Loading Events
Zorgmijders met een LVB

Zorgmijders met een LVB

 • 24 september '19
 • Amsterdam
 • Geaccrediteerd
 • Print

4e landelijke studiedag 'Zorgmijders met een LVB'

Dinsdag 24 september 2019
Zorgmijders met een LVB bereiken en begeleiden

De sprekers op deze studiedag nemen u mee in het bereiken, begeleiden en in zorg houden van mensen met beperkte cognitie en zelfredzaamheidsvraagstukken: welke diagnostische hulpmiddelen zijn beschikbaar? Wat is de impact van een LVB op het hulpverleningstraject? En wat zijn ervaringen met bestaande interventies/methoden?

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Zorgmijders met een LVB'?

Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningcorporaties.

De nascholing Zorgmijders met een LVB is geaccrediteerd door:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 4 punten

 • nascholing psychiatrie

Registerplein: 4 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 • K&J/OG herregistratie: 4 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punt

SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma studiedag ‘Zorgmijders met een LVB’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Korte inleiding op het programma
 • Kaders van de dag
 • Achtergrond en verwachtingen van de deelnemers

Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Lichte Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool.

 

10.30 uur Zorgmijders: over wie hebben we het?
 • Wie mijdt welke zorg?
 • Risico- en beschermingsfactoren
 • Mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB
 • Welke diagnostische hulpmiddelen en screeningsinstrumenten zijn beschikbaar voor de verschillende sectoren en professionals?
 • Praktisch: signalen waar je alert op moet zijn

Jacco Flapper, opleider SPV en SPV kenniscentrum psychiatrie en Verstandelijke Beperking bij dokter Bosman (Bosman GGZ)

 

11.00 uur Ochtendpauze
11.30 uur Zorgmijders in de zorg – psychiatrie
 • Wat zegt een laag IQ over het probleemoplossend vermogen?
 • De impact van een LVB op het hulpverleningstraject
 • Bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ
  Wouter Groen, programmaleider Academische Werkplaats Kajak en kinder- jeugdpsychiater Karakter

 

12.00 uur Tijd voor vragen en discussie met de ochtendsprekers, de zaal en de dagvoorzitter

 

12.15 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.15 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

SUBZAAL: SESSIE A. Motiverende gespreksvoering

Een belangrijk doel binnen deze interventie is om cliënten aan boord te krijgen en te motiveren voor (langdurige) hulp. Samen met cliënten en hun netwerk wordt naar oplossingen gezocht om verwaarlozing en escalatie van problemen te voorkomen. Door de erkende interventie HouVast hebben professionals een passend zorgaanbod in handen, waarmee ze cliënten na een kinderbeschermingsmaatregel kunnen ondersteunen. Bovendien kan door het inzetten van HouVast een dure kinderbeschermingsmaatregel eerder worden afgesloten en meer ingrijpende (en duurdere) hulp worden voorkomen.
Kijk voor meer informatie over HouVast in de databank Erkende Interventies Jeugdzorg: www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkblad/Uitgebreide-beschrijving-HouVast.pdf
Jeltje Rijks, adviseur Expertisecentrum William Schrikker en Ypke Hemminga, trainer HouVast vanuit TOPgroep

HOOFDZAAL: SESSIE B. De ervaringen van een straatdokter

Een patient journey van een dakloze met LVB. Zorgmijding of een ontzettend ingewikkelde omgeving?
Marlieke Ridder, huisarts en straatdokter maatschappelijke opvang CVD Rotterdam

 

14.15 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

14.30 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.
HOOFDZAAL: SESSIE C. LifeWise : methodisch kader begeleiding LVB+

LifeWise is een methodisch kader van Middin en Cordaan ontwikkeld voor de LVB+ doelgroep in de grootstedelijke context o.a. dus zorgmijders. Het biedt concrete handvatten aan begeleiders om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Ook als mensen met een LVB eigenlijk die zorg niet willen accepteren. Presentatie van belangrijke onderzoeksuitkomsten gecombineerd met meer informatie / handvatten vanuit de werkwijze LifeWise over hoe je concreet in de dagelijkse praktijk kan verbinden met een zorgmijder met een LVB.
Christian Kuijper, trainer Middin

SUBZAAL: SESSIE D. Begeleiding van (multiprobleem-) gezinnen waar LVB-problematiek speelt

(Multiprobleem)gezinnen begeleiden waar LVB-problematiek speelt, is in de meeste gevallen een enorm complexe taak voor hulpverleners. De gezinnen kampen tenslotte met meerdere problemen tegelijk, op uiteenlopende terreinen en bij verschillende gezinsleden. Niet alleen zijn de problemen die deze mensen ervaren meervoudig, maar ze interacteren ook met elkaar. De algemeen werkzame factoren van goed hulpverlenen lijken /zijn in deze gezinnen extra van belang. Hoe de hulpverlener zich bijvoorbeeld opstelt is nog belangrijker dan bij andere gezinnen. In de meeste gevallen hebben deze gezinnen namelijk een lange (intergenerationele) geschiedenis met hulpverlening, waardoor ze zich erg wantrouwend opstellen tegenover hulpverleners. Alles hangt met alles samen. Waar begin je dan als hulpverlener? Hoe krijg je überhaupt contact?
Iris Walstra, gedragswetenschapper REIK en Esther Hollema, vanuit REIK verbonden als gedragswetenschapper bij FACT Jeugd Fryslan

 

15.30 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘Zorgmijders met een LVB’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.