Loading Events
OGGZ - Creatieve oplossingen in de OGGZ

OGGZ – Creatieve oplossingen in de OGGZ

17e landelijke studiedag 'OGGZ'

Donderdag 22 november 2018

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor mensen die tussen wal en schip vallen en/of de weg naar de hulpverlening onvoldoende kunnen vinden. Zo zijn er tal van initiatieven rondom verward gedrag, huisvesting en om de sociale netwerken van deze mensen te versterken. Ook de wet- en regelgeving en financiering in de OGGz heeft niet stilgelegen.
Tijdens deze studiedag wordt u meegenomen langs verschillende creatieve oplossingen voor mensen in de OGGZ.

U ontmoet

Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Registerplein: 5 punten

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Juridisch Dienstverleners
 • Sociaal Werk
 • Aandachtsfunctionarissen

 

VSR (verpleegkundig Specialisten Register): 5 punten

 • Scholing verpleegkundig specialisten

 

Kwaliteitsregister V&V: 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing SPV
 • Scholing Wijkverpleegkunde

 

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Introductie op het programma
 • Kennismaken met de zaal: inventarisatie en verwachtingen deelnemers
 • Blik op recente ontwikkelingen

Niels Mulder, bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater BAVO Europoort

 

10.30 uur Ontschotten van financiering

In verschillende zorgdomeinen wordt persoonsgerichte zorg steeds hoger gewaardeerd. Voor mensen die niet binnen één potje vallen is niet altijd gemakkelijk om zorg op maat te leveren. In Zaanstad hebben ze de regie over de financiering neergelegd bij het wijkteam. Zij staan dichtbij de bewoners en kunnen goed inschatten welke zorg er nodig is om erger te voorkomen.

 •  Hoe hebben ze dit in Zaanstad georganiseerd? En hoe vinden ze de balans tussen wetgeving, beleid en de zorgwensen vanuit het wijkteam?

Lotte Muis, projectleider Maatschappelijk Domein Gemeente Zaanstad

 

11.05 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Woningoverlast

Overvolle woningen en vervuiling zijn in alle gemeenten een probleem. In Rotterdam werken verschillende partijen samen binnen een convenant. Het recidive percentage is hier lager dan elders. Hoe werkt meen samen binnen dit convenant en waarom werkt dit zo goed?

 • Aan de hand van voorbeelden en het wettelijk kader wordt u meegenomen door de aanpak in Rotterdam.

Bert Broekhuizen, teamleider Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam

 

12.05 uur Gemengd wonen

Kwetsbare burgers wonen relatief vaak in goedkopere woningen. In sommige buurten is er sprake van een grote ‘dichtheid’ aan mensen die een vorm van begeleiding nodig hebben, zonder dat die mensen, hun buren of de buurt als geheel daar altijd op voorbereid zijn of in begeleid worden. Gevolg: mensen voelen zich niet op hun gemak in hun buurt en tussen hun buren. Begeleide mensen voelen zich niet altijd welkom en andere bewoners weten niet waar ze met klachten of zorgen terecht kunnen. Gemeenten en woningbouwcorporaties zetten daarom steeds meer in op het mengen van mensen in speciaal daarvoor opgezette woonprojecten.
Er wordt veel geloof gehecht aan de heilzame werking van gemengd wonen. Maar hoe goed gaat dat mengen nu eigenlijk echt in de praktijk? Wat komt er terecht van de hoge verwachtingen? Wat vinden de bewoners er zelf van? Wat gaat goed en wat minder? Deze vragen worden besproken aan de hand van een aantal Utrechtse projecten waar ex-dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid en andere burgers met elkaar samenwonen en samen activiteiten ondernemen.

Maarten Davelaar, projectleider Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen en onderzoeker

 

12.40 uur Vragen en discussie

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma

 

13.45 uur Vangnetwerken

Een volwaardige plek in de samenleving, zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar. Dit klinkt mooi maar de werkelijkheid ziet er helaas toch anders uit. Van mensen die een WMO voorziening gebruiken, geeft slechts 15% aan dat zij hun problemen zelf of met hulp van hun sociale netwerk kunnen oplossen.
Bij de methode Vangnetwerken verbinden kwetsbare mensen zich aan elkaar door hun talenten in te zetten. Zij organiseren activiteiten voor elkaar en bieden elkaar sociale steun. Daardoor wordt het sociale netwerk van deze meer toereikend

 • Hoe werken deze vangnetwerken? Welke rol heeft de professional hierin? Wat zijn de ervaringen?

Jenny Zwijnenburg, eigenaar AanEen en initiatiefnemer Vangnetwerken

 

14.25 uur Signaleren en voorkomen van verward gedrag

Wijk-GGD’ers hebben veel succes in het signaleren en voorkomen van verward gedrag. Hun aanpak om escalatie te voorkomen is dusdanig succesvol dat de wijk-GGD’er is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2017. Onder leiding van het CCV zijn 13 gemeenten begonnen met het invoeren van de werkwijze van de wijk-GGD.

 • Wat is het succes van de wijk-GGD en welke voorwaarden zijn er om deze werkwijze in uw gemeente verder in te voeren?

Leonie Aarsen, adviseur veiligheid en zorg Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) & een Wijk-GGD-er uit een van de proeftuin gemeenten

 

15.00 uur Korte pauze

 

15.15 uur Een kijkje in de wereld van een straatdokter

Medische voorzieningen zijn voor dak- en thuislozen slecht toegankelijk. Gelukkig zijn er straatdoktoren die hen van sociaal-medische zorg kunnen voorzien. Maar hoe werkt een straatdokter? En wat kan een straatdokter betekenen voor de regio?

Marcel Slockers, straatdokter CVD Havenzicht, huisarts Gezondheidscentrum DWL-de Esch en columnist Medisch Contact

 

15.50 uur Vragen en discussie

 

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Inschrijven

Uw investering *

€ 355,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een  korting van € 35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Combikorting
Indien u zich ook aanmeldt voor het symposium ‘Hoarding en Woningvervuiling’ ontvangt u € 50,- korting.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.