Loading Events
Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

10e landelijke studiedag 'Patiëntveiligheid'

Woensdag 25 april 2018

DEZE STUDIEDAG IS HELAAS GEANNULEERD

In een jaar tijd zijn naar schatting meer dan 1000 patiënten overleden door een vermijdbare fout in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van NIVEL en EMGO+. Er wordt geadviseerd om extra inspanningen te doen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Maar hoe doe je dat?

Tijdens deze studiedag kijken we met een andere blik naar patiëntveiligheid, waardoor u deze op een vernieuwde manier kunt inrichten. Dit doen we door aandacht te besteden aan innovaties die de veiligheid en kwaliteit van zorg bevorderen.

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, managers en beleidsmaker in de (ziekenhuis)zorg, ziekenhuisapothekers en medewerkers van zorgverzekeraars en onderzoeks- en kwaliteitsinstituten.

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 5 punten

  •  Algemene scholing cluster 1 en 2

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

DEZE STUDIEDAG IS HELAAS GEANNULEERD

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Kaders van de dag
  • Achtergrond en verwachtingen van deelnemers

Jan Klein, anesthesioloog en hoogleraar Patient Safety Engineering TU Delft

 

10.20 uur Anders kijken naar patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is meer dan een systeem, die oorzakelijke verbanden onderzoekt en probeert om incidenten te voorkomen. Er zijn nieuwe manieren ontstaan om naar patiëntveiligheid te kijken. Wat voegen deze nieuwe perspectieven toe?

Jaap Hamming, voorzitter werkgroep Patiëntveiligheid van de Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten

 

10.50 uur Tijd voor vragen

 

11.00 uur Pauze

 

11.30 uur De impact van klachten en tuchtzaken op de zorgprofessional

Iedere zorgprofessional zal in zijn of haar carrière betrokken zijn bij een of meerdere patiëntveiligheidsincidenten (PVI). Soms is de door de zorgprofessional geboden zorg voor de patiënt, familieleden of nabestaanden aanleiding om een klacht in te dienen bij de instelling of bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Een PVI, klacht en tuchtzaak kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van de betrokken zorgprofessional en de kwaliteit van zorg die de zorgprofessional kan leveren in de daarop volgende periode.
De instelling kan deze impact signaleren en zal daarop moeten acteren.

Philomeen Weijenborg, gynaecoloog, hoofd polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie Leids Universitair Medisch Centrum

 

12.05 uur Tijd voor vragen

 

12.15 uur Vernieuwde inrichting van patiëntveiligheid
  • Hoe zorg je dat je op een overzichtelijke manier op de hoogte blijft van de meest actuele kennis en ontwikkelingen over patiëntveiligheid?
  • Wat moet er gebeuren om protocollen en richtlijnen naadloos aan te laten sluiten op nieuwe kennis?

Erik-Jan Vlieger, arts en ondernemer bij Alii

 

12.50 uur Vragen

 

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Black box op de OK

In het Radboudumc wordt er geëxperimenteerd met het ophangen van visuele en audio-apparatuur op de operatiekamer. Hiermee worden de communicatie- en samenwerkingsvaardigheden van het operatieteam vastgelegd, zodat deze geanalyseerd kunnen worden. Wat heeft dit experiment opgeleverd, wat kan hiervan geleerd worden en waar liggen de pitfall’s?

Gert-Jan Scheffer, hoogleraar en afdelingshoofd anesthesiologie Radboudumc

 

B. Blame culture

Voor zorgprofessionals is het soms lastig om binnen hun organisatie de gevaren te herkennen van een veiligheidsincident. Met prikkels en door meer verantwoordelijkheid te geven kan de veiligheid juist worden bevorderd. Wat moet daarvoor gebeuren en op welke manier draagt het bij aan de patiëntveiligheid?

Jop Groeneweg, hoogleraar Safety in Healthcare TU Delft

 

15.00 uur Korte pauze en wisseling van zalen

 

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Signaleren van risicofactoren: PATROON

Patiëntveiligheid kan niet alleen verbeterd worden door te leren van incidenten. Er is een systeem ontworpen dat vooraf waarschuwt bij incidenten, welke dan op voorhand worden voorkomen. U krijgt overzicht van de verschillende factoren en invalshoeken die meegenomen zijn bij het ontwerp.

Frans van der Waals, epd-consultant UMC Utrecht, Sebastiaan Broekema, ICT-ontwikkelaar UMC Utrecht en Peter Vermeulen, oprichter PATROON

 

D. Patiëntveiligheid en de veranderende rol van de verpleegkundige

Verpleegkundigen hebben een cruciale rol in patiëntveiligheid. Is de verpleegkundige zich hier van bewust of staat zij hier slechts bij stil wanneer zich een (bijna) incident voordoet? Hoe benut je de kennis en inzichten van de verpleegkundige in de organisatie optimaal? Hoe genereer je bewustwording en betrokkenheid bij verpleegkundigen en bij beleidsmakers over de verpleegkundige rol en hoe draagt dit bij aan de patiëntveiligheid en zorgkwaliteit? Binnen de Gelre Ziekenhuizen is daarvoor een structuur gecreëerd met de functie van verpleegkundig expert.

Marjan Comello en Maureen Elshof, verpleegkundig experts Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit Gelre ziekenhuizen

 

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 370,00 p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 50,00 op de totale inschrijfkosten. Uw collega betaalt € 320,00.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Inschrijven

DEZE STUDIEDAG IS HELAAS GEANNULEERD

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving