Loading Events
Praktische juridische kennis in de langdurende zorg

Praktische juridische kennis in de langdurende zorg

Praktische juridische kennis in de langdurende zorg

Dinsdag 15 september 2020

Als zorgprofessional hebt u in de dagelijkse praktijk van de langdurende zorg te maken met wettelijke kaders. Wat is er voor u veranderd door de invoering van de Wzd en hoe dienen we om te gaan met privacy en beroepsgeheim in verschillende soorten situaties? En wat doet u als uw cliënt zelf wil beslissen maar u bent het helemaal niet met die beslissing eens?

Onze sprekers zijn experts, kennen de problematiek en bieden u de kennis en praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Tijdens deze studiedag leert u welke juridische basiskennis en vaardigheden u nodig hebt, is er ruim gelegenheid voor vragen én gaat u aan de slag met cases uit de praktijk.

U ontmoet

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, artsen verstandelijke gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
  • Scholing Dementieverpleegkunde
  • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten
  • Scholing Verpleegkundig Specialisten

 

Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 5 punten
  • Nascholing Cluster1

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

09:30 uur Ontvangst en registratie

 

10:00 uur Privacy en beroepsgeheim

Het uitwisselen van cliëntgegevens is vaak een voorwaarde voor een goede samenwerking in de langdurende zorg. U loopt daarbij tegen vragen aan als: wat betekent privacy van de cliënt of patiënt? Wat mag u wel en niet delen met uw collega’s binnen en buiten uw organisatie? En wat zijn de opties wanneer niet alle professionals gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim? Tijdens deze lezing hoort u hoe u de privacywetgeving toepast in uw dagelijkse praktijk.
• Wanneer mag u welke gegevens delen met professionals binnen en buiten uw organisatie?
• Welke gegevens mogen gemeenten opvragen om de zorg voor uw cliënt te regelen?
• Wat houdt het toestemmingsvereiste in de AVG in, en wat betekent dat voor de praktijk?
Mw. mr. Jolanda J.A. van Boven, jurist en directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

11.00 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.15 uur Ochtendpauze

 

11.45 uur Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht en vervangt de Wet Bopz. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische stoornis of mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen als zij zichzelf of een ander ernstig benadelen, ongeacht of zij opgenomen zijn of thuis wonen. Tijdens deze lezing krijgt u een kort overzicht van de wet en leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de langdurende zorgverlening. Belangrijke onderdelen zijn de evaluatie en de besluitvormingsprocedure. De laatste waarborgt dat zorgvuldig wordt onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg, want alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.
Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies

12.45 uur Gelegenheid voor vragen, inleiding middagprogramma

 

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met parallelsessies

 

13:45 uur Ronde 1, keuze uit A of B

 

A: Zeggenschap en vertegenwoordiging in de ouderenzorg

Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. In de workshop bekijken we wat die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek van de deelnemers uit de ouderenzorg. We bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger? Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat doe je als de cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens?
  • Mag een vertegenwoordiger beslissen dat de cliënt niet alleen naar buiten gaat?
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger, de zorgprofessional en van de cliënt zelf?

Loes den Dulk, oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten

B: De Wet zorg en dwang in de gehandicaptenzorg

Wat speelt er in de zorgverlening in de gehandicaptenzorg nu de wet een paar maanden in werking is? Waar loopt u tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren?
Aan de hand van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet.
Hilde Willems, Gedragsdeskundige en Beleidsadviseur Wet zorg en dwang VGZ, Cordaan
 

14.45 uur Korte pauze en wisseling sessies

 

15.00 uur Ronde 2, keuze uit C of D

 

C: Zeggenschap en vertegenwoordiging in de gehandicaptenzorg
  • Wat doe je als de cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens?
  • Mag een vertegenwoordiger beslissen dat de cliënt niet alleen naar buiten gaat?
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger, de zorgprofessional en van de cliënt zelf?

Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten in de gehandicaptenzorg: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. We leren wat die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek van de deelnemers en bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger.
Loes den Dulk, oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten

D: De Wet zorg en dwang in de ouderenzorg

Aan de hand van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet. Wat speelt er in de zorgverlening in de ouderenzorg nu de wet een paar maanden in werking is? Waar loopt u tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren?
Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies
 

16.00 uur Einde parallelsessies, borrel

Inschrijven

Uw investering

€ 355,- p.p *

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.
Download het groepsregistratieformulier hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.