Loading Events
Oud met een Verstandelijke Beperking

Oud met een Verstandelijke Beperking

Landelijke studiedag 'Oud met een Verstandelijke Beperking'

In verband met de maatregelen rond het coronavirus is deze studiedag verplaatst van dinsdag 23 juni naar dinsdag 27 oktober 2020. Wij sturen alle reeds aangemelde deelnemers een persoonlijk bericht en zien u graag in oktober!

Mensen met een verstandelijke beperking verouderen op jongere leeftijd en vertonen eerder fysieke en mentale kwetsbaarheid dan ‘gewone’ ouderen. Doordat men steeds ouder wordt, zal ouderdomsproblematiek zoals dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Dit stelt u voor andere vraagstukken in de zorg en begeleiding, bijvoorbeeld rond dementie, pijn en stervensbegeleiding.

Gebrek aan handvatten en specifieke kennis kosten u en uw cliënten onnodige zorg. Juiste kennis en handvatten geven u de ruimte om uw werk voor deze doelgroep goed te blijven doen. Wij hebben al veel van uw collega’s mogen helpen tevreden en goed ingelichte professionals te worden tijdens de landelijke studiedagen ‘Verstandelijke beperking en ouderdom’. In één dag geven deskundige sprekers u informatie maar vooral ook inspiratie om mensen met een verstandelijke beperking de zorg te blijven geven die ze verdienen.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Oud met een Verstandelijke Beperking'?

Artsen en paramedici, verpleegkundig specialisten, gedragskundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, en andere professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
 • Scholing verpleegkundig specialisten

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie-Gerontologie
 • Pijnverpleegkunde
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg
 • Zorgprofessionals – Praktijkondersteuners huisartsen somatiek

 

Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)(ABC 1): 4 punten
 • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)

 

Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO): 4 punten
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  • K&J/OG herregistratie: 5 punten
  • K&J/OG opleiding-behandeling: 1,5 punt
  • K&J/OG opleiding-diagnostiek: 1 punt

  Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

  Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma studiedag ‘Oud met een Verstandelijke Beperking’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter

– Blik op recente ontwikkelingen in onderzoek en praktijk
– Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Arianne Uijl, orthopedagoog generalist en gz-psycholoog en voorzitter Netwerk Gedragskundigen Ouderen met een verstandelijke beperking. Ze werkt bij Philadelphia en is consulent CCE
 

10.30 uur Aandachtspunten in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking komen onnodig eerder te overlijden dan mensen zonder verstandelijke beperking met dezelfde aandoening. Wat zijn daar mogelijke oorzaken van? Waar liggen uitdagingen als het gaat om communicatie, bijvoorbeeld rond pijn? En wat betekent ouder worden bij verschillende syndromen en subgroepen?
Ilse Zaal-Schuller, arts verstandelijke beperking Prinsenstichting
 

11.10 uur Vragen en discussie

 

11.20 uur Ochtendpauze

 

11.50 uur De juiste zorg op de juiste plek

Wat is optimale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderdomsklachten zoals medische problemen en dementie? Waar kunnen ze welke zorg het beste krijgen? Wat kan je als professional voor deze ouderen betekenen? En wat betekent dit voor de organisatie zelf?
Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen in de zoektocht van de juiste zorg op de juiste plek.
Marjolein Vegers, specialist ouderengeneeskunde werkzaam voor Odion: semimurale zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen of NAH
 

12.30 uur Vragen en discussie

 

12.45 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessies A of B.

 

A: Dementie en onbegrepen gedrag

Dementie heeft naast geheugenverlies gedragsveranderingen tot gevolg. Daarnaast manifesteert dementie bij mensen met een verstandelijke beperking zich vaak anders. Dit verhoogt de zorglast voor begeleiders en familie. Hoe herkent u dementie bij deze doelgroep? Welk gedrag kan verklaard worden vanuit de verstandelijke beperking en het sociale ontwikkelingsniveau en wat is typerend voor dementie?
Arianne Uijl
 

B: Praten over het levenseinde

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie duidelijk te hebben. Wanneer en hoe kun je het gesprek aangaan? Hoe kan Advanced Care Planning hierbij helpen?
– Wat zijn ervaringen en uitdagingen binnen de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?
U krijgt handvatten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.
Anique Vogel, Arts Verstandelijk Gehandicapten bij Koraal, locatie Maasveld. Anique heeft veel affiniteit met dit onderwerp en werkte mee aan het project advance care planning in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 

14.45 uur Korte pauze en zaalwisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C: Psychiatrische problemen bij ouderen met een verstandelijke beperking

Psychiatrische problemen worden niet altijd herkend bij oudere mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders zien vaak wel veranderingen in het gedrag, maar het blijkt vaak lastiger om het gedrag te duiden als psychiatrisch. Hoe kun je multidisciplinair bijdragen aan goed psychiatrisch onderzoek? Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar? Hoe vertaal je een brede beeldvorming van de cliënt in zijn context naar een passende begeleiding in de dagelijkse praktijk?
Rianne Meeusen, GZ-psycholoog en coördinator CCE en Natasja Albers, GZ-psycholoog Talant
 

D: Pijn bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Pijn is een belangrijk waarschuwingssignaal voor een ziekte of aandoening. Veel zorgverleners en begeleiders missen echter inzicht in de pijnbeleving van mensen met een beperking. Hoe kun je pijn meten? Welke gedragingen moet je op letten? Wat weten we over bestaande screeningsinstrumenten?
Veronica Fledderman, pijnspecialist en consulent palliatieve zorg bij Aveleijn
 

16.00 uur Borrel

In verband met de maatregelen rond het coronavirus is deze studiedag verplaatst van dinsdag 23 juni naar dinsdag 27 oktober 2020. Wij sturen alle reeds aangemelde deelnemers een persoonlijk bericht en zien u graag in oktober!
Inschrijven

Uw investering

€ 355,- p.p.*

Kortingen

Collegakorting
Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart
Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij € 50,-* administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De studiedag ‘Oud met een Verstandelijke Beperking’ vindt plaats bij ARISTO UTRECHT

Aristo Utrecht ligt naast station Lunetten en er is gratis parkeergelegenheid (beperkt)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving