Loading Events
Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

8e Landelijke studiedag 'Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis'

Donderdag 29 oktober 2020

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor. Het is van belang dat ziekenhuizen preventief inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten. Een belangrijke factor hierbij is continuïteit van zorg.
Na deze studiedag bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en van goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis'?

Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg.

Accreditatiepunten Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis:

 • Accreditatiebureau cluster 1 (ABC1): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA): 5 punten
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
      Scholing Dementieverpleegkunde

      Scholing Geriatrie-Gerontologie

 • Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
 • Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
  NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

  Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma landelijke studiedag ‘Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis’

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc
 

10.30 uur Ziekenhuisopname: zorg voor een goede ‘oudfit’!

Buurman, kunt u mij even helpen. Ik ben al weer een aantal weken terug uit het ziekenhuis. De problemen met mijn darmen zijn goed verholpen. Maar na het ontslag lukt het mij al wekenlang niet meer de trap op te lopen. Ik heb mijn nu mijn paspoort nodig en dat ligt boven. Kunt u dat even voor mij halen?
In een ziekenhuis wordt je weer ‘beter’. Dat klopt in de meeste gevallen voor de ziekte waarvoor je naar het ziekenhuis komt. Maar daarnaast gaat de opname bij kwetsbare ouderen gepaard met een functionele gezondheidsschade die zelfs bij een kort verblijf al groot is, veel groter dan vaak wordt gedacht. Voor deze groep is de ziekenhuisopname een ‘major life event’ met meer impact op de zelfredzaamheid dan de geleidelijke achteruitgang van de fysieke fitheid waarover veel is geschreven. In veel gevallen gaat het om vermijdbare en dus verwijtbare gezondheidsschade. Daarom is het zaak ouderen te informeren en te adviseren over een ‘oudfit’ die hen goed door een ziekenhuisopname heen helpt.
Jaap Dronkers, senior onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van beweegzorg aan de Hogeschool Utrecht
 

11.30 uur Koffiepauze

 

12.00 uur Farmaca-team op de SEH

Het JBZ gestart met een Farmaca-team, oftewel het F-team. Het F-team kijkt bij ouderen die via de SEH zijn binnengekomen of de opname is veroorzaakt door medicijnbijwerkingen of verkeerd gebruik.
– Vervolgonderzoek medicatieveiligheid: wat zijn de uitkomsten en wat kan je ermee?
– Hoe zit het met de samenwerking met de eerstelijn en hoe zorgen we er samen voor dat de focus komt op de oorzaak in plaats van gevolg?
Rob van Marum, bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam

12.45 uur Vragen en discussie

 

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

13.45 uur U kunt kiezen uit sessie A of B

 

Sessie A. Proeftuin revalidatie en herstel

De financiële schotten worden binnen de verpleeghuiszorg weggehaald, de specialist ouderengeneeskunde mag zelf de zorg indiceren.
Eefje Perlot, directeur ZGG Herstelcentrum

Sessie B. Complexiteit in de ouderenzorg: wat kun je zelf doen?

Ouderenzorg is complex! Je leest het vaak en overal. Maar wat is complex? En wat maakt de zorg voor kwetsbare ouderen dan complex? Maar nog belangrijker: hoe kun je als zorgprofessional omgaan met die complexiteit? Als je worstelt met deze vragen en benieuwd bent naar de antwoorden nodig ik je van harte uit voor de workshop!
Dieneke van Asselt, klinisch geriater Radboudumc
 

14.45 uur Korte pauze, zaalwisseling

 

15.00 uur Van interprofessioneel onderwijs naar praktijk? Of beter andersom?

De toenemende complexiteit van zorgvragen van patiënten vraagt om professionals die over grenzen van hun eigen professie heen kunnen handelen en aankomend professionals die hiertoe opgeleid zijn. We delen graag onze kennis en ervaring over de uitgangspunten en de wijze waarop we Interprofessioneel leren in de onderwijsprogramma’s binnen de Radboudumc Health Academy vormgeven. Ook gaan we dieper in op de manier waarop het interprofessioneel samenwerken en leren binnen de afdeling Geriatrie vorm krijgt. Uniek zijn hier het startpunt en de werkwijze: het beter willen begrijpen en verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling is leidend. Schotten tussen beroepsgroepen verdwijnen en uiteraard profiteren studenten mee. Geïnteresseerd? We gaan graag met u in gesprek.
Dieneke van Asselt klinisch geriater Radboudumc en Marjon Breteler, kwartiermaker Interprofessioneel Leren Radboudumc Health Academy
 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de studiedag ‘Kwetsbare Ouderen in het ziekenhuis’

Inschrijven

Uw investering

€ 375,- p.p.*

Kortingen

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,-* op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

De studiedag ‘Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis’ vindt plaats bij Meeting Centre Aristo Utrecht.

Aristo ligt naast station Lunetten. Parkeergelegenheid is beperkt.

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving