Loading Events
Verward gedrag in de wijk

Verward gedrag in de wijk

 • 06 oktober '20
 • Amsterdam
 • Geaccrediteerd
 • Print

Middagsymposium Verward gedrag in de wijk

Dinsdag 6 oktober 2020

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. U als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.

Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

Wie ontmoet u tijdens het middagsymposium Verward gedrag in de wijk?

Beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Bekijk ook onze andere studiedagen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten

 • Scholing Algemeen

 
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 3 punten

 • Scholing Verpleegkundig Specialisten

 

Registerplein: 4 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma middagsymposium Verward gedrag in de wijk

 

12.30 uur Ontvangst en registratie

 

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter

• Korte introductie op het programma
• Blik op recente ontwikkelingen
• Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers
Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen
 

13.15 uur Over kwetsbare burgers en de sociale geneeskunst

Een sociaal-medische benadering in de aanpak van o.a. armoede, schulden en huisuitzettingen speelt een vitale rol in het tegengaan van de toename van personen met verward gedrag. Een pleidooi voor medische aandacht voor diagnostiek van de onderliggende problematiek bij personen met verward gedrag.
Igor van Laere, Social Medical Care Consultant en coördinator Nederlandse Straatdokters groep
 

14.00 uur Project Aanpak Verward gedrag

Esther Verhaeg is projectleider van de Aanpak personen verward gedrag in Noord Limburg. Dankzij subsidie van ZonMw zijn samen met de betrokken partijen de hiaten in de keten in kaart gebracht. Nu worden allerlei initiatieven gestart om passende zorg te verlenen. “Mijn missie is geslaagd als we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor deze doelgroep.”. Welke vijf verbetermogelijkheden voor de organisatie van zorg zijn er geformuleerd en hoe krijgt dat vorm?
Esther Verhaeg, Projectleider Aanpak personen verward gedrag Limburg-Noord
 

14.45 uur Pauze met een gezonde snack

 

15.00 uur In verwarde staat

Ervaringsdeskundige Karlijn Roex schreef een boek over haar ervaringen nadat ze als ‘verward persoon’ werd gelabeld. Vanuit het perspectief van die eigen ervaringen bespreekt zij haar overtuigingen en aanbevelingen voor het beleid van omgaan met verwarde personen en verwardheid in het algemeen. Verward gedrag is vaak het resultaat van de haperende samenleving, laat de gemeenschap dan ook zelf bijdragen aan het oplossen van het probleem.
Karlijn Roex, Post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Socioloog, schrijver, spreker
 

15.45 uur Een voorbeeld

In meerdere gemeentes werkt de wijkagent samen met wijk-GGD’ers om personen met verward gedrag te helpen. Deze aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen zorg en politie. Wat kunnen we leren van de aanpak, wat is belangrijk in de samenwerking?
Sarah Voss en Esther Pullen, Wijk-GGD’ers gemeente Vught, en Brenda van Middelkoop, Wijkagent – aandachtsgebied verwarde personen en vermiste personen
 

16.30 uur Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter

 

17.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor het middagsymposium Verward gedrag in de wijk

Inschrijven

Uw investering

€ 285,- p.p.*

Kortingen

Vroegboekkorting
Bij inschrijving tot en met maandag 13 juli 2020 krijgt u € 25,- korting.

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart
Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij € 50,-* administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.