Loading Events
Wijkverpleging

Wijkverpleging

6e landelijke studiedag 'Wijkverpleging'

Donderdag 10 oktober 2019

De ontwikkelingen binnen de wijkverpleging draaien op volle toeren. Zo worden de administratieve lasten verlaagd, worden wijkverpleegkundigen de zichtbare schakel in de wijk, zetten ze in op preventie en is er een Kwaliteitskader gekomen. Deze ontwikkelingen brengen nogal wat met zich mee, want hoe gaan we hier met elkaar voor zorgen zonder dat de wijkverpleging overbelast raakt?
Tijdens deze studiedag staan we hierbij stil. We bekijken mooie initiatieven en hebben aandacht voor vaardigheden van de wijkverpleegkundige zoals indiceren, leiderschap en samenwerking.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Wijkverpleging'?

Wijkverpleegkundigen, andere (wijk)professionals en hun management in de eerstelijns- en thuiszorg. Ook medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars zijn van harte welkom.

De studiedag Wijkverpleging is geaccrediteerd door:

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma studiedag ‘Wijkverpleging’

 

9.15 uur Ontvangst en registratie

 

9.27 uur Hart Leiderschap: Nu jij!
Voor alle vroege vogels en diegene die zich verder willen ontwikkelen! Staat los van het programma Wijkverpleging, iedereen is welkom. Gratis.

Leidinggeven en leiderschap zijn toe aan een nieuwe kijk, een paradigmashift en transformatie. Het is tijd voor Hart leiderschap waardoor we de doorbraak voelen en doormaken om te zijn wie we altijd al waren. Leidinggeven wordt letterlijk de leiding geven aan al diegene die dichter bij het primaire proces, rondom de cliënt, het eindproduct of daadwerkelijk de dienst aan de cliënt/klant/burger leveren. Zij zijn diegene die leiding mogen nemen. Dat vergt Hart werken. Dat vergt anders kijken. Kijken met het Hart waarbij kennis van de werking van ons brein essentieel is.

Laat je meenemen, wakker maken en aan het denken en voelen zetten.

Mark Venekamp, topspreker en inspirator over leiderschap in de zorg 

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Introductie en blik op de dag door dagvoorzitter
 • Kwaliteitskader Wijkverpleging onder de loep

Marjolein Zilverentant, voorzitter vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

 

10.30 uur Inzetten op preventie in de wijk

De wens is dat wijkverpleegkundigen zich meer gaan inzetten op preventie door actief bij te dragen aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van hun wijk. Zo gaan ze meer van mens naar maatschappij.

 • Waarom is dat nodig en wat betekent dit voor de V&V-teams, hun visie, samenstelling, taken en werklasten?
 • Wat levert dat wijkverpleegkundigen op en wat is er nodig om dat te realiseren?

Huub Sibbing, adviseur bestuur Maatschappij en Gezondheid bij V&VN en docent post HBO Wijkverpleging bij Avans Plus

 

11.15 uur Ochtendpauze

 

11.40 uur Administratieve lasten verlagen

Aan de hand van schrapsessies binnen de projecten Ontregel de zorg en Meer tijd voor zorg heeft VWS een sectorplan opgesteld om de administratieve lasten binnen de wijkverpleging te verlagen.

 • Hoe ziet het sectorplan eruit en wat betekent dit voor de wijkverpleging?
 • Welke rol heeft VWS hierin en wat kunt u zelf doen?

Janina Spaans, beleidsmedewerker Wijkverpleging bij het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS) & Janna Stout, adviseur kwaliteit langdurige zorg bij Vilans

 

12.20 uur Visie van een verzekeraar

De zorg thuis wordt steeds duurder en complexer. Het tekort aan wijkverpleegkundigen lijkt echter ook een gegeven dat niet zo één, twee, drie is opgelost. Hierdoor is het niet altijd gemakkelijk om aan de zorgplicht te voldoen.

 • Hoe kunnen we in de toekomst, met elkaar, toch de juiste zorg blijven verlenen?

Thijs Jansen, zorginhoudelijk adviseur Zilveren Kruis

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Gezamenlijke besluitvorming met huisarts

Communicatie met de huisarts kan heel waardevol zijn. Toch is deze communicatie niet altijd vanzelfsprekend en verloopt soms zelfs moeizaam. De SBAR methode biedt ondersteuning aan wijkverpleegkundigen om deze communicatie te bevorderen.
U maakt kennis met deze methode en krijgt praktische handvatten voor de communicatie met de huisarts.
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet en onderzoeker Geriatrie bij het Radboud Alzheimer Centrum

 

B. Toolbox Indicatieproces

De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag – en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces.
U maakt kennis met de toolbox en hoe u deze kunt inzetten bij het (her)indiceren.
Suzanne Koning, docent Verpleegkunde, docentonderzoeker Lectoraat Eerstelijnszorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

 

14.45 uur Middagpauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Topje van de ijsberg

Cliënten vertellen u lang niet altijd alles. Schaamte, onbegrip en miscommunicatie spelen hierin een belangrijke rol, zeker in een cultuurdiverse omgeving. Het trekken van de juiste analyse wordt hierdoor bemoeilijkt. Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (= niet moeten = graag willen) en te begrijpen, is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Verdiept luisteren is hierin het sleutelbegrip.
Tijdens deze sessie zal er geoefend worden met verdiept luisteren zodat u verder kunt kijken dan het topje van de ijsberg.
Jos Artz, oprichter ArtzAdvies, zorg verbindt alle culturen en auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

 

D. Verpleegkundig leiderschap

Interventieprogramma Nurses in the Lead ondersteunt wijkverpleegkundigen in het toepassen van innovaties en het coachen en motiveren van teamleden hierbij. Zuyderland Thuiszorg en MeanderGroep Zuid-Limburg hebben deelgenomen aan het project.

 • Wat wordt verstaan onder verpleegkundig leiderschap in de thuiszorg?
 • Wat houdt interventieprogramma Nurses in the Lead in?
 • Wat zijn de ervaringen? En wat heeft het opgeleverd?

Ruth Vogel, projectleider Nurses in the lead bij de Universiteit Maastricht & wijkverpleegkundigen van Zuyderland Thuiszorg en Meander Thuiszorg

 

16.00 uur Borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘Wijkverpleging’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij onze registratiebalie op de locatie melden. Wij maken dan uw registratie ter plekke in orde. U bent van harte welkom!

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

 

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.