Loading Events
Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

6e landelijke studiedag 'Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis'

12 december 2017

Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties bij ziekenhuisopname. Om dit risico in te perken wordt er in veel ziekenhuizen gewerkt met aangepaste behandelplannen voor deze doelgroep. Hierdoor wordt de zorg rondom kwetsbare ouderen steeds beter. Deze studiedag biedt handvatten voor het inrichten van zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en het aansluiten van het behandelplan op de wensen van de oudere. Tevens worden verschillende initiatieven van ziekenhuizen in hun zorg voor kwetsbare ouderen toegelicht.

Doelgroep

Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ziekenhuiszorg. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Accreditatie

Verpleegkundig Specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register): 5 punten

 • Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Verpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsen (Kwaliteitsregister V&V): 5 punten

 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing Wijkverpleegkunde

Klinisch geriaters (NVKG): 5 punten

 • Nascholing geriatrie

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (ABC1): 5 punten

 • Nascholing Cluster 1

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening en inleiding door dagvoorzitter

 • Kader van de dag
 • Feiten en cijfers

Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc

10.20 uur Uitkomst van een behandeling voorspellen

In het TENT project zijn ouderen vanaf het moment dat ze bij een arts komen gevolgd om uitkomsten te kunnen voorspellen voor oudere patiënten die een ingrijpende behandeling nodig hebben.

 • Welke factoren zijn voorspellend voor een goede of slechte uitkomst?
 • Hoe kunnen deze resultaten in de praktijk worden gebruikt?

Floor van Deudekom, promovenda LUMC en AIOS klinische geriatrie MC Slotervaart

10.50 uur Vragen
11.00 uur Pauze

11.30 uur Het ontstaan van ziekenhuis-gerelateerd functieverlies

Voor het Hospital-ADL onderzoek zijn 400 oudere patiënten systematisch gevolgd tot één jaar na ontslag uit het ziekenhuis om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van functieverlies.

 • Wat zijn de resultaten van dit onderzoek?
 • Wat betekent dit voor de praktijk?

Jesse Aarden, promovendus AMC en docent European School of Physiotherapy HvA

12.00 uur Vragen

12.10 uur De kunst van het overleggen

Ouderenzorg is een teamsport. Omdat veel ouderen terechtkomen op niet geriatrische afdelingen is multidisciplinair overleg (MDO) van grote waarde voor het bieden van de juiste zorg. Bijna alle ziekenhuizen hebben dan ook MDO’s maar hoe richt je een MDO zo effectief mogelijk in?
Jerome van Dongen, promovendus Zuyd Hogeschool & Wim Goossens, expert groepsdynamica en teamontwikkeling Zuyd Hogeschool

12.40 uur Vragen
12.50 uur Afsluiting ochtendprogramma door dagvoorzitter
13.00 uur Lunchpauze
MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Middagprogramma

In het middagprogramma bieden we interactieve en inspirerende workshoprondes aan. U volgt in totaal twee workshops. De workshops duren 1 uur en tussendoor is er 15 minuten pauze. Op het registratieformulier kunt u uw keuze aangeven. Het Leids Congres Bureau zorgt voor een passende verdeling van de sessies. Let op: vol = vol.

Beschrijving workshops:

A: Shared decision making

Het hoe, wat en waarom van shared decision making met de oudere patiënt.
Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden zal het proces van shared decision making met kwetsbare ouderen worden besproken.
Noralie Geessink, promovenda geriatrie Radboudumc & Yvonne Schoon

B: Delirium

Een delirium komt vaak voor bij ouderen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht heeft daarom een speciale delier-unit en is bezig met de ontwikkeling van een monitor om een delirium gemakkelijker vast te stellen.

 • Hoe kan de kans op een delirium zo klein mogelijk worden gemaakt?
 • Wat zijn symptomen van een delirium en wanneer gebruik je de delirium monitor?
 • Do’s and don’ts bij een patiënt met een delirium

Arjen Slooter, professor intensive care neuropsychiatrie UMC Utrecht

C: Advance Care Planning, tijdig spreken over het levenseinde

Onderwerpen als levenseinde en wel/niet reanimeren zijn soms lastig om bespreekbaar te maken. Toch is het verstandig om vooruit te lopen op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is grote beslissingen te nemen.
Aan de hand van casuïstiek zal worden besproken wanneer en hoe je het gesprek over Advanced Care Planning aan kan gaan.
Lucas Koch, huisarts, ethicus en wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap

D: Ouderen op de SEH

 • Er belanden steeds meer ouderen op de SEH. Hoe gaat het LUMC om met deze toestroom aan ouderen?
 • Het screenen van al deze ouderen kost tijd maar levert ook wat op. Hoe screent het LUMC en wat zijn de kosten en baten hiervan?

Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC & Laura Blomaard, arts-onderzoeker gerontologie en geriatrie LUMC

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Kosten*

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 370,00 p.p.

Kortingen*

Collegakorting

Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 50,00 op de totale inschrijfkosten.

Groepskorting

Wilt u met 5 personen of meer van dezelfde organisatie komen, maak de aanmelding dan in orde via deze e-mail.

Aanmelden

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Routebeschrijving

Regardz De Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kijk hier voor een routebeschrijving.