Home / Events / LVB en Psychiatrie | Congres
Gehandicaptenzorg
(O)GGZ

LVB en Psychiatrie

5e Landelijke congres

Woensdag 15 februari 2023 | 10.00 – 16.00 uur

 

Waarom dit congres?

Er is een toename van mensen met een LVB en GGZ problematiek. Voor goede, passende zorg binnen de GGZ is het dus belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling hierop aan te passen. Voor professionals in de LVB-zorg is het juist belangrijk om GGZ problematiek te herkennen en hierop te acteren. Zo kunnen we vroegtijdig de juiste zorg bieden voor deze doelgroep.

 

Tijdens dit congres komen de LVB-sector en de GGZ nader tot elkaar. Nieuwe inzichten in psychopathologie en interventies worden met jou gedeeld. Daarnaast staan we stil bij de organisatie van de zorg, triple problematiek en specifieke problematiek zoals psychose en suïcidaliteit.

 

Je ontmoet

Primaire doelgroep is behandelaren en verpleegkundigen in de GGZ en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn andere zorgprofessionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de ambulante en residentiële gehandicaptenzorg of de GGZ van harte welkom.

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en thee
10:00Opening door de dagvoorzitter

– Inleiding op het programma

– Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers

– Actuele ontwikkelingen en onderzoeken algemeen

Jolien Schölvinck, psychiater bij Mentrum Trace, transmuraal centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie

10:20Samenwerking en domeinoverstijgend werken

Hoe kunnen we de psychiatrische zorg voor mensen met een laag IQ versterken en hoe kunnen we kennis over een LVB integreren in de GGZ? (Toepassen begeleidingsmethodieken in de GGZ en betere herkenning van psychiatrie in de VG). Welke opgave ligt er voor de brancheverenigingen en welke kansen zien die voor het werkveld?

Boris van der Ham, voorzitter VGN

10:45Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
11:20Signalering en diagnostiek

Hoe lager het niveau van functioneren, hoe groter de kans op een atypische presentatie van een psychische stoornis Wat is er bekend over hoe stoornissen zich uiten bij mensen met een LVB en hoe kan in de diagnostiek, het diagnostisch proces en de behandeling van psychische stoornissen rekening worden gehouden met de LVB?

Jeanet Nieuwenhuis, psychiater en junior onderzoeker VVGNet

12:05Transitiepsychiatrie: Transitie Journeys in praktijk

Zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek op weg naar volwassenheid en volwassenenzorg.

Bijdrage onder voorbehoud

12:50Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A.

Psychische stoornissen en co-morbiditeit | Triple Problematiek: LVB, psychiatrie en verslaving

Doordat bij mensen met een LVB vaak een opeenstapeling voorkomt van allerlei (probleem)factoren vormen zij een risicogroep voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. Wat zijn belangrijke punten om te weten als deze triple problematiek speelt?

Mandy Benjamins en Noortje Eelink, Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie GGZ Drenthe

 

B. Psychose

Verschillende werelden tussen de GGZ en (L)VB-sector over psychose. Wat is de invloed van psychoses op de LVB en andersom? In deze workshop behandelen Anthony Djadoenath, psychiater en Michel van den Bogaard, klinisch psycholoog, beiden lid van de werkgroep Psychose van de Academische Werkplaats Kajak vragen die je vooraf kunt indienen.

 

14:45Middagpauze, wisseling van sessies
15:00Keuzesessie:ronde II

Keuze uit sessie C of D

C. Suïcide en suïcidepreventie deze groep

Mensen met een LVB lijken gevoeliger voor suïcidaliteit en het is dan ook belangrijk om preventie en hulpverlening aan te passen. Wat weten we inmiddels en met welke bijzonderheden moet je rekening houden als hulpverlener?

Jolanda Douma, projectcoördinator Landelijk Kenniscentrum LVB en auteur Verkenning Suïcide en suïcidepreventie en Maarten Sterk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Advisium Groot Emaus, ’s Heeren Loo

 

D: Ambulante samenwerking in de praktijk

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we de samenwerking met ketenpartners: hoe doe je dat nu samen, ieder vanuit een eigen expertise en bril, maar wel met hetzelfde doel? En hoe sluit je nu écht aan bij die ander, ongeacht alle etiketten?

Marieke van der Ploeg, orthopedagoog-generalist NVO en Myrna Staal, supervisor MST Stichting Prisma

16:00Einde programma, borrel
Inschrijven

€ 350,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Jouw jaarlijkse update
  • Kennisuitwisseling en versterking GZ en GGZ
  • Deskundige en bevlogen sprekers
  • Ruimte voor jouw vragen
15-02-2023
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): aangevraagd

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*:: aangevraagd

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)**: aangevraagd

 

*SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie

**Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Vroegboekkorting 

€ 25,- korting t/m 8 december

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?