Home / Events / Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ

Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving

3e Landelijke congres 

Donderdag 8 juni 2023 | 10.00 – 16.15 uur

 

 

Naar schatting heeft binnen de GGZ 20-50% naast een psychische stoornis te maken met een verslaving. Deze dubbele diagnose maakt een behandeling vaak lastig, omdat de verslaving en de psychische stoornis nauw met elkaar verbonden zijn én elkaar versterken.

 

Om herstel bij de cliënt mogelijk te maken is kennis en een juiste aanpak van beide problemen erg belangrijk.

Tijdens dit 3e landelijke congres over Dubbele Diagnose kijken we daarom naar leefstijlpsychiatrie en herstelgerichte benadering. Daarnaast zullen een aantal psychische stoornissen afzonderlijk belicht worden en bespreken we medicatie bij dubbele diagnose.

 

Doelgroep

Verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal professionals en andere begeleiders die te maken hebben met mensen met een psychische stoornis en verslavingsproblematiek

 

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en thee
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag, kennismaken en inventarisatie
 • Korte inleiding op het thema

Wim van den Brink, Em. Hoogleraar Verslavingszorg, Amsterdam UMC, locatie AMC

10:30Somatiek en dubbele diagnose problematiek (leefstijlpsychiatrie)

– Wat weten we over de invloed van psychische klachten en lichamelijke gezondheid op elkaar?
– Wat zijn veel voorkomende gerelateerde ziektebeelden?
– Rol van leefstijl in de preventie en behandeling van psychiatrische aandoeningen.
Wiepke Cahn, psychiater en hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen UMCUtrecht

 

11:30Koffiepauze
12:00Herstelondersteunende zorg | herstelbenadering

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid; bij de herstelgerichte benadering gaat het om herstel vanuit cliëntperspectief. Welke aspecten en vormen van herstel zijn er? Wat heb je nodig om herstelondersteunend te werken?

Hans Kroon, bijzonder hoogleraar Academische werkplaats Geestdrift – Tranzo, Tilburg University en programmahoofd Zorg en Participatie Trimbosinstituut

13:00Lunchpauze
MIDDAGPROGRAMMA

Het middagprogramma bestaat uit keuzesessies.

14:00Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B 

A. Autisme en Verslaving 

In de verslavingszorg was autisme tot kort geleden een onbekend probleem. Klinisch komt men echter regelmatig individuen tegen die gedragskenmerken vertonen die niet passen bij het algemene beeld van verslaving en bij nader onderzoek passen bij Autisme Spectrum Stoornissen. De meeste studies naar de epidemiologie van dubbele diagnoses kijken vooral naar mannen met externaliserende problemen. Wanneer men een ruimere screening toepast in de reguliere verslavingspsychiatrie dan blijken er meer overeenkomsten te zijn op zowel genetisch, neurobiologisch als op gedragsniveau dan men in eerste instantie zou denken. In deze presentatie wordt dit model besproken, zo ook het kwetsbaarheid-stressmodel dat ten grondslag ligt aan de manifestatie van psychopathologie, zoals autisme en verslaving.
Patricia van Wijngaarden-Cremers, psychiater bij Dimence

 

B. Medicatie bij Dubbele Diagnose

Visie op (of houding ten opzichte van) verstrekken van medicatie aan DD-patiënten. In deze workshop komen de volgende punten aan de orde: het omgaan met het risico op verslaving door medicatie, de wisselwerking tussen verslaving en diverse andere stoornissen en de interactie tussen drugs/alcohol en medicatie.
Arjen Neven, psychiater bij TOPGGz Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van de Parnassia Groep en opleider bij Fivoor

15:00Korte pauze en zaalwisseling
15:15Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D 

C. Bipolaire stoornissen en middelengebruik

Ongeveer de helft van de mensen met een bipolaire stoornis heeft in zijn leven perioden van middelenmisbruik. Deze dubbele diagnose vormt vaak een probleem voor zowel cliënten als behandelaren en leidt bovendien vaak tot teleurstellende behandelingsresultaten. Wat zijn mogelijkheden in behandeling die kans op succes groter maken?
Wendela ter Meulen, psychiater bij GGZinGeest

 

 

D. Risicotaxatie bij verslaving

Binnen het forensische werkveld wordt al meerdere jaren gewerkt met risicotaxaties om het risico op delict recidive dan wel terugval in antisociaal gedrag te voorspellen. Deze bijdrage gaat over de statische, contextuele en dynamische risicofactoren en beschermende factoren die vanuit de literatuur bekend zijn op het gebied van terugval in middelengebruik. Voor een deel overlappen deze factoren ook met terugval in antisociaal gedrag.
Rein Adriaensen, manager zorg en klinisch psycholoog Centrum Dubbele Problematiek van de Parnassia Groep

 

16:15Einde programma, afsluiting met een drankje
Presentaties downloaden

€ 375,- p.p. excl. btw 

 

Meer over prijzen en kortingen

 

 

 • Geactualiseerd programma
 • Leefstijlpsychiatrie en herstelbenadering
 • Met keuzesessies over specifieke thema's
 • Altijd verse koffie, thee en fruit!
08-06-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): * 4 punten

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): * 4 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

Kwaliteitsregister  V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing Justitiële Verpleegkunde
 • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing SPV

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt):

5 punten

 • Klinisch neuropsycholoog
 • Klinisch psycholoog

Registerplein:* 4,5 punten

 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Deskundigheidsbevordering GGZ agogen
 • Deskundigheidsbevordering sociaal werkers
 • Deskundigheidsbevordering maatschappelijk werk
 • Deskundigheidsbevordering sociaal agogen

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

* BPSW: casemanagers dementie mogen geaccrediteerde scholing voor Registerplein Maatschappelijk werk indienen voor herregistratie


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname kost € 375,-p.p. excl. btw

 

Collegakorting

Jouw collega’s ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?