Loading Events
Ouderen en Psychiatrie

Ouderen en Psychiatrie

2e Landelijke studiedag 'Ouderen en Psychiatrie'

Woensdag 12 december 2018

Bij ouder worden verandert er veel. Soms gaat dit gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening.
Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Ouderen & Psychiatrie

(wijk-)Verpleegkundigen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden en anderen met interesse in psychiatrie bij ouderen.

De studiedag Ouderen & Psychiatrie is geaccrediteerd door onderstaande verenigingen

V&V: 5 punten

 • Consultatieve Psychiatrie
 • Geriatrie-Gerontologie
 • GGZ
 • SPV

 

VSR: 5 punten

 

ABC1: 5 punten

 

NVKG: 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma Ouderen & Psychiatrie

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
 • Kader van de dag en kennismaking
 • Introductie op thema en blik op recente ontwikkelingen
 • Wat werkt voor welke doelgroep?

Jan Coolen, vervulde uiteenlopende managementfuncties in de zorgsector en is nu zelfstandig onderzoeker op het brede gebied van de langdurende zorg

 

10.30 uur Depressie bij ouderen: de ene somberheid is de andere niet

Iedereen is wel eens somber maar hoe onderscheid je somberheid in het kader van het gewone ouder worden of (onverwerkte) rouw met een depressie? Wat voor typen depressies zijn er en wat hebben deze voor consequenties voor de behandeling en bejegening?
Martin Kat, ouderenpsychiater Noordwest Ziekenhuisgroep en consulent ouderenpsychiatrie bij diverse zorgcentra en verpleeghuizen

 

11.30 uur Koffiepauze

 

12.00 uur Persoonlijkheidsstoornis én doodswens

Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak hun hele leven geworsteld met hun rol in de maatschappij en het aangaan van relaties. Op oudere leeftijd accepteren zij soms dat hun leven niet meer tot voltooiing zal komen waarop een euthanasieverzoek kan volgen. Psychiatrische behandeling en een euthanasietraject staan echter haaks op elkaar. Wat betekent dit voor de behandeling en de rol van de professional?
Sylvia Heijnen-Kohl, klinisch psycholoog en Zorgdirecteur Ouderen Mondriaan

 

12.45 uur Afsluiting ochtend door dagvoorzitter
 • Terugblik op ochtend en vooruitblik op middag

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma Ouderen & Psychiatrie

 

13.45 uur Ronde l. U kunt kiezen uit sessie A of B

 

A. Omgaan met een bipolaire stoornis

Tijdens deze interactieve workshop oefent u door middel van regietheater in de omgang met ouderen met een bipolaire stoornis.
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven & Elles van Velzen, trainingsacteur Ervarea

 

B. Herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie

GGZ Friesland loopt voorop als het gaat om herstel ondersteunde zorg (HOZ) binnen de gerontopsychiatrie. Hot topics zoals persoonsgericht en samen beslissen zijn hier onderdeel van.

 •  Hoe hebben zij deze HOZ vormgegeven? Wat zijn de lessons learned en hoe zien zij de toekomst voor herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie?

Benno Wiegers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ Friesland

 

14.45 uur Pauze

 

15.00 uur Ronde ll. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Angst

Één op de tien ouderen heeft last van ernstige angstklachten. Het grootste deel van de ouderen zoekt hier echter geen hulp voor en blijft met de angstklachten kampen.

 • Hoe herkent u angstklachten bij ouderen? Hoe motiveert u ouderen om hulp te zoeken voor hun angstklachten?
 • Welke behandelopties zijn er om van de angst af te komen?

Marietta van Mastrigt, klinisch psycholoog/psychotherapeut Ouderenpsychiatrie specialisme Angst en Dwang Parnassia

 

D. Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening en een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet vervangt de Wet Bopz.

 • Wat gaat er veranderden per 1 januari 2020? Wat betekent dit voor de praktijk: wat mag wel en wat mag niet en onder welke voorwaarden?

Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg van Bos Zorgtoezicht & Advies

 

16.00 uur Borrel

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,00 p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De Studiedag Ouderen & Psychiatrie vindt plaats in Amersfoort

STADSCAFÉ DE OBSERVANT

Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort
tel.: 033-4451654

 

Kijk voor een routebeschrijving op www.observant.nl