Loading Events
Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Landelijke studiedag 'Positieve Gezondheid'

Woensdag 31 oktober 2018

Positieve gezondheid verbetert de zorg. De focus ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hoe werkt dat in de praktijk? U krijgt van onze deskundige sprekers, waaronder initiatiefnemer en expert Machteld Huber, handreikingen om te werken met het concept positieve gezondheid en om het te implementeren binnen bestaande werkwijzen.

U ontmoet

Professionals, beleidsmakers en managers in de zorg die positieve gezondheid in hun werk willen implementeren of er al mee bezig zijn.

Ochtendprogramma

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Kaders van de dag
  • Achtergrond en verwachtingen van deelnemers

Matthijs Steeneveld, psycholoog NIP, mede-oprichter en trainer Bureau voor de Positieve Psychologie en auteur van het boek ‘Optimisme, Hoop, Veerkracht en Zelfvertrouwen’

 

10.20 uur Het gedachtegoed van positieve gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen, veelal met medicatie. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Tijdens de lezing gaat Machteld Huber in op het ontstaan van Positieve Gezondheid en hoe het werkt in de praktijk om mensen duurzaam gezond te houden en vermijdbare zorg te voorkomen. Aan de hand van haar voorbeelden en tools kunt u direct aan de slag.

Machteld Huber, initiatiefnemer van het Institute for Positive Health, voormalig huisarts en onderzoeker

 

11.05 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.15 uur Pauze

 

11.45 uur Kennissynthese positieve psychologie en zelfmanagement

Voor mensen met een chronische aandoening is zelfmanagement belangrijk. Het helpt om met de praktische, medische en emotionele consequenties van een chronische aandoening om te gaan. De kennissynthese positieve psychologie en zelfmanagement laat zien welk wetenschappelijk bewijs er op dit moment is voor zelfmanagement vanuit positief psychologisch perspectief.

Christina Bode, universitair hoofddocent Psychologie, Gezondheid en Technologie Universiteit van Twente

 

12.45 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuzes

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B

 

A. Proeftuin Ruwaard en Positieve Gezondheid in Oss

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen hoe mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld: “een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere Positieve Gezondheid ervaren.” De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners is belangrijk, omdat het gaat om hun behoeften en leefwereld. Dit is nodig om echt op een andere manier te kunnen gaan werken: ‘anders denken, doen en organiseren’. De partijen in de Proeftuin hebben samen een unieke werkwijze ontwikkeld waarbij zij uitgaan van de doelen en wensen van wijkbewoners. Aan de hand van casuïstiek en analyse van de effecten laten we zien welke bijdrage dit levert aan de positieve gezondheid van de mensen in de wijk.

Cindy de Bot, docent-onderzoeker Lectoraat Leven Lang in Beweging Avans Hogeschool
Susanne Smits, programmamanager Proeftuin Ruwaard, RosRobuust

 

B. Het versterken van psychologisch kapitaal

Hoe ga je om met tegenslagen en uitdagingen? Psychologisch kapitaal kan je helpen om er goed mee om te gaan. Het bestaat uit vier positieve eigenschappen optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen. Ieder mens heeft het al een beetje en je kunt je psychologisch kapitaal versterken door training.

  • Wat is psychologisch kapitaal en wat is het nut?
  • Hoe versterk je psychologisch kapitaal bij jezelf, bij je team en bij cliënten?

Matthijs Steeneveld, psycholoog NIP, mede-oprichter en trainer Bureau voor de Positieve Psychologie en auteur van het boek ‘Optimisme, Hoop, Veerkracht en Zelfvertrouwen’

 

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Transformatieprogramma Positieve Gezondheid

Samen met het Institute for Positive Health (IPH) begeleidt Vilans in een transformatieprogramma organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptensector die hun zorg en ondersteuning willen inrichten vanuit het concept Positieve Gezondheid. Hun doel: zorg en ondersteuning aan laten sluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Wat houdt dit transformatieprogramma in en wat levert het op?

Femke de Wit, senior adviseur advies en implementatie Vilans

 

D. Werken met het spinnenweb

Positieve gezondheid is vertaald naar ‘het spinnenweb’, een gespreksinstrument om met cliënten te praten over wat zij belangrijk vinden.

  •  Hoe werkt het?
  • Wat zijn de ervaringen met het invullen van het spinnenweb?
  • Welke inzichten zijn er gekomen met het werken met het spinnenweb?

Tineke Schuurman, geriatrisch revalidatie verpleegkundige Ijsselheem

 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,00 p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten, bovenop de vroegboekkorting. Het factuur adres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.