Loading Events
Van 18- naar 18+

Van 18- naar 18+

Landelijke studiedag 'Van 18- naar 18+'

Donderdag 20 september 2018

Veel jongeren die uit de jeugdhulp komen zijn nog niet klaar om op eigen benen te staan. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond.
Sommige jongeren willen geen hulp; ze hebben al te veel hulpverleners gezien en willen het nu zelf proberen. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp. Dit is een al lang bestaand probleem. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de 18-/18+ problematiek en worden gemeenten uitgedaagd om de regie te pakken en maatwerk te leveren.

U ontmoet

Professionals werkzaam in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, CJG, MEE en orthopedagogische behandelcentra.

Registerplein: 4,5 punten

 • Cliëntondersteuners
 • Sociaal juridisch dienstverleners
 • Aandachtsfunctionarissen
 • GGZ-Agogen
 • GHO
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers

 

Stichting Kwaliteitskader Jeugd( SKJ): 4,5 punten

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten 

 • Scholing SPV

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Korte inleiding op het programma
 • Kaders van de dag
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Roos van Gelderen: Roos is 8 jaar wethouder geweest op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn in Leiden.

 

10.25 uur Hersenontwikkeling in de adolescentie
 • Wat zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten in het onderzoek naar
  hersenontwikkeling in de adolescentie?
 • Hoe hangt het proces van hersenontwikkeling samen met gedragsverandering rond
  de leeftijd 16-25?
 • Op welke manier kunnen hormonen de hersenen beïnvloeden?

Jiska Peper, hersenwetenschapper en docent universiteit Leiden

11.15 uur Koffiepauze

 

11.45 uur Aanpak 16-27
 • Hoe ziet de overgang naar zelfstandigheid eruit voor minder zelfredzame jongeren?
 • Wat zijn de wettelijke barrières?
 • Wat gaat mis en wat kan beter?
 • Welke rol is hierin weggelegd voor professionals en hun organisaties en wat kunnen gemeenten hierin betekenen?

Joanne van den Eijnden, projectleider aanpak 16-27 Nederlands Jeugdinstituut

 

12.30 uur Lunch

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.30 uur U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Peer to peer groep

Wie weten beter waar jongeren in de overgang van 18- naar 18+ tegenaan lopen dan jongvolwassenen zelf?
Jongeren van de jongerenraad van Cardea nemen u op interactieve wijze mee in hun ervaringen en delen graag hun aanbevelingen met u!

Nelleke Melse, ondersteuner jongerenraad en cliëntparticipatie Cardea en sprekers vanuit de jongerenraad

 

B. Integraal samenwerken met omgekeerde toets

De omgekeerde toets geeft professionals de handvatten om echt integraal samen te werken, binnen de kaders die hun organisaties en de wet hun stellen.
Tijdens de workshop leert u hoe u in vier stappen komt tot een helder en integraal plan. En hoe de omgekeerde toets kan bijdragen aan een warme overdracht.

Pieter-Jan de Jongh, adviseur Stimulansz

 

14.30 uur Korte pauze, zaalwisseling

 

14.45 uur Stelling

De hulpverlening aan een jongere mag pas stoppen als aan onderstaande vijf voorwaarden is voldaan:

 •  Een dak boven het hoofd
 • Minstens 1 volwassene in de buurt waar hij/zij op terug kan vallen
 • Werk of school/opleiding
 • Voldoende sociaal netwerk
 • Financiën op orde/bewindvoering

o.l.v.Fietje Schelling, advies en projecten voor innovatie, inspiratie en participatie & Lonneke op der Heijde, projectleider Spirit Jeugd en opvoedhulp

 

15.45 uur Transitie psychiatrie

Transitiepsychiatrie houdt zich bezig met het grensgebied tussen kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. De periode tussen adolescentie en volwassenheid is een belangrijke ontwikkelingsfase vol met veranderingen. Psychische hulpverlening in deze fase vraagt daarom ook speciale aandacht.

Therese van Amelsvoort, bijzonder hoogleraar transitiepsychiatrie universiteit Maastricht

 

16:15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 340,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.