Loading Events
LVB en Verslaving

LVB en Verslaving

 • 20 november '19
 • Utrecht
 • Accreditatie aangevraagd
 • Print

Landelijke studiedag 'LVB en Verslaving'

Woensdag 20 november 2019

Onderzoek wijst uit dat er veel meer mensen zijn dan verwacht met een verstandelijke beperking en verslaving. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger.

Omdat reguliere interventies vaak te hoog gegrepen zijn voor deze doelgroep, hebben wij een programma ontwikkeld waarin kundige sprekers samen met u kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'LVB en Verslaving'

Begeleiders, (ortho-)pedagogen, sociaal professionals en anderen die geïnteresseerd zijn in mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek.

Bekijk ook onze andere studiedagen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing SPV
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

 

Registerplein: 5,5 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

 • K&J/OG herregistratie: 4 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punt

 

Accreditatiebureau SKJ: 4 punten

 

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): 3 punten

 • Nascholing Verslavingsgeneeskunde

 

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 4 punten

 • Nascholing Cluster 1

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma landelijke studiedag ‘LVB en Verslaving’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Rob Bovens, coördinator Academische Werkplaats Verslaving, Tranzo Tilburg University

10.30 uur LVB in het Vizier

– Welke organisaties zijn gestart met het leernetwerk en wat houdt het project precies in?
U krijgt inzage in de ontwikkelde leidraad waar kennisproducten in zijn beschreven voor LVB en verslaving en ter inspiratie een film ter wat de onderlinge samenwerking betekent voor de verslavingszorg en gehandicaptenzorg.

Tamara Streng, adviseur Vilans

10.50 uur Koffiepauze

 

11.10 uur Virtual Reality

De moderne technologieën zijn volop in ontwikkeling. Ook op het gebied van verslavingszorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

 • Hoe kunnen we in de toekomst gebruik gaan maken van Virtual Reality bij de behandeling van mensen met een LVB en problematisch middelengebruik?

Randy Klaassen, onderzoeker Human Media Interaction Universiteit Twente

12.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma

 

13.00 uur U kunt kiezen uit sessie A of B

 

A. Beleid middelengebruik in een altijd veranderende omgeving

Als instelling wil je geen vrijbrief geven voor middelengebruik. Verbieden is weer het andere uiterste.

 • Hoe komt een beleid rondom middelengebruik tot stand en hoe laat dit beleid zich passen bij de praktijk? Hoe heeft LeekerweideGroep dit gedaan en wat zijn de lessons learned n.a.v. de beleidsimplementatie?
 • Welke praktische tools voor een succesvolle benadering vloeien voort uit een helder beleid?
 • Welk effect heeft beleidsvoering op de wijk en hoe speel je hier in op?
 • Hoe neem je je beleid mee in een maatschappij waarin wet- en regelgeving voortdurend veranderen?

Claudia Kaagman, coach en verslavingsdeskundige, Buro TOV LeekerweideGroep

 

B. Effectiviteit van behandelinterventies bij LVB en Verslaving

Mensen met een lichte verstandelijke beperking vormen een risicogroep voor een ongezonde levensstijl. Roken en (problematisch) middelengebruik zijn daar 2 voorbeelden van. Toch was er tot voorkort weinig bekend over geschikte interventies voor deze doelgroep. Gelukkig wordt hier nu onderzoek naar gedaan. Wat zijn effectieve behandelinterventies bij LVB en verslaving tot nu toe? En wat zijn de werkzame factoren van deze interventies? Welke invloed heeft de omgeving op de levensstijl van cliënten met LVB?

Marion Kiewik, PhD, gedragswetenschapper Ambiq

 

14.00 uur Korte pauze

 

14.20 uur U kunt kiezen uit sessie C of D

 

C. Verslaving & herstel

Aan de hand van onze eigen ervaringen, presenteren wij de fases van herstel.

Corryne, persoonlijk begeleider met ervaringsdeskundigheid op de klinische afdeling lvb van Novadic Kentron in Vught en Rovanna, herstelmedewerker bij de ervaringsgroep van Kentra 24 in St. Oedenrode. * Beide sprekers hebben ervaring met de verslavingskant.

 

D. Leren van casussen

Op de website https://lerenvancasussen.cce.nl presenteert het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) casussen waarbij sprake was van een cliënt met probleemgedrag en waarbij het gelukt is om de problemen op te lossen. Daarbij wordt ingegaan op de factoren die het probleemgedrag veroorzaken en in stand houden. Ook worden interventies besproken, waardoor het probleemgedrag verminderde. In onze ervaring is het maken van casussen leuk, lastig, maar vooral leerzaam is. Leuk, omdat het over concrete casuïstiek gaat en dat blijkt altijd inspirerende gespreksstof op te leveren. Lastig, omdat er nog wel wat verschil zit tussen de werkelijkheid en een soepel lopende casusbeschrijving. En leerzaam, omdat het leuk en lastig is…
Aan de hand van een casus wordt u tijdens deze sessie meegenomen in de methodische aanpak van Leren van Casussen. Het bekijken, beluisteren en bespreken van onderdelen van de presentatie wordt afgewisseld met het zelf in groepjes aan de slag gaan met diezelfde casus.

Peter Koedoot en Carla Wikkerman, projectleider expertisemanagement, Centrum voor Consultatie en Expertise

 

15.20 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘LVB en Verslaving’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

 

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

De studiedag ‘LVB en Verslaving’ vindt plaats bij Meeting Centre Aristo Utrecht.

Aristo ligt naast station Lunetten en er is een parkeergarage (betaald)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving