Loading Events
Hoarding

Hoarding

 • 04 november '20
 • Amsterdam
 • Geaccrediteerd
 • Print

Middagsymposium Hoarding

Woensdag 4 november 2020

Overvolle woningen en tuinen vol spullen, dusdanig veel en vies dat het een gevaar is voor de bewoner en zijn omgeving. Zowel de fysieke als psychische gezondheid kunnen bedreigd worden, maar ook brand vormt een groot risico. Elke gemeente heeft ermee te maken en heeft de plicht zorg te bieden, ook als daar niet om gevraagd wordt. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor hoarding, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Wat zijn de mogelijkheden nu hoarding is opgenomen in de DSM-5? Wat zijn de rechten van de gemeente, woningcorporatie en bewoner? Om goede grip te krijgen op het complexe probleem, is een multidisciplinaire aanpak nodig: hoe organiseer je die?

Dit middagsymposium gaat in op bovenstaande vragen en biedt ruimte om dieper in te gaan op
de problematiek en het uitwisselen van kennis.

Wie ontmoet u tijdens het middagsymposium 'Hoarding'?

Zorgprofessionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties.
Interessant voor: Professional organizers, therapeuten, thuisbegeleiders, psychologen, psychiaters, WMO-medewerkers, SPV-ers en nog veel meer.

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten
 • Scholing GGZ
 • Scholing SPV
 • Scholing Wijkverpleegkundige

 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten
 • Scholing Verpleegkundig specialisten

 

Accreditatiebureau Registerplein: 4 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
 
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma middagsymposium Hoarding

 

12.30 uur Ontvangst en registratie

 

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter

• Korte introductie op het programma, met een blik op aanpak van de problematiek door contact vanuit presentie en eigen regievoering
• Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers
Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige BuurtzorgT-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

 

13.30 uur Hoarding: diagnostiek en behandeling

De meeste mensen worden niet geboren als hoarder. Een veel voorkomende oorzaak van hoarding kan worden gevonden in een traumatische geschiedenis. Wat is het verband tussen een traumatische geschiedenis en hoarding? Welke hulp is er voor hoarders en welke interventies en behandelingen zijn mogelijk en hebben het meest effect? Wat betekent het voor de hulpverlening dat hoarding is opgenomen in de DSM-5?
Nienke Vulink, psychiater en hoofd polikliniek Psychiatrie AMC

 

14.15 uur Vragen en kennisuitwisseling

Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg uw vragen en dilemma’s voor aan de spreker en uw collega’s

 

14.30 uur Pauze met een gezonde snack

 

14.45 uur Juridische aspecten

Welke juridische instrumenten kunnen er vanuit een menselijk perspectief worden ingezet bij hoarding? Wat zijn de (wettelijke) gronden, voordelen en nadelen van deze instrumenten? En hoe verhouden die middelen zich met de Wet verplichte ggz?
Michel Vols, hoogleraar Openbare-orderecht Rijksuniversiteit Groningen

 

15.30 uur Vragen en kennisuitwisseling

Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg uw vragen en dilemma’s voor aan de spreker en uw collega’s.

 

15.45 uur HardT – een protocol voor samenwerking en uitvoering

Hardt met ‘dt’, oftewel een harDe aanpak die met harT voor de betrokkenen wordt uitgevoerd. Een lezing over samenwerking in beleidsvorming én vooral uitvoering van de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling. Het uitgangspunt hierbij is altijd het creëren van een blijvend gezonde en veilige omgeving voor de betrokken personen. Hoe organiseer je dat? Wie trekt die kar? U gaat naar huis met gereedschappen voor in de praktijk.
Fleuranne de Groot en Douwe Oosterveen zijn als juristen verbonden aan hun eigen kantoor Oosterveen & de Groot en begeleiden overheden en instanties bij de uitvoering van de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling.

 

16.30 uur Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter

 

17.00 uur Borrel

Schrijf u in voor het middagsymposium  ‘Hoarding’

Inschrijven
 

Uw investering *

€ 285,- p.p

Kortingen

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.