Loading Events
Kwaliteit en organisatie van oncologische zorg

Kwaliteit en organisatie van oncologische zorg

5e landelijke studiedag "Kwaliteit en organisatie van oncologische zorg'

Dinsdag 30 januari 2018

Het aantal kankerpatiënten stijgt, de behandelmogelijkheden worden complexer en succesvoller, het aantal mensen dat de ziekte overleeft neemt toe en daarmee ook de behoefte aan goede nazorg. Patiënten verwachten ondersteuning bij het nemen van beslissingen en eigen regie, waaronder meer zicht op kwaliteit. Tegelijkertijd staan de kosten van de zorg sterk onder druk. Deze ontwikkelingen vragen om een toekomstvisie op het oncologische zorglandschap en een andere manier van organiseren. Goede samenwerking is nodig om alle oncologische patiënten van optimale zorg te voorzien.

Doelgroep

Alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor oncologie patiënten (zowel artsen als verpleegkundigen), bestuurders, adviseurs, kwaliteitsmanagers, verzekeraars. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
 • Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO):4 punten

 

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 4 punten

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • actuele ontwikkelingen rondom kwaliteit en organisatie van oncologische zorg
 • kader van de dag
 • inventarisatie deelnemers, vragen en verwachtingen

Joost van der Sijp, lector Oncologische zorg Haagse Hogeschool en chirurg-oncoloog Haaglanden MC

10.25 uur Naar regionale oncologienetwerken

Het Citrienfonds stimuleert zorgnetwerken die de best haalbare zorg voor oncologie patiënten willen realiseren.

 • Wat is de stand van zaken op dit gebied? En waar werken we naartoe?
 • Welke kansen liggen er en wat zijn de knelpunten?

Hans Nijman, gynaecoloog oncoloog, afdelingshoofd O&G UMCG, landelijk programmaleider Citrien “Naar regionale oncologienetwerken”

 

10.50 uur Vragen

 

11.00 uur Netwerkvorming in de praktijk
 • Welke lessen kunnen we leren van de ervaringen, valkuilen en successen in de praktijk?

Cees Rodenburg, internist-oncoloog en medisch coördinator Embraze

 

11.25 uur Vragen

 

11.30 uur Pauze

 

11.55 uur Kwaliteit: lusten en lasten

Samenwerken en ketenzorg zijn middelen om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren. De uitdaging is om te laten zien waar de zorg concreet verbetert.

 • Hoe kunnen we de essentie in de oncologische zorg zichtbaar maken?
 • En hoe kunnen we zorgen dat de essentie gemeten wordt, zodat de registratielast beperkt wordt?
 • (Hoe) kan Value-Based Health Care hierin de ‘uitkomst’ bieden?

Vincent Wiersma, consultant The Decision Group

 

12.20 uur Vragen

12.30 uur Discussie: de verantwoordelijkheid van de industrie in de kankerzorg

In de oncologische zorg hebben we te maken met dure behandelingen en medicatie. Welke rol speelt de industrie bij het betaalbaar maken/houden van de zorg? En hoe verhoudt zich dat innovatie?
Panelleden:

 • Linda van Saase, manager oncologie Zorginstituut Nederland
 • Ida Haisma, hoofd kennis en beleid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Geriatrisch oncologische revalidatie: de brug vanuit het ziekenhuis

Vijf verpleeghuizen met Geriatrische Revalidatie Zorg hebben i.s.m. IKNL een Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie ontwikkeld voor mensen met kanker die vanwege hun ziekte moeten revalideren en daarvoor een specialistisch programma krijgen aangeboden binnen de setting van de GRZ.

 • Voor welke mensen geldt deze vorm van revalidatie en hoe worden zij verwezen?
 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Elke Vercammen, senior zorgadviseur Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en Nynke Klaassens, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ

 

B. Psychosociale zorg

Artsen en verpleegkundigen voeren altijd basis-psychosociale zorg uit. Helaas is dit niet altijd voldoende voor een groot aantal patiënten. Welke ‘tools’ hebben we beschikbaar om de niet-medische zorg voor patiënten te optimaliseren?

Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog en opleider VUmc, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie

 

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Gepersonaliseerde oncologische zorg

In het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) wordt onderzoek gedaan op basis van big data. Kansen en bedreigingen van big data zijn veelvuldig beschreven, maar wat zijn de ervaringen en lessons learned van dit onderzoekscentrum? Welke mogelijkheden biedt dit voor de toekomst van de zorg?

Martijn Lolkema, internist-oncoloog Erasmus MC en betrokken bij de oprichting van het CPCT

 

D. Kansen, risico’s en de waarden van de patiënt– shared decision making

Beslissingen over oncologische behandelingen worden veelal gebaseerd op de inschatting van risico’s en kansen. Maar daarnaast zijn ook de waarden van de patiënt zelf een belangrijke factor. Hoe maken we die inzichtelijk en bespreekbaar binnen Shared Decision Making?

Olga Damman, onderzoeker VUmc EMGO+

 

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Kosten*

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 370,00 p.p.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.