Loading Events
Zorgmijders met een LVB

Zorgmijders met een LVB

3e landelijke studiedag 'Zorgmijders met een LVB'

Woensdag 6 juni 2018

Zorgwekkende zorgmijders zijn over het algemeen onvoorspelbaar en moeilijk te bereiken. De groep zorgmijders met een licht verstandelijke beperking heeft moeite met het vragen van hulp en kunnen eigen problemen niet goed overzien. Ondanks het feit dat er veel aandacht wordt besteed aan de hulp voor zorgwekkende zorgmijders, blijven er nog steeds grote vraagstukken op het gebied van vroegsignalering, zelfbeschikking en werkwijze.

U ontmoet

Alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulante en residentiele gehandicaptenzorg, MEE, reclassering, justitie en politie en welzijnsorganisaties. Medewerkers van gemeenten, GGD en woningcorporaties zijn ook van harte welkom.

Registerplein: 4 punten

 • Cliëntondersteuners
 • Sociaal juridisch dienstverleners
 • Aandachtsfunctionarissen
 • GGZ-Agogen
 • GHO
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers

 

Kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO): 4 punten

 • opleiding-behandeling:1 punt
 • opleiding-diagnostiek:0,5 punt
 • opleiding-overige taken:0,5 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Korte inleiding op het programma
 • Kaders van de dag
 • Achtergrond en verwachtingen van de deelnemers

Hans Kroon, programmahoofd re-integratie Trimbos instituut en hoogleraar ambulantisering en deïnstitutionalisering aan Tilburg University.

 

10.20 uur Vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid

Het vroegsignaleren van een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid door professionals in het sociale domein is belangrijk, want alleen op die manier kan er op tijd passende hulpverlening aansluiten en voorkom je overvragen.

 • Hoe kan de vroegsignalering worden ingezet, welke hulpmiddelen zijn helpend en wat doe je daarna?

Jolanda Douma, onderzoekscoördinator Landelijk Kenniscentrum LVB

 

10.45 uur Tijd voor vragen

 

10.55 uur Ochtendpauze

 

11.25 uur Zorgmijders in de volwassenen 24u zorg

Wel verantwoordelijk zijn voor zorg, maar niet de mogelijkheid krijgen om passende zorg en ondersteuning te bieden.

 • Hoe en wanneer zet je Bemoeizorg in en wat als dat niet lukt?

Lisa den Haan-Sandbergen, coördinator De 4e verdieping & het dak en thuislozenteam Cordaan

 

12.00 uur Discussie over zelfbeschikking

Waar ligt de grens van ruimte geven aan de zelfbeschikking van de cliënt en anderzijds het behoud van betrokkenheid en deskundigheid als professional?

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Kroon

 

12.30 uur Tijd voor vragen

 

12.45 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Yucelmethode

Bij de Yucelmethode bouw je met gekleurde blokken een visuele weergave van je huidige en gewenste levenssituatie. De methode activeert mensen om vanuit eigen regie, kracht en wensen te bouwen aan herstel.
De Yucelmethode sluit goed aan bij mensen voor wie taal, overzicht en motivatie ingewikkeld is, zoals zorgmijders met een LVB.

Jessica Willems, trainer Yucelmethode, orthopedagoog-generalist en systeemtherapeut i.o. Abrona expertise en behandeling

 

 

B. De ervaringen van een straatdokter

Een patient journey van een dakloze met LVB. Zorgmijding of een ontzettend ingewikkelde omgeving?

Marlieke Ridder, huisarts en straatdokter maatschappelijke opvang CVD Rotterdam

 

 

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Op pad met Forensisch (F)ACT: de zorg mijdende (jong)volwassen LVB’er
 • Wat doet het Forensisch (F)ACT voor LVB, en wat is de werkwijze van het (F)ACT m.b.t. shared caseload, multidisciplinair werken, behandelen en begeleiding vanuit (F)ACT methodiek?
 • Wat is het effect van (Forensisch) ACT voor LVB voor de cliënt en maatschappij?

Daniel Velders, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (F)ACT LVB stedendriehoek (Zutphen, Deventer en Apeldoorn) Trajectum

 

D. LifeWise : methodisch kader begeleiding LVB+

Het ontwikkelde methodisch kader van Middin en Cordaan biedt concrete handvatten aan begeleiders om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Ook als mensen met een LVB eigenlijk die zorg niet willen accepteren. Het biedt ruimte voor flexibiliteit in de toepassing ervan, want het begeleiden van een persoon met LVB met bijkomende complexe problematiek is altijd maatwerk. Voor meer info: www.lifewiselvb.nl.

Hanna Peels, GZ-psycholoog i.o./onderzoeker Middin en Nicolette Jansen, zorgmanager Middin

 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering*

€ 340,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaardenvan toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.