Loading Events
Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

 • 23 september '20
 • Amsterdam
 • Geaccrediteerd
 • Print

Landelijke studiedag 'Tijdelijke opname thuiswonende ouderen'

Woensdag 23 september 2020

Na een uitverkochte studiedag in februari bieden wij deze studiedag opnieuw aan op 23 september 2020. Vanwege corona-maatregelen zullen wij het programma mogelijk iets moeten aanpassen. U vindt de meest recente informatie hier op deze website.

Waarom deze studiedag?
Goede coördinatie is een van de sleutels voor juiste zorg op de juiste plek, voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Professionals (artsen, verpleegkundigen) ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is soms onvermijdelijk. Dit alles gaat nogal eens gepaard met zorgen en frustratie voor alle partijen.

We bespreken zaken die nauw luisteren bij een goede organisatie van tijdelijke voorzieningen voor ouderen: passende indicatie, triage, afstemming specialist-huisarts, financiering en beschikbaarheid van bedden. We bespreken randvoorwaarden, ideeën en werkzame principes en valkuilen van bestaande vormen.

U ontmoet

Specialisten ouderengeneeskunde, transferverpleegkundigen, (kader)huisartsen, geriaters, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers coördinatiepunten, zorgverzekeraars en overige betrokken instellingen/professionals.

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 4 punten

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals: 4 punten
 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Revalidatie
 • Scholing Transferverpleegkundige
 • Scholing Wijkverpleegkundige

 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten

NB: Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.
Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen

 
Vanwege corona-maatregelen zullen wij het programma mogelijk iets moeten aanpassen. U vindt de meest recente informatie hier op deze website.
 

09.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening en welkom door het Leids Congres Bureau

 

10.05 uur Inleiding door dagvoorzitter
 • Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers
 • Ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk
 • Kaders kortdurende zorg; ontwikkelingen op landelijk niveau
 • Onderscheid tussen indicatiestelling en toelating GRZ, ELV en WMO

Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige bij Topaz (Leiden e.o.) en gasthoogleraar aan de universiteit van Bergen, Noorwegen

 

10.40 uur Presentatie onderzoek naar inzet/gebruik ELV en verleende zorg

Judith van den Besselaar, promovendus
 

10.45 uur Vragenronde, aansluitend pauze

 

11.20 uur Praktijkervaring: Transferafdeling Zonnehuisgroep Amstelland

De kracht van de transferafdeling van Zonnehuisgroep Amstelland is de samenwerking met de eerste lijn. Het concept was in principe een succes maar de praktijk blijkt weerbarstig. Wat zijn de lessons learned en welke innovatieve ideeën staan nog op stapel?
Monique Nio, specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Amstelland
 

12.00 uur Panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter

Reflectie vanuit verschillende disciplines op de huidige ontwikkelingen.
Wat zijn struikelblokken, wat zijn kansen en wat zijn geleerde lessen?
Panelleden: Bianca Buurman (AMC), Monique Nio (Zonnehuisgroep), Aafke de Groot (Vivium)
 

12.30 uur Lunchpauze

 

13.30 uur Midddagprogramma
 

13.30 uur Schakelafdelingen; een eigenwijs voorbeeld uit Lelystad

WZF heeft voor tijdelijke opnames naast de ELV-afdeling twee schakelafdelingen georganiseerd. Uniek is dat hoofdbehandelaarschap afhangt van prognose of patiënt terugkeert naar huis, onafhankelijk van de indicatie.
Suzanne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde Viattence
 

14.10 uur Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

In de regio Zuid Kennemerland is een centraal aanmeldpunt opgericht voor cliënten die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum nodig hebben.  CAZHEM biedt artsen 24 uur per dag een actueel overzicht van beschikbare plaatsen. Samen met de triagist kan de arts bepalen welke plek het beste past bij de patiënt. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd. Goede zorg en het bieden van een veilige plek zijn altijd het uitgangspunt.
Dora van der Berg, strategisch adviseur zorg en Niek Jonkheer, verpleegkundige Zorgbalans
 

14.50 uur Vragenronde, aansluitend middagpauze

 

15.20 uur Triage en Toegang Tijdelijke Zorg: Grijze Gebieden

Na krap vijf jaar ervaring met triage voor Geriatrische Revalidatie (GRZ) werd in 2017 het Eerstelijnsverblijf (ELV) ingevoerd. De zorgbehoeften van deze cliënten kunnen sterk op elkaar lijken en het blijkt lastig om een haarscherp onderscheid te maken tussen de indicatie voor ELV (hoog complex) en GRZ. In deze bijdrage wordt verkend of het mogelijk is aan het begin de juiste zorg te indiceren.
Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem, docent en onderzoeker Amsterdam UMC, afdeling Huisarts en Ouderengeneeskunde
 

16.00 uur Vragenronde, afsluiting en aansluitend borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen

Inschrijven

 

Uw investering *

€ 375,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

 

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.