Loading Events
LVB & Ouderschap

LVB & Ouderschap

3e landelijke studiedag LVB & Ouderschap

Woensdag 11 maart 2020

In Nederland gelden twee kernwaarden: recht op ouderschap en rechten van het kind. Als een stel met een licht verstandelijke beperking ouders (willen) worden kunnen deze waarden voor uw gevoel botsen. Het bespreekbaar maken en begeleiden van een kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking verdient evenveel aandacht als het perspectief van de kinderen van deze ouders, maar is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. Als je twee belangen tegelijk in het oog moet houden kan dit leiden tot handelingsverlegenheid en gevoel van onmacht.

Het is fijn om te weten hoe u mensen met een LVB goed kunt begeleiden, als zij een kinderwens hebben of al ouders zijn, zodat u problemen in het gezin kunt voorkomen. Daarnaast wilt u het perspectief van het kind niet uit het oog verliezen en bent u geholpen met kennis en handvatten om de ontwikkeling van het kind te helpen beschermen.

Onze sprekers zijn goed op de hoogte van de laatste (internationale) ontwikkelingen. Vanuit kennis en praktijk kunnen zij u in één dag handvatten en kennis aanreiken om ouders met een LVB én hun kinderen goed te begeleiden.

U ontmoet

Gedragskundigen, psychologen, jeugd- en gezinsprofessionals en ervaringsdeskundige ouders en kinderen van ouders met verstandelijke beperkingen

AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 5 punten
 • Nascholing Cluster 1

 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
 • K&J/OG herregistratie: 5,5 punten
 • K&J/OG opleiding-diagnostiek: 1 punt
 • K&J/OG opleiding-overige taken: 1,5 punt

SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.
 

Registerplein 4,5 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma studiedag LVB & Ouderschap

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Welkom door organisatie en opening door dagvoorzitter
  Inventarisatie achtergrond en verwachtingen van de deelnemers

Uw dagvoorzitter is dr. Marja W. Hodes. Zij is orthopedagoog generalist/klinisch psycholoog bij ASVZ en tevens leidinggevende van het regioteam Diagnostiek en Behandeling. Marja is gespecialiseerd in ouderschap en kinderwens bij mensen met verstandelijke beperkingen en promoveerde hierop in 2017

10.15 uur (Internationale) ontwikkelingen
  Update vanuit wereldcongres van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disablities (IASSIDD) en bespreking grootste trends: toegang tot goede gezondheidszorg, ondersteuningsmogelijkheden voor ouders én samenwerking tussen ouders, zorgorganisaties en zorg in het gedwongen kader.

Marja Hodes
 

10.45 uur Nieuws uit onderzoek
  Ingrijpende jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences) hebben een belangrijke invloed op het ouderschap. De versterking van veerkracht (individuele, gezins- en omgevingsveerkracht) is van belang voor gezinnen om met deze ingrijpende jeugdervaringen om te gaan. In een duopresentatie nemen Jessica Vervoort-Schel en Femke Scheffers u mee in hun onderzoekspraktijk, waarbij aandacht geschonken wordt aan het belang van een systemische en transgenerationele benadering bij personen met een verstandelijke beperking.

Femke Scheffers, gedragsdeskundige MEE-ZHN Specialistenpool Holland Rijnland en Jessica Vervoort-Schel, orthopedagoog-generalist NVO polikliniek De Hondsberg en onderzoeker, wetenschappelijk adviseur en supervisor NVO Koraal Kenniscentrum
 

11.15 uur Pauze

 

11.45 uur Nieuwe ontwikkeling: Luna de opvoedrobot

Om kwetsbare ouders met een licht verstandelijke beperking te ondersteunen bij de opvoeding is in 2018 de ontwikkeling van “Luna” de opvoedrobot gestart. Samen met TU Delft, professionals en ouders onderzoekt Garage2020 hoe Luna kwetsbare ouders meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen kan geven in het opvoeden van het jonge kind. Middels deze presentatie krijgt u een kijkje in de ontwikkeling van dit prachtige project.
Mark Vervuurt, orthopedagoog/GZ-psycholoog en projectleider eHealth, regioteam Diagnostiek en Behandeling ASVZ en Bastiaan Bervoets van Garage2020.
Garage2020 is een netwerk van werkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ze definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen

 

12.30 uur Gesprek met de zaal over vragen en dilemma’s
 • Ruimte en gelegenheid voor discussie

o.l.v. de dagvoorzitter
 

12.45 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.30 uur Ronde I. Keuze uit sessie A of B (uw keuze kunt u aangeven op het inschrijfformulier)

 

Sessie A. Het perspectief van het kind

Bijdrage vanuit werkgroep ‘Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders’ (KVBO) van Sien over de problematiek van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundigen delen ervaringen over het opgroeien bij verstandelijk beperkte ouders en inspireren u om na te denken over vragen zoals: Hoe kunnen professionals in de zorg en in het onderwijs de situatie van kinderen die nu in deze omstandigheden opgroeien herkennen? Op welke manier kunnen zij zorg dragen dat deze kinderen voldoende ‘gezien worden’ en passende steun krijgen? Hoe kunnen hulpverleners omgaan met de meerzijdig partijdigheid, die hun rol in deze gezinnen vraagt?
Er zal ook aandacht zijn voor het kinderboek ‘Kijk mij eens!’ Dit is een meeleesboek voor kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Een verhaal over een dag uit het leven van Naomi. In het boek staan vragen, waarmee professionals en betrokken het gesprek aan kunnen gaan met een kind. Een prachtig hulpmiddel voor steun aan kinderen van beperkte ouders.
Jolanda den Hartog, consulent SIEN en Tanja van Bruggen, ervaringsdeskundige
 

Sessie B. Landelijk project Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders bij het nemen van regie over hun kinderwens, met als doel ongeplande en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. In deze sessie hoort u wat de mogelijkheden zijn. De inzet van het programma is het gesprek aangaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, aansluiten bij hun leefwereld, te kijken naar hun vragen, behoeften en eventuele barrières en hierbij te begeleiden. Het blijkt dat ruim 80% van de deelnemers ervoor kiest om hun kinderwens uit te stellen door vrijwillig te beginnen met passende en adequate anticonceptie. Nu Niet Zwanger is opgenomen in het landelijk programma Kansrijke Start en wordt op dit moment uitgerold op verzoek van het ministerie van VWS over heel Nederland.
Connie Rijlaarsdam, Nu Niet Zwanger GGD GHOR
 

14.30 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

14.45 uur Ronde II. Keuze uit sessie C of D

 

Sessie C. Begrijpen wij elkaar? – In gesprek met ouders met een LVB

Je zult als ouder met verstandelijke beperkingen maar hulp nodig hebben. Of misschien heb je niets te kiezen omdat het gewoon moet. Waar bemoeien ze zich dan mee? Praten ze met moeilijke woorden? Zijn ze wel te vertrouwen? Of komen ze gewoon je kind weghalen? Vanuit het expertisecentrum ‘kinderwens en ouderschap en seksualiteit’ van Cordaan gaat u in gesprek met ervaringsdeskundige ouders.
Yvonne Blesgraaf, Infant Menthal Health consulent, trainer, projectleider en centrale aandachtsfunctionaris Expertisecentrum ‘kinderwens en ouderschap en seksualiteit’ Cordaan in samenwerking met ouders/ervaringsdeskundigen
 

Sessie D. Good Practice: Samen werken aan ‘Goed Genoeg’ en Veiligheid

Ieder kind verdient het om in een veilige omgeving op te groeien. Als er zorgen zijn over de veiligheid is het belangrijk om goed in te schatten wat risico’s en beschermende factoren zijn.
In deze workshop verkent u aan de hand van een good practice, samen met alle betrokkenen (ervaringsdeskundige ouder, gezinsvoogd, jeugd- en gezinsprofessional) de ins en outs van een goede risicotaxatie en risicomanagement.

Debbie Bijwaard, adviseur Expertisecentrum William Schrikker in samenwerking met ouders/ervaringsdeskundigen
 

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de 3e landelijke studiedag LVB & Ouderschap

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.
 

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.
Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.
Download groepsregistratieformulier
 

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Ligt naast station Lunetten en er is gratis parkeergelegenheid (beperkt)

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
tel.: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving