Loading Events
Multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen

5e landelijke studiedag 'Multiprobleemgezinnen'

Donderdag 8 november 2018

Hoe kom je binnen bij gezinnen met multiproblematiek en hoe bouw je samen aan een veilige samenwerkingsrelatie? Op welke manier kun je bij ze aansluiten en hoe voelen ze zich gehoord, gezien en begrepen? Vragen die in het werkveld regelmatig gesteld worden maar waar antwoorden uitblijven.

Kom naar onze studiedag en krijg antwoord op al uw vragen!

U ontmoet

Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen. Beleidsmakers, medewerkers van gemeenten en managers zijn ook van harte welkom.

Registerplein: 5 punten

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-Agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werker

 

SKJ: 5,5 punten

 • Categorie informeel leren

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing SPV
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Blik op actuele ontwikkelingen
 • Kaders van de dag

Els Evenboer, postdoctoral Researcher University Medical Center Groningen UMCG

 

10.20 uur Veiligheid: alleen samen kunnen we onveilige gezinnen veilig maken

Als het gaat om multiprobleemgezinnen spelen er vaak meerdere problemen op verschillende domeinen die ervoor zorgen dat kinderen in een onveilige situatie opgroeien.

 • Hoe garandeer je de veiligheid voor kinderen en hoe grijp je in bij een onveilige situatie?
 • Hoe ziet de ketensamenwerking eruit als het gaat om duurzame veiligheid?

Majone Steketee, Voorzitter Raad van bestuur Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar intergenerationele overdracht geweld in gezinnen.

 

 

 

 

 

 

11.00 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.10 uur Pauze

 

11.40 uur Een lichte verstandelijke beperking in multiprobleemgezinnen
 • Hoe signaleer je een lichte verstandelijke beperking?
 • Wat is de juiste bejegening en wat is er nodig in de communicatie?
 • Hands-on tips voor de praktijk

Jelle Drost, directeur expertisecentrum LVB

 

 

 

12.10 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.20 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuzes

 

13.20 uur Ronde l. U kunt kiezen uit sessie A of B

 

A. Presentiebenadering inzetten bij multiprobleemgezinnen
 •  Op welke manier kun je presentiebenadering inzetten bij deze doelgroep en wat zijn de ervaringen en effecten?
 • Causuistiek bespreken.

Giovanni Faverus, jeugdzorgwerker Spirit

 

B. Domeinoverschrijdend systeemgericht werken
 • Hoe bied je de benodigde hulp in complexe danwel gestagneerde
  hulpverleningssituaties vanuit 1 integraal plan?
 • Hoe neem je het systeem mee en wat levert het op?

Annemarie de Beer, (O)MPG-aanpak/geëscaleerde problematiek gemeente Amsterdam en Floor Baars, procesregisseur Veiligheid en Zorg

 

14.20 uur Korte pauze, zaalwisseling

 

14.30 uur  Aanpak voorkoming escalatie-AVE: als de samenwerking het probleem is
 •  Waarom worden kleine problemen soms grote problemen omdat er geen samenwerking is?
 •  Wie heeft de regie als de samenwerking stagneert en wanneer is opschalen nodig? En hoe schaal je weer af?
 • Hoe kun je er op tijd bij zijn en als gemeente een rol pakken?
 • Procesaanpak voor het sociale domein in de lijn van de GRIP-structuur. Rollen en verantwoordelijkheden per fase gedefinieerd.
 •  Aanpak voor een meer effectieve samenwerking tussen Sociaal en Veiligheidsdomein.

Ellen de Bruin, strategisch manager Sociaal Domein Leeuwarden

 

15.30 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.45 Ronde lll. U kunt kiezen uit E of F

 

E. Intergenerationele aanpak van schulden en armoede in multiprobleemgezinnen
 • Hoe ziet de aanpak eruit en wat zijn de ervaringen?
 • Handvatten om in de praktijk te gebruiken.

Peter Wesdorp, bestuurskundige en oprichter WhatWorks BV 

 

F. Zorgmijdende gezinnen
 • Vertaalslag van richtlijn Multiprobleem gezinnen naar de hedendaagse praktijk met zorgmijdende gezinnen
 • Omgaan met bewerkelijke zorgmeldingen en de samenwerking hierin met de gemeenten
 • Casusbespreking

Jolyn Schoneveld, gedragswetenschapper, Mascha Broere en Sabine Wolbers, ambulant hulpverlener Entrea Lindenhout Tiel/Nijmegen

 

16.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.