Loading Events
LVB en seksualiteit

LVB en seksualiteit

4e landelijke studiedag 'LVB en Seksualiteit

Dinsdag 27 maart 2018

Net als ieder mens hebben mensen met een verstandelijke beperking seksuele gevoelens en willen zij deze gevoelens uiten. Begeleiding hierbij kan teleurstellingen en ongewenstheden voorkomen. Toch blijft seksualiteit een onderwerp waar weinig over wordt gesproken waardoor de seksuele wijsheid van mensen met een verstandelijke beperking vaak nog onvoldoende is. Als we dit willen veranderen zullen we open moeten staan voor het spreken over seksualiteit in al zijn facetten.

Doelgroep

Begeleiders, orthopedagogen, psychologen, sociaal werkers en andere professionals die interesse hebben in seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Sociaal professionals (Registerplein): 5 punten

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-Agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen

 

Kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO): aangevraagd

 

Seksuologen (NVVS): 6 punten

 

Verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 5 punten

 • Jeugdverpleegkunde
 • Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Seksuele Gezondheid
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Neem tijdig contact met ons als u accreditatie voor een andere vereniging wenst zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag
 • Inventarisatie deelnemers en verwachtingen

Welmoed Visser-Korevaar, orthopedagoog en seksuoloog Welmoed Orthopedagogisch Adviesbureau

 

10.20 uur Psychoseksuele ontwikkeling

Een verstandelijke beperking heeft grote invloed op het gebied van seksualiteit. Met name de afwijkende sociaal-emotionele ontwikkeling stelt beperkingen aan het vermogen om intieme seksuele relaties aan te gaan. Hoe verloopt de psychoseksuele ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder bij mensen met een verstandelijke beperking? En wat kun je als begeleider, ter ondersteuning, betekenen voor je cliënten op het gebied van liefde, lust en seksualiteit?

Robert Hubers, seksuoloog en docent Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking RINO Groep

 

10.55 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.05 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Weerbaarheid

Mensen met een verstandelijke beperking lopen extra risico op slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag omdat ze onder andere gemakkelijker te beïnvloeden zijn en moeite hebben met het stellen van grenzen. Hoe kunnen we hen weerbaarder maken? Welke zorg en hulp hebben ze nodig? En wat is het effect van de inzet van weerbaarheidsprogramma’s?

Piet Geert Nicolay, lector Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking NHL Stenden, gedragswetenschapper Cosis & Haitske Dijkstra, docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening NHL Stenden en gedragswetenschapper De Kern Maatschappelijke Dienstverlening

 

12.05 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.15 uur Wat doe je bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Bij vermoedens van seksueel misbruik door cliënten onderling, is een aangifte niet altijd succesvol. Daarom hebben de politie, het Openbaar Ministerie en de VGN nieuwe afspraken gemaakt, waarin de veiligheid en de veerkracht van het slachtoffer voorop staan.

Henriëtte van der Aa, orthopedagoog/gz-psycholoog, voorzitter van het Consultatie en AdviesTeam Seksualiteit Reinaerde, lid van Landelijke Expertiseteam Bijzondere Zedenzaken

 

12.50 uur Gelegenheid voor vragen

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Meer oog voor LHBT gevoelens

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ook mensen met een verstandelijke beperking LHBT (lesbische/homoseksuele/biseksuele/transgender) gevoelens kunnen hebben. Begeleiders vinden het soms moeilijk om dit bespreekbaar te maken met de cliënt. Hoe doe je dit en hoe betrek je de familie en je team hierbij?
Aan de hand van de vernieuwde instrumenten box seksuele diversiteit worden handvatten gegeven om LHBT gevoelens bij mensen met een LVB bespreekbaar te maken.

Lisa Delmée, adviseur Kennispleinen Vilans en Freek Felet, ervaringsdeskundige

 

B. Praten over seks net zo normaal als praten over het weer?

Om mensen met een LVB voor te lichten over seksualiteit moet dit onderwerp wel bespreekbaar worden gemaakt. Hoe doe je dat en hoe zorg je dat het niet bij die ene keer blijft maar dat seksualiteit een normaal onderwerp wordt om te bespreken?

Judith van Duivenboden-Kreijne, pedagoog, seksuoloog, eigenaresse Edusex en trainer rondom relaties, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid St. Philadelphia Zorg

 

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Medicatie en seksualiteit

Sommige medicijnen hebben invloed op seksualiteit. Welke medicijnen hebben welke invloed en wat betekent dit voor de praktijk?

 • De meest gebruikte medicatiegroepen en het effect op de seksualiteit bij mensen met een LVB worden besproken.

Rianne van Dijken, arts verstandelijk gehandicapten Firon-Zorg en seksuoloog Mooimijnlijf

 

D. ‘Als seks (een) zorg is’

Praten over seks is heel belangrijk om seksueel wijzer te worden en cliënten weerbaarder te maken. Wanneer een client echter meer wil dan alleen praten over seks kan sekszorg door een seksverzorgende mogelijk uitkomst bieden. Hoe werkt dit? En hoe ga je hier ook binnen een zorginstelling mee om? Wat is het belang van erkenning binnen de gezondheidszorg van sekszorg en de seksverzorgende ?

 • Deze workshop biedt veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en discussie.

Loet Berkelmans, verpleegkundige en oprichter FleksZorg

 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 340,00 p.p.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.