Loading Events
Samenwerking binnen de BOPZ

Samenwerking binnen de BOPZ

 • 13 december '17
 • Utrecht
 • Geaccrediteerd
 • Print

Interactieve nascholing 'Samenwerking binnen de BOPZ'

Woensdag 13 december 2017

De Commissie Wet- en Regelgeving van de NVAVG volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en richt op dit moment haar aandacht op het Wetsvoorstel Zorg en Dwang (met name gedragsbeïnvloedende medicatie als altijd onvrijwillige zorg) en op de positie van de Geneesheer -Directeur m.b.t. aanvragen RM.

De Commissie organiseert samen met het Leids Congres Bureau een interactieve nascholing over de samenwerking tussen BOPZ-artsen en gedragsdeskundigen. Aan de hand van drie thema’s bespreken we de belangrijkste samenwerkingsgebieden die voortvloeien uit de wet BOPZ. In middag werken we met u deze thema’s aan de hand van casuïstiek verder uit.

Doel
 • Informeren laatste ontwikkelingen rond de wet BOPZ en Wet Zorg en Dwang
 • Bespreken van taken en verantwoordelijkheden van de BOPZ-arts binnen de gehandicaptenzorg
 • Bespreken taak- en rolverdeling BOPZ-arts en behandelaar (gedragsdeskundige)
 • Randvoorwaarden voor samenwerking bespreken en handelingsverlegenheid doorbreken
Doelgroep

(vervangende) Bopz-artsen en gedragsdeskundigen/behandelaars die in BOPZ-commissies zitten en/of met RM te maken hebben

Accreditatie

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 • K&J/OG herregistratie: 5,5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 1,5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Frans Ewals, voormalig hoofd opleidingsinstituut VG-geneeskunde Erasmus MC

10.30 uur Thema ‘Preventie’

 • Expertteam kwetsbare cliënten
 • Voorkomen van gedragsproblemen

Arjen Louisse, arts verstandelijk gehandicapten ‘s Heerenloo en voorzitter Commissie Wet – en Regelgeving NVAVG en
Marije Röfekamp, beleidsmedewerker BOPZ Ipse de Brugge

11.30 uur Ochtendpauze

12.00 uur Thema ‘Uitvoering & Verslaglegging’

 • Samenwerking behandelplan
 • Vrijheidsbeperking
 • Verslaglegging

Hans van Wouwe, hoofdbehandelaar ASVZ en Michiel Vermaak

12.45 uur Lunchpauze

13.30 uur Update van het wetsvoorstel Zorg en Dwang

Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht VUMc

13.45 uur Thema ‘Klachten’

 • Uitleg regeling Klachten in de wet BOPZ

Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht VUMc

14.15 uur Workshops ronde 1

Workshop 1: Casuïstiekbespreking Preventie

Arjen Louisse, arts verstandelijk gehandicapten ‘s Heerenloo en voorzitter Commissie Wet – en Regelgeving NVAVG
Marije Röfekamp, beleidsmedewerker BOPZ Ipse de Brugge

Workshop 2: Casuïstiekbespreking Uitvoering & Verslaglegging

Hans van Wouwe, hoofdbehandelaar ASVZ
Michiel Vermaak, Bopz-arts Zuidwester, Toezichthoudend Bopz-arts SEIN en Siloah, lid Commissie Wet- en Regelgeving NVAVG en Gastdocent Wet- en Regelgeving AVG-opleiding Erasmus MC

Workshop 3: Casuïstiekbespreking Klachten

Sylvia Huisman, arts voor verstandelijk gehandicapten Prinsenstichting
Jeroen Heijne, gedragsdeskundige Ons Tweede Thuis

15.15 uur Pauze

15.45 uur Workshop ronde 2

Zelfde workshops

17.00 uur Afsluiting & borrel

Kosten*

De kosten voor het bijwonen van deze nascholing bedragen €340,00 p.p.

Kortingen*

Collegakorting

Omdat wij er waarde aan hechten dat per instelling beide disciplines (arts en gedragsdeskundige) aanwezig zijn bieden we een collega-korting aan van euro 80,00. Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 80,00 op de totale inschrijfkosten. Deze korting geldt alleen bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres.

Groepskorting

Wilt u met 5 personen of meer van dezelfde organisatie komen, maak de aanmelding dan in orde via deze e-mail.

Aanmelden

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Routebeschrijving

ARISTO UTRECHT

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.