Loading Events
Studiedag LVB en Psychiatrie | Dubbele diagnose, bent u er ook bij?

LVB en Psychiatrie

  • 11 februari '20
  • Amsterdam
  • Accreditatie aangevraagd
  • Print

3e landelijke studiedag 'LVB en Psychiatrie'

Dinsdag 11 februari 2020

Volgens het SCP heeft ongeveer 30% van de cliënten binnen de GGZ een lichte verstandelijke beperking (LVB). De zorgvraag van mensen met een LVB is met 7% gestegen, terwijl het aantal mensen met een LVB slechts met 1% is gestegen. Er is dus een toename van mensen met een LVB en GGZ problematiek. Voor goede, passende zorg is het binnen de GGZ belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling hierop aan te passen. Voor professionals in de LVB-zorg is het juist belangrijk om GGZ problematiek te herkennen en hierop te acteren. Zo kunnen we vroegtijdig de juiste zorg bieden voor deze doelgroep.
Tijdens deze studiedag komen de LVB-sector en de GGZ nader tot elkaar. Nieuwe inzichten over vrouw-man verschillen in psychopathologie en medicamenteuze behandelingen worden met u gedeeld. Daarnaast staan we stil bij de organisatie van de zorg, het aanpassen van behandelingen en ervaart u hoe het is om een LVB en GGZ problematiek te hebben.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag LVB & Psychiatrie?

Psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters, begeleiders, verpleegkundigen, beleidsmakers, managers en anderen werkzaam in de GGZ, gehandicaptenzorg, MEE en het sociaal domein.

De accreditatiepunten zijn bij de volgende bureaus in aanvraag:

– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
– Registerplein
– Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ)
– Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
– Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
– Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

9.00 uur Ontvangst en registratie

 

9.30 uur Opening door dagvoorzitter

– Blik op de dag
– LVB- of GGZ problematiek? Of toch allebei?
Jannelien Wieland, psychiater bij Poli+

10.15 uur Organisatie van zorg

U herkent vast die momenten waarop u samen met uw cliënt vast zit in het doolhof van hulpverlenende instanties, op zoek naar een passende plek voor de behandeling van de psychische klachten. Voor de groep patiënten met een laag IQ en psychische stoornissen blijken er tal van barrières te zijn om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te krijgen. Aan de hand van de Kwaliteitsstandaard Generieke module voor psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bekijken we wat juiste zorg is en wat de juiste plek zou zijn.
Aan de hand van een aantal patiënten en de reis die zij maken op weg naar passende behandeling kijken we hoe u als verwijzer of als ontvanger kunt samenwerken om de barrières te slechten. Tenslotte kijken we hoever u of uw organisatie is in het kunnen bieden van deze zorg. Wat heeft uw organisatie daartoe nog nodig? Waar kunt u morgen al mee beginnen?
Erica Aldenkamp, GZ-psycholoog bij Poli+

11.00 uur Ochtendpauze

 

11.30 uur Vrouw-man verschillen in psychopathologie bij LVB

Er zijn vrouw-man verschillen in de prevalentie van VB, in risicofactoren voor psychopathologie bij VB, en in de farmacologische aspecten van behandeling. Deze aspecten worden met u gedeeld en besproken.
Therese van Amelsvoort, hoogleraar Psychiatrie & Neuropsychologie bij Maastricht University en co-auteur van het Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen

12.15 uur Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

De multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ bestaat uit drie zorginhoudelijke modules. In elk van de modules wordt aandacht besteed aan psychische stoornissen. Zo wordt onder andere ingegaan op het herkennen van eventuele onderliggende psychische stoornissen bij probleemgedrag, non-farmacologische behandeling van psychische stoornissen en de inzet van (off-label) psychofarmaca bij probleemgedrag.
Marieke Kroezen, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma

Kiest u voor A, dan volgt u de gehele middag één workshop

Kiest u voor B, dan volgt u twee verschillende sessies

 

14.00 uur Vrije keuzeronde I
A: Ervaar LVB & Psychiatrie (max. 40 deelnemers)

In de workshop staat de beleving centraal: u ervaart hoe mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening het leven van alledag ervaren.
U gaat zelf ervaren en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier van communiceren en de werkprocessen? U gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Femke Scheffers, Heleen Drapers, Nicole Vermeij & Marieke Smit, gedragsdeskundigen bij MEE-ZHN Specialistenpool Holland Rijnland

B: Emotieregulatie therapie (ERT)

Emotie regulatie problemen zijn niet voorbehouden aan slimme patiënten. Waar komen dergelijke problemen vandaan en hoe leren mensen controle krijgen over emoties? Is Emotie Regulatie Training haalbaar bij volwassenen die op zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt niveau functioneren? Hoe ziet zo’n training er in de praktijk uit? In de workshop kunt u kennis maken met twee aangepaste ERT modules en hoort u wat ervaringen daarmee zijn.
Annemarie van den Brink, GZ-Psycholoog Poli+

15.00 uur Middagpauze

 

15.15 uur Vrije keuzeronde II
A: Ervaar LVB & Psychiatrie

Femke Scheffers, Heleen Drapers, Nicole Vermeij & Marieke Smit

B: Goed voorbeeld

In de regio Den Bosch is men gestart met het project The flying doctors, nurses & psychologists. Geïnspireerd op de documentaire over Alica en De vliegende brigade in Amsterdam. Het programma richt zich op het vullen van sector overschrijdende gaten. GGZ hulp kan worden ingevlogen zonder dat het stokje wordt overgedragen.
– Wat doen The flying doctors, nurses & psychologists inhoudelijk?
– Hoe is de sector overschrijdende samenwerking georganiseerd op organisatie en financieel niveau?
– Wat zijn de lessons learned en wat kunnen andere regio’s leren van dit project?
Michel van den Bogaard, klinisch psycholoog & Anthony Djadoenath, psychiater, & Alet van Veghel, verpleegkundige, allen werkzaam bij KJP & LVB GGZ Herlaarhof

16.15 uur Borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘LVB & Psychiatrie’

Inschrijven

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Vroegboekkorting
Bij inschrijving vóór 26 november 2019 ontvangt u € 25,- vroegboekkorting

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.