Loading Events
Wils(on)bekwaamheid | wilsonbekwaam: Kom naar onze studiedag en leer meer over o.a. het vaststellen van wilsbekwaamheid.

Wils(on)bekwaamheid

Landelijke studiedag 'Wils(on)bekwaamheid'

Donderdag 7 februari 2019
Wils(on)bekwaamheid in de werkpraktijk

Studiedag Wils(on)bekwaamheid

Omdat er niet één antwoord mogelijk is op de vraag hoe zorgverleners kunnen omgaan met de vraagstelling of de cliënt wils(on)bekwaam is, is het belangrijk dat de zorg en behandeling van hen zorgvuldig gebeurt. Protocollen en standaarden geven niet altijd zichtbaar aan wat het
beste is voor een individuele cliënt, daardoor ontstaan er soms dilemma’s tussen hulpverleners, vertegenwoordigers en familieleden. Deze studiedag gaat in op vuistregels bij beoordeling en beoogt richting te geven voor situaties die onduidelijk zijn

Juridische, maar ook emotionele en persoonlijke factoren van wilsbekwaamheid worden besproken en er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

 

Wie ontmoet u tijdens de studiedag wils(on)bekwaamheid?

Geriaters, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, juristen en verpleegkundigen. Alle anderen betrokken in de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn ook van harte welkom.

Bekijk ook onze andere studiedagen.

De studiedag Wils(on)bekwaamheid is geaccrediteerd bij de volgende verenigingen:

 

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 4 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten

Kwaliteitsregister V&V: 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma Wils(on)bekwaamheid

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Kaders van de dag
  • Achtergrond en verwachtingen deelnemers

Kees Blankman, universitair docent familie- en gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam

 

10:20 uur Wilsbekwaamheid: een inclusieve benadering

Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen VUmc

 

11:05 uur Pauze

 

11.30 uur Wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging in recht en praktijk

Kees Blankman, universitair docent familie- en gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam

 

12.15 uur De MacCAT voor wilsbekwaamheid: hoe en wanneer te gebruiken?

Tijdens deze presentatie krijgt u handvatten aangereikt voor het hanteren van vragen over wilsbekwaamheid, waarbij wordt ingegaan op wanneer wilsbekwaamheid beoordeeld dient te worden, en welke handreikingen en methoden daarvoor beschikbaar zijn. Ingegaan wordt op hoe het MacCAT-interview kan leiden tot meer objectiviteit bij de beoordeling van wilsbekwaamheid.

Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, postdoc onderzoeker de Bascule, AMC afd Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuzes

 

14.00 uur U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Wils(on)bekwaamheid bij dementie vanuit het familieperspectief
  • Mensen met dementie kunnen deels of volledig wilsonbekwaam worden maar hoe stel je dat eigenlijk vast?
  • Hoe ga je daarover met hen en hun vertegenwoordigers in gesprek?
  • Tijdens deze workshop zullen we aan de hand van casuïstiek ingaan op hoe zulke gesprekken gevoerd zouden kunnen worden.
  • Context, structuur, morele dilemma’s en inhoud van deze gesprekken zullen daarbij aan de orde komen

Leny van Dalen, psychiater, systeemtherapeut en leider expertisenetwerk dementie Cordaan

 

B. Het recht op zeggenschap
  •  Blik op de praktijk
  • Wie beslist? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij de cliënt, diens vertegenwoordiger of bij de hulpverlener?
  • Hoe stel je wilsonbekwaamheid vast?
  • We bespreken dit aan de hand van (eigen) casuïstiek

Loes den Dulk, oprichter en directeur Raad op Maat, een stichting met aandacht voor de zeggenschap en rechten van cliënten van zorginstellingen

 

15.15 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

 

15.30 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u hier in voor de studiedag Wils(on)bekwaamheid

U kunt zich morgenochtend in Amsterdam bij onze registratiebalie melden, dan maken we uw registratie ter plekke in orde. U bent van harte welkom!

Uw investering *

€ 355,00 p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

De studiedag Wils(on)bekwaamheid vindt plaats bij Meeting Centre Aristo Amsterdam.

Aristo Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.