Loading Events
Kwetsbare Ouderen in het ziekenhuis

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

7e Landelijke studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

Dinsdag 15 januari 2019
Ouderenzorg in het ziekenhuis

Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties bij ziekenhuisopname. Ketenzorg, screening en samenwerking binnen en buiten de muren van het ziekenhuis zijn belangrijk om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen bieden. Wij bieden u een vernieuwd en boeiend programma met deskundige sprekers over de laatste nationale en internationale ontwikkelingen en ervaringen op het gebied van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Op het programma staan: Hospital At Home, screening op de SEH, mogelijkheid van observatiebedden en zorg in de wijkkliniek.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis?

Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg.

De studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis is geaccrediteerd door:

ABC1 (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, cluster 1) : 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG, nascholing geriatrie): 4 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (nascholing algemeen): 5 punten

NVSHA (spoedeisende hulp artsen): 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register (scholing verpleegkundig specialisten): 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis: Ochtendprogramma

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Kader van de dag
  • Feiten en cijfers
    Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc

 

10.20 uur Screening

De eerste resultaten van de implementatiestudie in het LUMC zijn binnen. Naast wetenschappelijke inspanningen, wordt op dit moment een praktisch handboek ontwikkeld waarmee andere ziekenhuizen ook kunnen starten met het screenen van kwetsbaarheid op de spoedeisende hulp
Laura Blomaard, arts-onderzoeker gerontologie en geriatrie en Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC

 

10.50 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.00 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Resilience

Laten we niet (meer) over functieverlies spreken bij ouderen in t ziekenhuis, maar kijken naar hun veerkracht. Wat draagt dit andere concept van denken en benaderen bij aan een goed verloop van een opname van kwetsbare ouderen?
René Melis, hoofdonderzoeker bij de afdeling geriatrie Radboudumc

 

12.00 uur Blik op zorg voor ouderen met een acute zorgvraag

Visie op goede samenhang in de (spoed)zorg voor kwetsbare ouderen, nationale en internationale ontwikkelingen en ervaringen op gebied van Hospital At Home
Sophia de Rooij, internist ouderengeneeskunde & klinisch geriater Universitair Medisch Centrum Groningen

 

12.30 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.45 uur Lunch

 

Middagprogramma

 

13.45 uur Miniziekenhuis in de wijk

Als alternatief voor een (duur) ziekenhuisbezoek kunnen kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld hartfalen naar de wijkkliniek. Een initiatief van Cordaan en AMC: eerste praktijkervaringen.

Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) en lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

 

14.45 uur Start keuzesessies

U kunt kiezen uit twee keuzesessies. Op het registratieformulier kunt u uw keuze aangeven:

Sessie A. Casuïstiekbespreking Kwetsbare Ouderen op de Spoedeisende Hulp

Tijdens deze sessie gaan de ochtendsprekers van het LUMC aan de hand van casuistiek verder met u in op screening en opstellen behandelplan van kwetsbare ouderen. Hulpmiddel hierbij is de Acuut Presenterende Oudere Patiënt (APOP) screener, een app die ontwikkeld is om een inschatting te maken van het risico op achteruitgang van oudere patiënten die op de SEH terecht komen.

Laura Blomaard, arts-onderzoeker gerontologie en geriatrie en Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC

 

Sessie B. Observatiebedden kwetsbare ouderen

Mogelijkheden voor observatie en behandeling in het verpleeghuis; regels en opties
René Beaumont, specialist ouderengeneeskunde i.o.

 

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de studiedag Kwetsbare Ouderen in het ziekenhuis

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 370,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 50,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De landelijke studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis vindt plaats in

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.