Loading Events
Studiedag LVB en Psychiatrie | Dubbele diagnose, bent u er ook bij?

LVB en Psychiatrie

3e landelijke studiedag 'LVB en Psychiatrie'

Dinsdag 11 februari 2020

Emre is zwakbegaafd. Ze heeft concentratieproblemen en reageert snel geïrriteerd.
Hamid heeft een lichte verstandelijke beperking. Hij wordt snel boos als dingen niet gaan zoals hij wil, hij onttrekt zich aan de groep en hij lacht vaak oninvoelbaar. Sam heeft een IQ van 70 en stemmingen die enorm wisselen. Ze kan met sommige begeleiders goed over weg. Andere test ze uit.

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische en/of verslavingsproblemen. Maar wanneer spreken we eigenlijk van een psychische stoornis bij iemand met een verstandelijke beperking? En wanneer spreken we van gedrag? Hoe organiseer je de juiste zorg voor mensen met en een verstandelijke beperking en een psychische stoornis? Waar moet je rekening mee houden in de diagnostiek en behandeling? En wat is er eigenlijk mogelijk?

Voor goede geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat we zowel het lage IQ als de psychische stoornis zo vroeg mogelijk herkennen. Tijdens deze studiedag komen kennis vanuit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de GGZ nader tot elkaar. Nieuwe inzichten over vrouw-man verschillen in psychopathologie en medicamenteuze behandelingen worden met u gedeeld. Daarnaast staan we stil bij de organisatie van de zorg, het aanpassen van behandelingen en ervaart u hoe het is om een lichte verstandelijke beperking te hebben en psychische problematiek.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag LVB & Psychiatrie?

Psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters, begeleiders, verpleegkundigen, beleidsmakers, managers en anderen werkzaam in de GGZ, gehandicaptenzorg, MEE en het sociaal domein.

Registerplein: 5 punten

 • Register Cliëntondersteuners
 • Register Aandachtsfunctionarissen
 • Register GGZ-agogen
 • Register Maatschappelijk werk (MW)
 • Register Psychodiagnostisch Werkenden
 • Register Sociaal Agogen (AG)
 • Register Sociaal Werkers

 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 5 punten

 • Nascholing psychiatrie

 
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 7 punten

 • Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

 
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing SPV
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

 
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punten
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punten

Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ): Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.
 
Verpleegkundig specialisten register (VSR): 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

9.00 uur Ontvangst en registratie

 

9.30 uur Opening door dagvoorzitter

– Blik op de dag
– Lichte verstandelijke beperking, psychische stoornis? Allebei?
Jannelien Wieland, psychiater bij Poli+ en expertiseleider LVB en GGZ bij Cordaan
 

10.15 uur Organisatie van zorg

U herkent vast die momenten waarop u samen met uw cliënt vast zit in het doolhof van hulpverlenende instanties, op zoek naar een passende plek voor de behandeling van de psychische klachten. Voor de groep patiënten met een laag IQ en psychische stoornissen blijken er tal van barrières te zijn om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te krijgen. Aan de hand van de Kwaliteitsstandaard Generieke module voor psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bekijken we wat juiste zorg is en wat de juiste plek zou zijn.
Aan de hand van een aantal patiënten en de reis die zij maken op weg naar passende behandeling kijken we hoe u als verwijzer of als ontvanger kunt samenwerken om de barrières te slechten. Tenslotte kijken we hoever u of uw organisatie is in het kunnen bieden van deze zorg. Wat heeft uw organisatie daartoe nog nodig? Waar kunt u morgen al mee beginnen?
Erica Aldenkamp, GZ-psycholoog bij Poli+
 

11.00 uur Ochtendpauze

 

11.30 uur Vrouw-man verschillen in psychopathologie bij LVB

Er zijn vrouw-man verschillen in de prevalentie van VB, in risicofactoren voor psychopathologie bij VB, en in de farmacologische aspecten van behandeling. Deze aspecten worden met u gedeeld en besproken.
Therese van Amelsvoort, hoogleraar Psychiatrie & Neuropsychologie bij Maastricht University en co-auteur van het Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen
 

12.15 uur Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

De multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ bestaat uit drie zorginhoudelijke modules. In elk van de modules wordt aandacht besteed aan psychische stoornissen. Zo wordt onder andere ingegaan op het herkennen van eventuele onderliggende psychische stoornissen bij probleemgedrag, non-farmacologische behandeling van psychische stoornissen en de inzet van (off-label) psychofarmaca bij probleemgedrag.
Marieke Kroezen, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University
 

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma

Kiest u voor A, dan volgt u de gehele middag één workshop (Deze sessie is reeds volgeboekt!)

Kiest u voor B, dan volgt u twee verschillende sessies

 

14.00 uur Vrije keuzeronde I
A: Ervaar LVB & Psychiatrie (Reeds volgeboekt!)

In de workshop staat de beleving centraal: u ervaart hoe mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening het leven van alledag ervaren.
U gaat zelf ervaren en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier van communiceren en de werkprocessen? U gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Femke Scheffers, Patty Vergeer, Nicole Vermeij & Marieke Smit, gedragsdeskundigen bij MEE-ZHN Specialistenpool Holland Rijnland

B: Emotieregulatie therapie (ERT)

Emotie regulatie problemen zijn niet voorbehouden aan slimme patiënten. Waar komen dergelijke problemen vandaan en hoe leren mensen controle krijgen over emoties? Is Emotie Regulatie Training haalbaar bij volwassenen die op zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt niveau functioneren? Hoe ziet zo’n training er in de praktijk uit? In de workshop kunt u kennis maken met twee aangepaste ERT modules en hoort u wat ervaringen daarmee zijn.
Annemarie van den Brink, GZ-Psycholoog Poli+
 

15.00 uur Middagpauze

 

15.15 uur Vrije keuzeronde II
A: Ervaar LVB & Psychiatrie

Femke Scheffers, Patty Vergeer, Nicole Vermeij & Marieke Smit

B: Goed voorbeeld

In de regio Den Bosch is men gestart met het project The flying doctors, nurses & psychologists. Geïnspireerd op de documentaire over Alica en De vliegende brigade in Amsterdam. Het programma richt zich op het vullen van sector overschrijdende gaten. GGZ hulp kan worden ingevlogen zonder dat het stokje wordt overgedragen.
– Wat doen The flying doctors, nurses & psychologists inhoudelijk?
– Hoe is de sector overschrijdende samenwerking georganiseerd op organisatie en financieel niveau?
– Wat zijn de lessons learned en wat kunnen andere regio’s leren van dit project?
Michel van den Bogaard, klinisch psycholoog & Anthony Djadoenath, psychiater, & Alet van Veghel, verpleegkundige, allen werkzaam bij KJP & LVB GGZ Herlaarhof
 

16.15 uur Borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘LVB & Psychiatrie’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.
 
Sessie A is reeds volgeboekt!

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.