Loading Events
Pijn bij kwetsbare ouderen

Pijn bij kwetsbare ouderen

 • 11 december '19
 • Utrecht
 • Accreditatie aangevraagd
 • Print

Landelijke studiedag 'Pijn bij Kwetsbare Ouderen'

Woensdag 11 december 2019

In 2030 zijn er naar verwachting vier miljoen 65+ers in Nederland. Onder deze mensen is een grote groep met verhoogde kwetsbaarheid. Deze kwetsbare ouderen hebben vaak diverse chronische aandoeningen met lichamelijke, psychische, communicatieve en/of sociale beperkingen. Pijn, op welke manier dan ook is een groeiend probleem voor deze doelgroep en daar weet u als professional alles vanaf!
Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op verschillende aspecten van pijn waaronder de anatomie en fysiologie en krijgt u handvatten aangereikt om direct te gebruiken in uw werkpraktijk.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Pijn bij Kwetsbare Ouderen'

(Wijk)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners , paramedici en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorgen beleidsmakers.

Bekijk ook onze andere studiedagen

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten

 • Huisartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Scholing Dementieverpleegkunde
 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Pijnverpleegkunde
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing Wijkverpleegkunde

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie: 5 punten

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

 

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma ‘Pijn bij Kwetsbare Ouderen’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

– Kaders van de dag
– Algemene inleiding/lezing pijn bij kwetsbare ouderen.
Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige bij Topaz (Leiden e.o.) en gasthoogleraar aan de universiteit van Bergen, Noorwegen

10.25 uur Anatomie en fysiologie van pijn: pijn begrijpen

Om pijn te begrijpen is het nodig om te weten wat er gebeurt als er door weefselschade, zenuwschade, pijn zelf of andere factoren (nog meer) pijn ontstaat. Duidelijk zal worden dat pijn niet alleen lichamelijk is, maar veroorzaakt of verergerd kan worden door psychische, sociale en zingevingsfactoren. En daarom moeten al deze factoren ook tijdig in kaart worden gebracht en behandeld worden. En van groot belang: deze aanpak scheelt in opioïdgebruik!
Marion Giesberts, coördinator opleidingen pijn en complementaire zorg Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Betrokken bij landelijke projecten pijn en complementaire zorg en SIG Chronische Pijn V&VN Pijnverpleegkundigen

11.05 uur Koffiepauze

 

11:35 uur Veroudering van brein en lichaam: pijn begrijpen bij de oudere mens

(Kwetsbare) ouderen hebben een hoog risico op pijn. In deze lezing zal worden ingegaan op de fysiologie van pijn in relatie tot veroudering van het lichaam. Kwetsbaarheid en het ouder wordende lichaam veroorzaken meer risico op pijn en kunnen leiden tot onder- en/ of overbehandeling van pijn bij (kwetsbare) ouderen. Ook dit zal ook worden besproken in deze lezing.
Juanita Cheuk-ALam, pijnconsulent en verpleegkundig specialist Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Voorzitter SIG Pijn bij kwetsbare ouderen V&VN Pijnverpleegkundigen

12.15 uur Pijn in beeld en behandeld

Onnodig veel verpleeghuisbewoners krijgen geen optimale pijnbehandeling door te weinig, te veel of verkeerde pijnmedicatie of een ongeschikte niet-medicamenteuze behandeling. Om dit probleem te ondervangen is het pijnproject opgezet, waarvoor twee verpleeghuizen inmiddels de multidisciplinaire richtlijn ‘Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’ (Verenso, 2016) hebben geïmplementeerd. Daarnaast is er gewerkt aan een ‘toolbox’, waarin materialen beschikbaar zijn om in ieder verpleeghuis de richtlijn te gaan implementeren. In het ochtendprogramma zullen de eerste resultaten besproken worden.
Benieuwd naar de ervaringen van de eerste twee verpleeghuizen? Tijdens de workshop in de middag zullen de projectleiders van beide verpleeghuizen meer informatie geven.

Margot de Waal, senior onderzoeker  LUMC

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma

 

14.00 uur U kunt kiezen uit sessie A of B

 

A. Pijn bij ouderen, er is veel aan te doen!

Tijdens deze workshop hoort u hoe er binnen het verpleeghuis Zonnehuisgroep en verpleeghuis Thebe, in samenwerking met het IVM en Verenso en het interne multidisciplinair behandelteam, een optimalisatie in het gebruik van pijnmedicatie en niet-medicamenteuze behandelingen bij verpleeghuisbewoners hebben gerealiseerd.
– Wat zijn de resultaten en de verschillen binnen beide verpleegtehuizen?
Monique Ultee, strategisch beleidsadviseur, Zonnehuisgroep Vlaardingen en Niels de Bruin
specialist ouderengeneeskunde Thebe Midden Brabant

B. Psychologische aspecten van pijn

Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar chronische pijn en alle factoren die de pijnbeleving en effecten van pijnbehandeling beïnvloeden. Echter, de onderzoeksgroepen zijn bijna steeds kinderen en volwassenen. Specifiek onderzoek bij ouderen is schaars waardoor de kennis over chronische pijn bij ouderen en alle vragen daaromheen beperkt is. Hoe gaan ouderen met pijn om, wat bepaalt de pijnbeleving van ouderen en wat betekent dit voor de communicatie met ouderen die langere tijd pijn ervaren? Hoe kunnen de zorgverleners de lijdensdruk bij ouderen met pijn verminderen, ook al is er geen medische behandeling meer mogelijk of wordt de oorzaak niet gevonden.
Deze vragen worden uitgebreid behandeld tijdens de workshop.
Han Samwel, klinisch psycholoog bij pijnrevalidatiekliniek Revalis , praktijkhouder van “Han Samwel Psychotherapie en Educatie’

 

15.00 uur Zaalwisseling

 

15.15 uur U kunt kiezen uit sessie C of D

 

C. Pijn bij COPD; een onderschat maar klinisch relevant symptoom

Pijn bij patiënten met COPD is vaak een niet herkend, onderschat en daardoor onder-behandeld symptoom. Dokters vragen er niet naar en patiënten klagen er niet over. Pijn heeft echte wel belangrijke klinische consequenties. Zo lijkt pijn aan de basis te liggen van de ‘vicieuze COPD-cirkel’: pijn bemoeilijkt de ademhaling, wat leidt tot meer kortademigheid, verkramping van spieren en daardoor nog meer pijn. Bovendien kan pijn leiden tot angst voor bewegen, met een verdere achteruitgang van conditie en spierkracht tot gevolg. Dit terwijl juist bewegen van het grootste belang is voor deze patiëntengroep. Zowel in de chronische zorg, als bij patiënten opgenomen voor revalidatie, is het adequaat herkennen en behandelen van pijn dus van groot belang.
In deze lezing zullen we beginnen met het bespreken van een kort overzicht van de literatuur aangaande dit onderwerp. Vervolgens zullen we aan de hand van casuïstiek ingaan op de specifieke kenmerken, relaties en behandeling van pijn bij COPD.
Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker LUMC

D. PAIC 15: Hoe herken je pijn bij ouderen met dementie?

Mensen met vergevorderde dementie kunnen vaak niet goed aangeven dat ze pijn hebben. Daardoor wordt pijn bij deze patiënten niet tijdig herkend en behandeld. Richtlijnen adviseren de inzet van een pijnobservatieschaal, zoals de PAIC 15.
De PAIC 15 bestaat uit 15 pijnsignalen in de categorieën gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. Hoe scoor je de PAIC 15, wanneer kun je de PAIC 15 inzetten en wanneer onderneem je actie? Tijdens de workshop delen we graag onze eerste ervaringen en zijn we ook benieuwd naar jou vragen en ideeën! Wil je alvast meer weten over de PAIC 15 kijk dan op: www.paic15.com
Petra Braaksma, postdoc UNO-UMCG en Henriette van der Kloet, adviseur Implementatie UNO-UMCG

 

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘Pijn bij kwetsbare ouderen’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij € 50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

De studiedag ‘Pijn bij Kwetsbare Ouderen’ vindt plaats bij Meeting Centre Aristo Utrecht.

Aristo ligt naast station Lunetten en er is een parkeergarage (betaald)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving