Loading Events
Oud met een Verstandelijke Beperking

Oud met een Verstandelijke Beperking

Landelijke studiedag Oud met een Verstandelijke Beperking

Woensdag 27 maart 2019

Mensen met een verstandelijke beperking verouderen op jongere leeftijd. Onderzoek van VGN heeft aangetoond dat de 50+groep van verstandelijk beperkten te vergelijken is met de 75+ groep binnen de algemene populatie. Doordat men steeds ouder wordt, zal ouderdomsproblematiek zoals dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Wat is er nodig om deze doelgroep ook op oudere leeftijd de juiste zorg te bieden?

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Oud met een verstandelijke beperking?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, begeleiders en anderen met interesse in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking.

De studiedag Oud met een verstandelijke beperking is geaccrediteerd door onderstaande verenigingen:

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

 • Consultatieve Psychiatrie
 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie-Gerontologie
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg

 

Registerplein: 4,5 punten

 • Cliëntondersteuners
 • Maatschappelijk werk (MW)
 • Sociaal Agogen (AG)
 • Sociaal Werkers

 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

 • K&J/OG herregistratie: 4,5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma studiedag Oud met een Verstandelijke Beperking

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
 •  Kader van de dag en kennismaking

Arianne Uijl, voorzitter Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen in de VG-sector en orthopedagoog generalist, GZ-psycholoog en hoofd behandeling regio Nijmegen e.o. Pluryn

 

10.30 uur Oud worden met een verstandelijke beperking: Wat betekent dat?

Wat weten we van ouderen met een verstandelijke beperking? Welke implicaties heeft dit voor de praktijk?
Welke ontwikkelingen zijn er binnen de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking?

Dederieke Festen, arts verstandelijke gehandicapten bij Ipse de Bruggen, docent en sectiehoofd bij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten in het Erasmus MC en projectleider bij Gezond Ouder (GOUD)

 

11.25 uur Koffiepauze

 

11.50 uur Oud en Gelukkig

De leidraad Oud en Gelukkig geeft een overzicht van kennisproducten met betrekking tot de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen. Met deze kennisproducten kan je de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen.

 • Hoe kunt u deze leidraad gebruiken/implementeren?

Marian Maaskant, Onderzoek & Advies voor de langdurige zorg en jeugdzorg

 

12.45 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma studiedag Oud met een Verstandelijke Beperking

 

13.30 uur Workshopronde I

 

A: Gedrag verklaren

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking manifesteert zich vaak anders. Hoe herkent u dementie bij deze doelgroep? Welk gedrag kan verklaard worden vanuit de verstandelijke beperking en het sociale ontwikkelingsniveau en wat is typerend voor dementie?

Arianne Uijl

 

B: De juiste zorg op de juiste plek

Wat is optimale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderdomsklachten zoals medische problemen en dementie? Waar kunnen ze welke zorg het beste krijgen? Wat kan je als professional voor deze ouderen betekenen? En wat betekent dit voor de organisatie zelf?
Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen in de zoektocht van de juiste zorg op de juiste plek.

Marjolein Vegers, specialist ouderengeneeskunde, consultwerkzaamheden zorg voor verstandelijke en lichamelijk beperkten bij stichting Odion en stichting SIG

 

14.30 uur Pauze

 

14.45 uur Workshopronde II

 

C: Praten over het levenseinde

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.

 • Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?

Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvatten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Annemieke Wagemans, arts voor verstandelijk gehandicapten bij Koraal en het expertisecentrum palliatieve zorg MUMC+

 

D: Verhuizen van een cliënt

Verhuizen is spannend, zeker als men op leeftijd is. Toch is dit niet altijd te voorkomen.

 • Welke factoren hebben een gunstig effect op het spanningsveld ‘verhuizen van de oudere cliënt’? Welke aspecten verdienen hierbij extra aandacht?

Philadelphia vertelt over hun project en de totstandkoming van de handreiking ‘Verhuizen van de oudere cliënt. Tips rondom het afwegingsproces’.

Elke Weidner, GZ-psycholoog/orthopedagoog en projectmedewerker Team Zorg & Kwaliteit Stichting Philadelphia Zorg & Erwin Schenzel, implementatiemanager Belevingsgerichte Zorg en Consulent Palliatieve Zorg

 

15.45 uur Borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag Oud met een Verstandelijke Beperking

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.
Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De studiedag Oud met een Verstandelijke Beperking vindt plaats bij ARISTO UTRECHT

Aristo Utrecht ligt naast station Lunetten en er is gratis parkeergelegenheid (beperkt)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving