Loading Events
Zorg bij (v)echtscheiding

Zorg bij (v)echtscheiding

 • 06 november '19
 • Utrecht
 • Geaccrediteerd
 • Print

4e Landelijke studiedag 'Zorg bij (v)echtscheiding'

Woensdag 6 november 2019

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen

Conflictscheidingen stellen professionals voor een grote uitdaging. Je moet werken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren en tegelijkertijd moet je het welzijn en de veiligheid van kinderen in het oog houden. Het is inmiddels bekend dat scheidingskinderen meer risico lopen op problemen die merkbaar zijn tot in de volwassen leeftijd. Maar wat kun jij doen om schade als gevolg van een scheiding te voorkomen?

Onze sprekers weten als geen ander hoe complex scheidingssituaties zijn en hoeveel impact ze hebben. Vanuit hun kennis en jarenlange ervaring geven zij u praktische handvatten om ouders en kinderen in (v)echtscheidingen te ondersteunen en te begeleiden. Binnen 1 dag krijg je door middel van 3 lezingen en 2 workshops vanuit verschillende perspectieven input hoe je als professional gezinnen beter kunt ondersteunen.

Als deelnemer ontvang je bovendien gratis het boek ‘Praten met kinderen en jongeren over scheiding’ van spreker Tineke van den Berg!

Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Hulpverleners lezen wat die kinderen te doen staat en krijgen gesprekstechnieken aangereikt om hen daarbij te helpen. Bovendien biedt het boek materiaal voor hulpverleners die ouders begeleiden in het omgaan met hun kind na scheiding.
Auteur drs. T.G. van den Berg is senior GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Ze ontwikkelde !JES het brugproject, een erkende effectieve jeugdinterventie voor kinderen en ouders na scheiding. Ook traint ze professionals om met deze methodiek te werken. In haar praktijk !JES jij en scheiden werkt zij met kinderen en ouders na scheiding. U kunt een sessie van Tineke van den Berg bijwonen tijdens de studiedag op 6 november.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Zorg bij (v)echtscheiding'?

Maatschappelijk werkers, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, CJG’s, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdartsen- en verpleegkundigen, psychologen, gedragstherapeuten, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, sociaalpedagogisch hulpverleners, leden van zorgadviesteams, IB-ers, vertrouwenspersonen en (advocaat-)mediators. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland: 4 punten

 • Categorie 2

Registerplein: 4,5 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 • K&J/OG herregistratie: 4,5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 1 punt

SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

Accreditatiebureau FGzPt: Klinisch neuropsycholoog en klinisch psycholoog (BIG): 6 punten

 • Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Kwaliteitsregister V&VN: 5 punten

 • Scholing jeugdverpleegkunde
 • Scholing kinderverpleegkunde
 • Scholing praktijkverpleegkunde
 • Scholing SPV
 • Scholing Wijkverpleegkunde

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma ‘Zorg bij (v)echtscheiding’

 

09.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

– Introductie programma en kaders van de dag
– Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
– Nieuwe ontwikkelingen: Gereviseerde Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming
Inge van der Valk, universitair docent onderzoeksgroep Jeugd en Gezin Departement Educatie en Pedagogiek Universiteit Utrecht

10.30 uur Netwerkbenadering bij destructieve conflicten

In gezinnen waar conflicten blijvend escaleren hebben kinderen weinig aan enkel een behandeling bij een psycholoog voor de gevolgen ervan. De impact van dergelijke destructieve ouderlijke conflicten op alle gezinsleden vraagt om interventies die zich niet alleen op het kind richten, maar ook op de ouders en zelfs op het sociale netwerk van ouders. Wat betekent dit voor de manier waarop professionals kinderen in conflictsituaties begeleiden?
Margreet Visser klinisch psycholoog Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling VU Amsterdam

11.00 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Parallel Ouderschap als alternatief voor coöperatief ouderschap

‘Parallel solo-ouderschap’ is een individuele vorm van ouderbegeleiding na scheiding. Dit houdt in dat je als ouders onafhankelijk van elkaar je ouderschap invult. Het idee is dat als ouders evenwijdig (parallel) aan elkaar zelfstandig kunnen opvoeden, hun twee lijnen elkaar niet meer snijden, elkaar niet meer bestrijden en de kinderen zo minder ‘bijten’. Zolang hun contact met beide ouders niet ter discussie staat, hebben de meeste kinderen voldoende veerkracht om met de verschillen tussen hun ouders om te gaan. Als een dergelijk ‘evenwijdig ouderschap’ kan bijdragen aan meer evenwichtig ouderschap, wat is daar dan voor nodig?
Ilse Janssen is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut bij psychotherapiepraktijk Aleph. Haar specialisatie is nieuw samengestelde gezinnen en echtscheidingsproblematiek (zowel bij ouders als kinderen) en Non Violent Resistance methodieken bij problematische scheidingssituaties. Ze is tevens freelancer bij de Interactie-academie

12.30 uur Vragen & discussie

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

14.00 uur Ronde I, keuze uit sessie A en B

 

Sessie A. De stem van het kind ‘Give them a voice but no choice’ – HOOFDZAAL

Hoe geef je kinderen een stem?
Concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn.
– Vanaf welke leeftijd kun/mag je een kind betrekken?
– Moet er een professional bij?
– Hoe voorkom je dat het belastend is voor het kind?
Tineke van den Berg, !JES het brugproject en auteur Praten met kinderen en jongeren over Scheiding

Sessie B. Ouderbijeenkomsten, waarom werkt het? – SUBZAAL

De ouderbijeenkomsten zijn informatief met daaronder een andere intentie waar we ouders mee willen bereiken. Hierbij gaat het over ouders ontschuldigen, informatie zo brengen dat ze het kunnen ontvangen en er zelf actief iets mee kunnen doen. Deze intentie van de ouderbijeenkomsten kan een eerste ingang zijn voor ouders en hulpverleners om in de vaak uitzichtloze situaties, voorbij de oplossing te kijken. Wil je meer weten als hulpverlener over deze intenties en hoe je voorbij de oplossing met ouders kan kijken? We bieden handvatten en een open gesprek.
Saskia Gubbels en Annelies van der Veldt, initiators Ouderbijeenkomsten voor ouders in scheiding

15.00 uur Korte pauze, zaalwisseling

 

15.15 uur Ronde II, keuze uit sessie C en D

 

Sessie C. Samenwerken aan veiligheid voor kinderen in complexe scheidingssituaties – HOOFDZAAL

De uitdaging voor alle professionals in de zorgketen is het hebben van kennis over veiligheid van kinderen, het transparant communiceren met ouders en kinderen en een goede samenwerking met elkaar. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig. In de regio Utrecht is gestart met een werkwijze bij complexe scheidingen met als doel het vroegtijdig signalen van onveiligheid met ouders en kinderen bespreken en op tijd passende specialistische hulp in te schakelen.
Harmke Bergenhenegouwen, senior staf gedragswetenschapper werkzaam bij NJi en Maartje Brok, systeemspecialist bij Buurtteam [email protected] De Meern

Sessie D. Workshop Parallel ouderschap – SUBZAAL

In deze workshop borduren we voort op het gedachtegoed van parallel ouderschap, wat in de ochtend door Ilse Janssen is gepresenteerd. Wat betekent de keus van een ouder om parallel ouderschap te voeren voor de ouder en het kind, en wat vraagt dit van de betrokken hulpverlener?

Ronald ten Cate, ouderschapsbemiddelaar bij Youké| trainer bij LIEVtrainingen| DTC| Fitfamily| Youkademy

 

16.15 uur Einde programma, afsluitende borrel

Schrijf u in voor de studiedag ‘Zorg bij (v)echtscheiding’

 

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Extra voor u als deelnemer

U ontvangt gratis het boek ‘Praten met kinderen en jongeren over scheiding’ van Tineke van den Berg

Het boek is niet inwisselbaar voor geld of korting. U ontvangt het boek op 6 november tijdens de studiedag.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

De studiedag ‘Zorg bij (v)echtscheiding’ vindt plaats bij Meeting Centre Aristo Utrecht.

Aristo ligt naast station Lunetten en er is een parkeergarage (betaald)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving