Loading Events
Kinderen met SOLK

Kinderen met SOLK

6e Landelijke Studiedag Kinderen met SOLK

Woensdag 21 november 2018

Op onze studiedag hoort u welke veranderingen zijn aangebracht in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn SOLK en wat dat voor u in de praktijk betekent. Daarnaast krijgt u van sprekers uit het werkveld mogelijkheden aangereikt voor heldere communicatie, gestroomlijnde (multidisciplinaire) samenwerkingen en bewezen effectieve behandelingen.

U ontmoet

Kinder- en jeugdartsen, – verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten, en medewerkers van (speciaal) onderwijs.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 5 punten

 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 5 punten

 • Kwaliteitsdeel

 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 5 punten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): 5 punten

 • Opleiding – behandeling: 1,5 punten
 • Opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
 • Opleiding – overige taken: 0,5 punten

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing SPV

 

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

SKJeugd: 5,5 punten

 • Categorie informeel leren

 

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg): 5 punten

 • Nascholing Jeugdgezondheidszorg

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

 

9.00 uur Ontvangst en registratie

 

9.30 uur Opening door de dagvoorzitter
 •  Kaders van de dag
 • Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
 • Introductie op de nieuwe multidisciplinaire richtlijn SOLK

Elise van de Putte, hoogleraar Kindergeneeskunde, kinderarts Sociale Pediatrie Wilhelmina Kinderziekenhuis

 

9.50 uur Stapsgewijze aanpak

Hoe kom je bij een kind met SOLK tot een passende behandeling? Er is een model gemaakt met stapsgewijze aanpak van SOLK. Inventarisatie van relevante gegevens, inschatting van ernst en de formulering van een probleemdefinitie spelen hierin een belangrijke rol. Hoe dit model praktisch vorm te geven zal aan bod komen in deze presentatie.

Dorien Broekhuijsen, kinderarts Sociale Pediatrie Isala

 

10.15 uur Vragen en discussie

 

10.30 uur Behandelmogelijkheden
 • Inzicht in de verschillende evidence based behandelmogelijkheden voor kinderen met SOLK.

Marina Kaspar, AIOS Kindergeneeskunde Meander Medisch Centrum en arts-onderzoeker Kerngroep NVK-richtlijn SOLK bij kinderen

 

10.50 uur Vragen en discussie

 

11.00 uur Pauze

 

11.30 uur Verklaringsmodellen

Er zijn verschillende verklaringsmodellen voor het ontstaan en voortbestaan van SOLK die in meer of mindere mate wetenschappelijk zijn onderbouwd. Een aantal van deze modellen blijkt goed bruikbaar om aan kind en ouders uit te leggen hoe het kan dat je klachten hebt, zonder dat er een lichamelijke oorzaak gevonden is. In deze lezing worden een aantal voorbeelden van deze praktische uitleg besproken.

Gert Luitse, kinderarts Sociale Pediatrie Isala

 

11.55 uur Communicatie

Zeker bij kinderen met SOLK en hun ouders is een goede communicatie belangrijk voor een succesvol verlopend proces van diagnostiek en behandeling.

 • Welke attitude past bij een goede communicatie
 •  Welke factoren spelen mee in het al dan niet goed verlopen van de communicatie?

Babette van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater Erasmus MC-Sophia en lid van de expertgroep op SOLK Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

12.15 uur Vragen en discussie

 

12.30 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuzes

 

Voor twee middagrondes heeft u keuze uit drie interactieve sessies. Ongeveer twee weken voor aanvang van de studiedag ontvangt u van ons een e-mail, waarin u uw sessiekeuze door kunt geven.

 

13.30 uur Ronde l. U kunt kiezen uit sessie A, B of C.

 

A. Multidisciplinaire samenwerking
 •  Hoe kunnen verschillende disciplines effectief met elkaar samenwerken rond kinderen met SOLK?
 • Een voorbeeld hoe een samenwerkingsverband opgezet kan worden

Janette Buwalda, kinderfysiotherapeut Isala
Klaas Boessenkool, GZ-psycholoog Kind & Jeugd Isala

 

B. Samenwerken tegen ziekteverzuim

Ziekteverzuim bij kinderen met SOLK kan worden tegengegaan en voorkomen door goede samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en kinderartsen.

 • Wat moet er gebeuren voor een effectieve samenwerking?
 • Wie heeft welke rol?

Yvonne Vanneste, arts Maatschappij & Gezondheid Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Alexander Eulenpesch, zorgcoordinator Stedelijk Gymnasium Breda
Marianne Krempel, leerplichtambtenaar RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)
Elise van de Putte, hoogleraar Kindergeneeskunde, kinderarts Sociale Pediatrie Wilhelmina Kinderziekenhuis

 

C. Multidisciplinair team voor kinderen met SOLK uit het Spaarne Gasthuis

Andrieke Knottnerus, kinderarts Sociale Pediatrie Spaarne Gasthuis

Marieke Ekelschot, kinderfysiotherapeut Spaarne Gasthuis

Tjitske Poolman, GZ psycholoog Kind en Jeugd Spaarne Gasthuis

 

14.30 uur Korte pauze

 

14.45 uur Ronde ll. U kunt kiezen uit sessie A, B of C.

 

15.45 uur Korte pauze

 

16.00 SOLK in de levensloop

Somatisch Onvoldoende verklaarde Klachten (SOLK) komen voor vanaf de kinderleeftijd en blijven voorkomen tot op hoge leeftijd. In deze lezing zullen generieke en leeftijdsspecifieke facetten van SOLK worden besproken.

Judith Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek UMCG

 

16.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Ligt naast station Lunetten en er is gratis parkeergelegenheid (beperkt)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving