Loading Events
Congres Palliatieve zorg / Studie Zorg rod het levenseinide georganiseerd door Leids Congres Bureau

Zorg rond het Levenseinde

Landelijke studiedag Zorg rond het Levenseinde

Woensdag 13 februari 2019

De zorg rond het levenseinde maakt een transitie door. Levenseindezorg is niet langer alleen gericht op ouderen en zieken maar staat tevens stil bij mensen die een doodswens hebben. Dit maakt de zorgvragen rond het levenseinde meer divers maar ook meer complex. Om de kwaliteit van leven tot aan de dood te verbeteren is een goede samenwerking tussen professionals, patiënt en naasten essentieel.
Tijdens deze studiedag bespreken we ontwikkelingen, krijgt u handvatten, wisselen we ervaringen uit en staan we stil bij de rol van de patiënt, diens naasten en de professional. Samenwerking tussen professionals zal centraal staan op deze dag.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Zorg rond het Levenseinde?

(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, (huis-)artsen en andere professionals met interesse in zorg rondom het levenseinde.

De landelijke studiedag Zorg rond het Levenseinde is geaccrediteerd door:

Kwaliteitsregister V&V: 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

ABC1: 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem tijdig contact met ons op, zodat we een accreditatiebureau in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma studiedag Zorg rond het Levenseinde

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Kader van de dag
  • Blik op recente ontwikkelingen
  • Focus op diverse disciplines

Michael Echteld, lector Zorg rond het Levenseinde Avans Hogeschool Breda

 

10.20 uur Tijd voor een goed gesprek

In het UMC Groningen voeren de verpleegkundigen een uitgebreid gesprek met oncologiepatiënten. Hierdoor kiezen meer patiënten voor palliatieve behandeling in plaats van een oncologische behandeling.

  • Hoe pakt het UMCG dit aan? Wat zijn de conclusies van het wetenschappelijke onderzoek naar deze aanpak? En hoe kan dit zich vertalen naar andere afdelingen?
  • Welke rol is er voor welke professional weggelegd?

Hanneke van der Wal-Huisman, verpleegkundige en onderzoeker UMC Groningen & Barbara van Leeuwen, oncologisch chirurg UMC Groningen

 

11.00 uur Koffiepauze

 

11.30 uur (Zelf)euthanasie

In Nederland worden euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts gereguleerd door de Wet Toetsing Levensbeëindiging. Niet alle expliciete verzoeken voor euthanasie of hulp bij zelfdoding resulteren in een daadwerkelijke uitvoering ervan. Bij verzoeken waarbij fysieke ziekten een rol spelen, wordt 42% niet gehonoreerd. Verzoeken om hulp bij zelfdoding van psychiatrische patiënten worden vrijwel nooit gehonoreerd. En bijvoorbeeld ook ouderen die “klaar met leven” zijn en een doodswens ontwikkelen worden vaak geconfronteerd met een afwijzing van hun verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

  • Wat zeggen de wet- en regelgeving en de nieuwe Euthanasiecode hierover?
  • Hoe kunt u een patiënt met een doodswens toch helpen? Wat kan en mag wel en wat niet?

Miriam de Bontridder, bestuurder Stichting de Einder en voormalig advocaat onderlegd in juridische aangelegenheden met betrekking tot euthanasie en hulp bij zelfdoding & Catharina Vasterling, bestuurslid Stichting Waardig Levenseinde en andragoloog/psychotherapeut, consulentenadviseur en consulent voor Stichting de Einder

 

12.15 uur Ethische en morele dilemma’s

Onder leiding van de dagvoorzitter zullen enkele ethische en morele dilemma’s worden besproken met de zaal. Er is aandacht voor samenwerking tussen verschillende professionals en er is ruimte voor het delen van uw eigen ervaringen.

 

12.45 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma Zorg rond het Levenseinde

 

13.30 uur U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Advance Care Planning

Advance Care Planning kan in verreweg de meeste gevallen voorkomen dat onverwachte noodoplossingen moeten worden gezocht. Rivas Zorggroep heeft hier inmiddels ruime ervaring mee en ziet het als de blauwdruk voor hoe de ouderenzorg in Nederland het best kan worden vormgegeven.

  • Wanneer en hoe zetten zij ACP in? Welke rollen zijn hierin belegd? Welke voorwaarden zijn er om ACP goed aan te pakken en waarom werkt het zo goed bij de Rivas Zorggroep?

Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde Rivas Zorggroep, medisch consulent regionaal palliatief team waardenland en palliatief team Beatrix Ziekenhuis en SCEN arts regio Zuid-Holland Zuid

 

B. Palliatief redeneren

Bij palliatief redeneren is de methodiek van klinisch redeneren gecombineerd met de principiële uitgangspunten van palliatieve zorg. Multidimensioneel individueel, anticiperend en proactief. De set Besluitvorming in de palliatieve fase biedt handvatten voor palliatief redeneren.

  • Tijdens deze workshop maakt u kennis met de set Besluitvorming in de palliatieve fase en ontdekt u wat de set voor u kan betekenen.

Jeroen Joosten, projectadviseur Stichting Fibula/PZNL-werkgebied Leren & Praktijk, Verpleegkundig consulent Palliatie Team Ziekenhuis Rivierenland en Adviseur Palliatieve Zorg Stichting Zorgcentra Rivierenland

 

14.30 uur Korte pauze

 

14.45 uur

 

Zin- en levens(einde)vragen

Als professional krijg je vaak van dichtbij te maken met worstelingen van patiënten. Vragen die opkomen wanneer het levenseinde nadert, zoals ‘Doe ik er nog toe?’ en ‘Wat wil ik nog doen?’ zijn niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Hoe begeleid je dergelijke vragen als professional?
Tijdens deze workshop is er onder andere aandacht voor de Kwaliteitsstandaard Levensvragen, krijgt u handvatten en tips en is er veel ruimte voor uw inbreng.

Els Hekstra, projectleider Coalitie van Betekenis tot het einde

 

15.45 uur Afsluiting door dagvoorzitter

 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag Zorg rond het Levenseinde

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,00 p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De landelijke studiedag Zorg rond het Levenseinde vindt plaats in Amersfoort:

STADSCAFÉ DE OBSERVANT

Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort
tel.: 033-4451654

 

Kijk voor een routebeschrijving op www.observant.nl