Loading Events
Voorkomen van huisuitzetting

Voorkomen van huisuitzetting

5e landelijke studiedag 'Voorkomen van huisuitzetting'

14 december 2017

Huisuitzetting is vaak het gevolg van huurachterstand (schuldenproblematiek) en meestal gaan schulden gepaard met andere problemen. Tijdens deze jaarlijkse studiedag hoort u welke factoren invloed hebben op de schuldenproblematiek en welke problemen vaak samengaan met huurachterstand. Verder krijgt u voorbeelden van interventies aangereikt.

Doelgroep

Beleidsmakers, hulpverleners en management van: woningcorporaties, gemeenten, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen en deurwaarders- en incassobureau’s.

Registerplein:
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners: 4,5 punten
  • Vrije ruimte maatschappelijk werkers: 1 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Introductie door de dagvoorzitter
  • Kaders van de dag
  • Inventarisatie deelnemers en verwachtingen

Nathalie Boerebach, directeur Stichting Urgente Noden Nederland

10.10 uur Landelijk programma: ‘Schouders eronder’

‘Schouders eronder’ is een project met als doel om een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening te bereiken: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen. Tijdens deze lezing hoort u wat het project inhoudt.
Ilham Bouchlal en Fara Kambiz, projectleiders Schouders eronder

10.50 uur Tijd voor vragen
11.00 uur Pauze

11.25 uur De impact van stress bij schuldenproblematiek

Er is vaak stress bij huishoudens met schulden. Stress heeft invloed op de hersenen, waardoor problemen minder effectief worden aangepakt. Tijdens deze lezing hoort u de impact van stress op gedrag en hersenontwikkeling.
Vivian den Hartogh, adviseur Schuldhulpverlening en Beschermingsbewind

11.50 uur Tijd voor vragen

12.00 uur Schuldhulpverlening voor multiprobleemgezinnen

Schulden zijn vaak een indicatie voor gezondheidsproblematiek of problemen op sociaal gebied. In de gemeente Den Haag is in samenwerking met zorgverzekeraar CZ een proef gestart om al deze problemen aan te pakken door middel van schuldhulpverlening. Wat is de gedachte achter deze proef en hoe werkt de aanpak?
Eelke Blokker, Instituut voor Publieke Waarden

12.25 uur Tijd voor vragen

12.30 uur De gerechtsdeurwaarder als intermediair: niets nieuws onder de zon?

De huidige schuldenproblematiek schreeuwt om een oplossing. De hersenwetenschap, de ombudsman, bijna iedereen is zoekende naar een oplossing. Als een probleem niet kan worden opgelost door de denkwijze die het heeft veroorzaakt, waar moet deze oplossing dan vandaan komen? U hoort een aantal nieuwe denkrichtingen.
Minco Dermois, gerechtsdeurwaarder

12.55 uur Tijd voor vragen
13.05 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Samenwerking woningcorporatie Mitros met schuldhulpverlening

Bewoners met huurachterstanden hebben vaak ook andere schulden. Woningcorporatie Mitros is daarom een samenwerking aangegaan met de gemeentelijke schuldhulpverlening om gezamenlijk op huisbezoek te gaan bij mensen met een huurachterstand. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen, wat zijn de effecten van deze aanpak en hoe gaat zo’n huisbezoek er aan toe?
Susan Renes, teammanager administratie Mitros
Yvonne Pijper, incassomedewerker Mitros

B. Meldpunt Eerder Melden, Minder Achterstanden (EMMA)

Door samenwerking tussen vrijwilligers en beroepsorganisaties is het meldpunt EMMA opgericht. Het doel van het meldpunt is om langdurige hulpverleningstrajecten en escalatie van problemen te voorkomen. Zo wordt er voorkomen dat een langdurig hulpverleningstraject moet starten. Wat is de werkwijze, waar zit de kracht en wat werkt?
Mariska Overgaag, projectleider Meldpunt EMMA en Sociaal Werker van het Jaar

15.00 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Pilot budget maatwerkondersteuning

Via het project ‘City Deal Inclusieve Stad’ is de gemeente Zaanstad bezig geweest met de inrichting van een integraal budget, die ruimte biedt aan de professional in het wijkteam om maatwerk te leveren in de schuldhulpverlening. Daarnaast worden wet- en regelgeving ter discussie gesteld die in de praktijk belemmerend blijken te zijn. Hoe kunnen we ‘doen wat nodig is’ zonder daarin belemmerd te worden door schotten in de financiën of het beleid?
Mark Koetsier, projectleider City Deal Inclusieve Stad

D. Sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen

Om dak- en thuislozen goede zorg te kunnen bieden, is het waardevol om eerst hun situatie inzichtelijk te krijgen. Wat zijn bijvoorbeeld kenmerken en risicofactoren? Ook bepaalde gezondheidsklachten kunnen een indicatie zijn voor schulden. Als de situatie helder is, kan daar op worden ingespeeld. Hoe kun je dan op een laagdrempelige manier sociaal-medische zorg bieden aan dak- en thuislozen, ook al is die zorg niet altijd gewenst?
Igor van Laere, coördinator Nederlandse Straatdokters Groep

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 295,00 p.p.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
tel.: 088 230 1030

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.