Loading Events
Zorg van 18- naar 18+

Zorg van 18- naar 18+

 • 17 september '19
 • Amsterdam
 • Accreditatie aangevraagd
 • Print

Landelijke studiedag 'Zorg van 18- naar 18+'

Dinsdag 17 september 2019
Overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg

Met 18 ben je niet volwassen…toch is het huidige systeem rond jeugdzorg wel daarop ingesteld. Kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld met een LVB en/of ggz-problematiek, hebben continuïteit van zorg en ondersteuning nodig en een goede overdracht van (gemeentelijke) jeugdzorg naar volwassenenzorg (vanuit de zorgverzekeringswet).
Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de 18-/18+ problematiek en worden gemeenten en zorgverzekeraars uitgedaagd om de regie te pakken en maatwerk te leveren. Op deze studiedag gaan we hier vanuit diverse invalshoeken op in.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Van 18min naar 18plus'?

Professionals werkzaam in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, CJG, MEE en orthopedagogische behandelcentra.

Registerplein: 5 punten

  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

   • Scholing GGZ
   • Scholing Jeugdverpleegkunde
   • Scholing SPV

Stichting Kwaliteitskader Jeugd( SKJ): 4 punten

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg): 4 punten

  • nascholing jeugdgezondheidszorg

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma landelijke studiedag ‘Zorg van 18- naar 18+’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Korte inleiding op het programma
  • Kaders van de dag
  • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Roos van Gelderen is voormalig wethouder voor de SP op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn in Leiden. Voor haar wethouderschap werkte zij bij het jeugdzorg expertisecentrum JSO en was zij raadslid.

10.25 uur Fieldlab Toekomstplannen Jongeren

Het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en partners uit onderwijs en zorg voor jeugd in de stad. Samen kijken zij naar de vraag hoe Amsterdamse jongeren die voor extra uitdagingen staan op weg naar volwassenheid, bezig zijn met hun toekomst. En hoe we ze het beste kunnen ondersteunen bij het creëren van een goed toekomstperspectief.
Marian Zandbergen, onderzoeker en projectleider Fieldlab Toekomstplannen Jongeren, Urban Management, Hogeschool van Amsterdam

10.55 uur Tijd voor vragen

 

11.00 uur Ochtendpauze

 

11.30 uur Transitiepsychiatrie

Transitiepsychiatrie houdt zich bezig met het grensgebied tussen kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. De periode tussen adolescentie en volwassenheid is een belangrijke ontwikkelingsfase vol met veranderingen. Psychische hulpverlening in deze fase vraagt daarom ook speciale aandacht.
Therese van Amelsvoort is bijzonder hoogleraar transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht

12.15 uur Tijd voor vragen

 

12.30 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuze

 

13.30 uur Ervaringstheater: jongeren aan het woord

Wie weten beter waar jongeren in de overgang van 18- naar 18+ tegenaan lopen dan de jongvolwassenen zelf? Wat zijn hun eigen ervaringen en wat zijn hun ideeën van hoe het beter kan?
Het ervaringstheater van ExpEx speelt een aantal thema’s uit en gaat hierover met u in gesprek.
Marc Onnen, beleidsadviseur Jeugd HVO Querido, Brechje Kuipers, Spirit, met medewerking van jongeren van ExpEx, onder leiding van Maurits Boote van Spirit/ExpEx

14.30 uur Zaalwisseling ivm keuzesessie

 

14.45 uur Keuzesessie: U kunt kiezen uit sessie A of B
A. Parachutezorg: vangnet voor kwetsbare jongvolwassenen (jongeren met een LVB en maatregelhulp)

Jongeren raken na een jeugd-beschermingsmaatregel vaak uit beeld waardoor er meer kans is op aanraking met justitie, schulden en verslaving. Hoe kunnen deze jongeren, hun netwerk en (gedwongen) hulpverlening samenwerken, zodat de jongere kunnen bouwen op een stevige ondersteuningscoalitie in deze belangrijke transitiefase?
Vanja Ivanisevic, Topgroep en Jeltje Rijks, Krachtplan 18+ William Schrikker Groep

B. Integrale werkwijze gemeente / zorgverzekeraar

Gemeenten, Menzis en aanbieders in Groningen hebben een integrale werkwijze ontwikkeld waarbij buiten de gebaande paden naar oplossingen wordt gezocht voor jeugdigen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ervaringen en resultaten
Karen Tromp, Kennisspecialist Jeugd/ Teamleider Aanpak Kindermishandeling Taskforce Jongeren Gemeente Groningen en Bianca Tidey, regiomanager JB Noord Groningen

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘Zorg van 18- naar 18+’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.