Loading Events
LVB & Hechting

LVB & Hechting

 • 06 februari '20
 • Amsterdam
 • Accreditatie
 • Print

2e Interactieve Studiedag LVB & Hechting

Donderdag 6 februari 2020

Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking kan hechtingsproblematiek op verschillende wijzen tot uiting komen. Een onveilige hechting kan de oorzaak zijn van veel onbegrepen probleemgedrag. Als professional staat u voor diverse complexe vraagstukken en heeft u behoefte aan handvatten als het gaat om hechtingsproblematiek in combinatie met een LVB.

Tijdens deze interactieve studiedag geven kundige en enthousiaste sprekers u inzicht en praktische tips om direct te gebruiken. Lees hier alvast een kort interview met spreker Björn Canfijn.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag LVB & Hechting?

Begeleiders, gedragsdeskundigen en andere professionals in onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg

Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ): 5 punten
 
Registerplein: 5 punten

 • deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • deskundigheidsbevordering GHO
 • deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

 • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma studiedag LVB & Hechting

 

9:30 uur Ontvangst en registratie

 

10:00 uur Opening van de dag onder leiding van de sprekers: Bjorn Canfijn, Patricia Stork en Ellen Bartelen

 

10:45 uur koffiepauze

 

Interactieve sessies

Tijdens dit onderdeel bieden we inspirerende workshops aan. De workshops duren 75 minuten en tussendoor is er een lunchpauze. U volgt elke ronde één workshop. In totaal volgt u drie workshops.

Workshop A: Systeemgericht werken

Naast de inzet van systeemtherapie aan het familiesysteem, kan de systeemtherapeut tevens van waarde zijn voor het begeleidingsteam door de kracht van de dialoog met de cliënt en zijn familiesysteem door te trekken naar de dialoog met de cliënt en het begeleidingsteam vanuit hetzelfde narratief perspectief. Hans Bom en Cor de Bode hebben op basis van hun ervaringen als orthopedagoog en systeemtherapeut een B2-methodiek ontwikkeld voor begeleiders en daarin uitgebreid beschreven hoe er een omslag gemaakt kan worden van de cliënt als ‘zorgobject’ naar een ‘volwaardig mens’ door niet meer over, maar altijd samen met de cliënt met een verstandelijke beperking met gedrags- en psychische problemen te spreken. In deze dialogen kan er een verschuiving plaatsvinden in ‘denken te weten hoe een cliënt denkt en voelt’ naar ‘luisteren naar wat een cliënt zelf zegt over hoe hij denkt en voelt’. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen vanuit verhalen van de cliënten en de stemmen die niet gehoord worden.
Ellen Bartelen, gedragsdeskundige en systeemtherapeute SDW

Workshop B: Perspectief van de client

Deze workshop bestaat uit een interactieve, lichaamsgerichte authenticiteitstraining. Uitgangspunt is dat het nooit te laat is voor een positieve hechting met je (fysieke) zelf. In combinatie met LVB ligt de nadruk op het inlevingsvermogen van de begeleider in hechtingsproblematiek. Het vormt uiteindelijk de emotionele basis die vooraf gaat aan verstandelijke ontwikkeling. In oefeningen kun je ‘aan den lijve’ ervaren welke invloed het hechtingsproces op je zelfgevoel heeft. Dat biedt de mogelijkheid tot verdieping in zelfreflectie en empathische, affectievere interventies naar cliënten. De workshop is interactief, dus graag loszittende kleding en sokken aan!
Patricia Stork, zelfstandig GGZ-agoog, docent gezondheidskunde en lichaamspsychotherapeut

Workshop C: Mentaliserende bevorderende begeleiding

Kenmerkend gedrag vanuit hechtingsproblematiek vormt een uitdaging voor de hulpverlening. Mentaliserende bevorderende begeleiding geeft de hulpverleners handvatten om persoonlijke behoeftes in interactie los te laten en vanuit inzicht/inleving in de behoefte van de ander verbinding tot stand te brengen. Vanuit de juiste interactie kan verandering in de manier van communiceren met de omgeving worden bewerkstelligd vanuit de client. Een betrouwbare alliantie vormt de leidraad voor een goede samenwerking tussen client en de hulpverlening.
Björn Canfijn, trainer en coördinator bij Careflex Opleiden

11:15 uur Ronde 1

 

12:30 uur Lunchpauze

Middagprogramma

 

13:30 uur Ronde 2

 

14:45 uur Zaalwisseling

 

15:00 uur Ronde 3

 

16:30 uur Afsluiting: Interactieve afsluiting door de sprekers

 

16:45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.