Loading Events
Kinderen met SOLK: Nieuwe invalshoeken voor SOLK

Kinderen met SOLK: Nieuwe invalshoeken voor SOLK

7e Landelijke studiedag 'Kinderen met SOLK': Nieuwe invalshoeken voor SOLK

Woensdag 27 november 2019

Nieuwe invalshoeken voor Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) staan centraal tijdens deze studiedag. We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten over o.a. achterliggende factoren van SOLK, het microbioom en chronische vermoeidheid. Daarnaast nemen we de richtlijn SOLK bij kinderen kritisch onder de loep en speelt communicatie met het kind, het systeem en zorg- en onderwijsprofessionals een belangrijke rol tijdens deze studiedag.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag 'Kinderen met SOLK'

Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, verpleegkundig specialisten, physician assistants, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn medewerkers van (speciaal) onderwijs, zorg advies teams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk ook van harte welkom.

Bekijk ook onze andere studiedagen

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 5 punten

  • Nascholing Cluster1

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 6 punten

  • Scholing Jeugdverpleegkunde
  • Scholing Kinderverpleegkunde
  • Scholing SPV

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 5 punten

  • Nascholing Kindergeneeskunde

Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 5 punten

  • Kwaliteitsdeel kinderfysiotherapeuten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

  • K&J/OG herregistratie: 5 punten
  • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punt
  • K&J/OG opleiding – overige taken: 1 punt

SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

Niet voor alle doelgroepen is reeds een accreditatieaanvraag gedaan. Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma ‘Kinderen met Solk’

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter

De richtlijn SOLK bij kinderen is dit jaar gepubliceerd. In hoeverre is de richtlijn bruikbaar in de praktijk? Waar lopen we tegenaan? Waarin ondersteunt de richtlijn en waar geeft de richtlijn geen antwoord op? Een kritische reflectie.
Elise van de Putte, hoogleraar kindergeneeskunde bij de Universiteit Utrecht en kinderarts Sociale Pediatrie bij het Wilhelmina Ziekenhuis

10.30 uur Zingeving bij zieke kinderen

Zingeving is van invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren en speelt een grote rol als coping mechanisme bij het leren omgaan met een aandoening en de bijbehorende beperkingen.
– Hoe ziet die zingeving bij kinderen eruit en hoe kunnen (zorg-)professionals zingevingsvragen van kinderen signaleren en adresseren in de zorg, tijdens de begeleiding bij leefstijlverandering en in het dagelijkse leven?
Aliza Damsma, docent verpleegkunde en onderzoeker Zorg en Zingeving bij Hogeschool Viaa en promovenda ‘spirituele zorgbehoefte van chronisch zieke kinderen’

11.15 uur Ochtendpauze

 

11.45 uur PROfeel

Duidelijkheid waar klachten vandaan komen en welke factoren hierin een rol spelen is er lang niet altijd. Via de PROfeel app vullen kinderen meerdere keren per dag in waar ze last van hebben en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Op die manier krijg je inzicht in het verloop van de klachten over de dag en wat daarmee samenhangt. Daarop kan vervolgens een behandeling worden ingezet.
U krijgt een demonstratie van de PROfeel app en hoort meer over het onderzoek hiernaar.
Merel Nap – van der Vlist, arts-onderzoeker bij het UMC Utrecht

12.15 uur Microbioom

Onze darmen zijn met een oppervlakte van ca 400 m2 de grootste buitenkant van ons lichaam. 60-70% van de afweercellen bevinden zich in de darmen. Neurologisch gezien zijn de darmen een heel interessant orgaan door de veelzijdigheid aan zenuwen vergelijkbaar met het brein. Bovendien herbergen de darmen de meeste bacteriën van het lichaam.
Op basis van de in 2018 door prof Paul Enck geponeerde “Biology-First” hypothese voor SOLK, zult u inzicht krijgen in de huidige stand van de wetenschap m.b.t. microbioom-darm-immuun systeem-brein as in SOLK met in het bijzonder chronisch vermoeidheid syndroom.
Aletta Kraneveld, hoogleraar Interdisciplinaire Translationele Farmacologie, Universiteit Utrecht

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma

Keuzesessies: U kiest in beide rondes één van de twee onderdelen.

 

13.45 uur Vrije keuzeronde 1
A: Vulnerable-childsyndroom

Overmatige of ongegronde zorgen en angsten bij ouders over de gezondheid van hun kind ontstaan vaak na een ernstige aandoening of life-event in het vroege leven van een kind. De zorgen verstoren de ouder-kindrelatie, en geven een hoge medische zorgvraag vanuit ouders én kind. U leert deze klachten herkennen, bespreken en in de toekomst voorkomen.
Inge Verbeek en Bas Zegers, kinderartsen – sociale pediatrie in het Màxima Medisch Centrum Veldhoven

B: Informatie verstrekken en beslissen: wie heeft welke rol?

U wordt bijgepraat over de regels voor het beslissen over een medische behandeling en het verstrekken van informatie aan ouders.
– Hoe gaat u om met een conflict tussen kind en ouder(s), ouders onderling of ouder(s) en behandelteam?
– Aan de hand van casuïstiek worden uiteenlopende voorbeelden besproken.
Eva Schmidt – Cnossen, senior projectmanager bij Stichting Kind en Ziekenhuis

14.45 uur Korte pauze

 

15.00 uur Vrije keuzeronde 2
C: FitNet-plus

FitNet-plus is een online behandelportaal ontwikkeld voor ernstig vermoeide jongeren met een (auto)-immuunziekte. Deze behandeling is door ontwikkelt op het eerder onderzochte FitNet voor jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Voor elke jongere wordt een individueel behandelplan gemaakt om de vermoeidheid aan te pakken. De jongere gaat vervolgens oefenen met het doorbreken van de factoren die de vermoeidheid in stand houden. De behandeling wordt begeleid door een psycholoog. Deze behandeling wordt momenteel bij 10 jongeren, middels herhaalde metingen onderzoek, onderzocht op uitvoerbaarheid en effectiviteit.
Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze interventie en hoort u meer over de interventie-studie hiernaar.
Linde Nijhof, psycholoog-onderzoeker FitNet-plus

D: In gesprek met jongeren en hun ouders over SOLK – communicatietoolkit

Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede behandeling. In de praktijk blijkt het voeren van een dialoog aan de hand van praktische tools en inzet van metaforen helpend te zijn.
Deze workshop biedt een introductie op de communicatietoolkit SOLK, ontwikkeld voor professionals binnen zorg en onderwijs. U maakt kennis met de praktische materialen uit de toolkit en leert hoe u deze in kunt zetten.
Linda Goldsteen & Ester van den Hul, ambulant begeleiders en Re-Fit trainers bij Onderwijscentrum De Twijn

 

16.00 uur Korte pauze

 

16.15 uur Taalgebruik van adolescenten met CVS tijdens de FitNet-behandeling

Het taalgebruik van adolescenten met CVS die na het volgen van een online cognitieve gedragstherapie hersteld zijn, blijkt significant te verschillen van dat van hun leeftijdsgenoten die dezelfde behandeling volgden zonder te herstellen. Het gebruik van bepaalde taalkundige verschijnselen die de handelende persoon in een zin op de achtergrond plaatsen correleert met het wel of niet succesvol afronden van de therapie. In deze lezing wordt besproken welke nieuwe inzichten het analyseren van het taalgebruik van patiënten tijdens een online therapie oplevert.
Evi Dalmaijer, taalkundige en onderzoeksmedewerker Universiteit Leiden

16.50 uur Afsluiting

Ruimte voor uw laatste vragen

17.00 uur Borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘Kinderen met SOLK’

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij € 50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

De studiedag ‘Kinderen met SOLK’ vindt plaats bij Meeting Centre Aristo Utrecht.

Aristo ligt naast station Lunetten. Parkeergelegenheid is beperkt.

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving