eeghen

De transitie naar de volwassenenzorg is voor mensen met een verstandelijke beperking extra lastig. Juist mensen met een LVB kunnen dan enorm vastlopen en psychische stoornissen ontwikkelen. Welke rol kunnen verschillende zorgverleners en disciplines spelen om passende hulp te blijven geven?

Agnies van Eeghen, arts voor verstandelijk gehandicapten en gespecialiseerd in transitiezorg

13:00Lunchpauze
Middagprogramma met keuzesessies

Het middagprogramma bestaat uit keuzesessies. Op het inschrijfformulier kun je je keuze aangeven.

14:00Sessieronde I

Sessie A of B

 

Sessie A: SEO (Sociaal emotionele ontwikkeling) – diagnostisch onderzoek

Hoe merk je dat je patiënten met LVB overvraagt en wat kunnen de gevolgen zijn? Wat is het verschil tussen kunnen en aankunnen? Hoe meet je dat? In deze workshop hoor je hoe de emotionele ontwikkeling normaal gesproken verloopt en hoe dit eruit ziet bij mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt ingegaan op de meetinstrumenten met specifieke aandacht voor de SEO en mogelijke interventies als de emotionele ontwikkeling beperkingen kent.

Ilonka Overgaag, orthopedagoog, Tara Koster, orthopedagoog en Terrence Simon, SPV

 

Sessie B: Triple Problematiek: LVB, psychiatrie en verslaving

Doordat bij mensen met een LVB vaak een opeenstapeling voorkomt van allerlei (probleem)factoren vormen zij een risicogroep voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. Wat zijn belangrijke punten om te weten als deze triple problematiek speelt?

Kellie Janssen, verpleegkundig specialist GGZ bij Centrum Verslaving en LVB, Tactus Verslavingszorg

14:50Korte pauze, wisseling sessies
15:10Sessieronde II

Sessie C of  D

 

Sessie C: LVB en trauma

Sessie over DITS (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren): (interview)instrument om op een betrouwbare en valide manier PTSS vast te stellen. Ook worden behandelmogelijkheden bij mensen met een LVB besproken.

Annemieke Hoogstad, GZ-psychoog bij Amerpoort en promovenda op gebied van trauma bij VB

 

Sessie D: In gesprek met ervaringdeskundigen

In deze sessie vertellen ervaringsdeskundigen openhartig over hoe zij omgaan met hun verstandelijke beperking, hun psychische problemen en wat daarbij beperkend en wat helpend is. Ze delen graag hun ervaringen en geven inzichten en tips.

Eva Segovia Folgado, verpleegkundige en dagvoorzitter Jolien Schölvinck

16:10Einde programma, napraten met een drankje
Presentaties downloaden
Inschrijving gesloten

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Signalering en diagnostiek bij een LVB
 • Deskundige en bevlogen sprekers
 • Stel je eigen (middag)programma samen
 • Ruimte voor jouw vragen
31-01-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten

 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)*: 4 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*: 

 • K&J/OG herregistratie 5 punten
 • KJ opleiding – behandeling 1 punt
 • KJ opleiding – diagnostiek 1 punt
 • KJ opleiding – overig taken 0.5 punt

*Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?